2014-03-18

Vad säger Gorbachev? Hör och häpna.


- Lyckat att Krim återvänder till Ryssland !

Delvis intressanta, delvis chockerande synpunkter av "Sovjetunionens tidigare president". Är han inte så gammal och sjuk nu, att man kan fundera på om det är riktigt ansvarigt att släppa fram honom?
 Intervjuen nedan hämtad från Radio Echo Moskva:

Efter den ifrågasatta folkomröstningen ( och innan Putins tal ) om Krim, där övervägande flertalet gav uttryck för sin önskan att halvön skulle återföras till Ryssland, ringde vi (slon) till Sovjetunionens tidigare president, Michail Gorbachev, som många har skällt på för SSSR:s sammanbrott och för att Krim slutligt gick förlorat för Ryssland. 

- Michail Sergejevich, du har följt med händelserna på Krim?

- Ärligt talat så satt jag väldigt länge igår och lyssnade på nyheter därifrån. Och jag tror att det skedde som borde ske. Vi måste gå folket på Krim till mötes, vilka ville ha en sådan lösning på sina frågor. Denna gång var det ingen som tvingade någon att rösta. Människor gjorde sitt uppriktiga val.

 - Det vill säga att du anser att Krim borde ha återgått till Ryssland redan tidigare?


- Frånskiljandet av Krim borde aldrig överhuvudtaget ha ägt rum. Men ack, det gjorde det! - När Krim gick ifrån oss till Ukraina, så tog du det väldigt hårt?

- Om du talar om den tiden då Chrustjev överlämnade Krim åt Ukraina, så tog jag inte det särskilt hårt. Jag var då bara tretton år. Men 1991 var jag avgjord motståndare till Sovjetstaternas sammanbrott. Och de problem som hopades omkring frågan om nationers rättigheter föreslog jag skulle lösas på en väg: genom att utdela rättigheter och fullmakter åt dessa nationer. Jag menade att alla Sovjetstaternas frågor, utom frågor om krig och fred, måste avgöras på lokal plats. Men det är sant att det fanns alltid ett publikt skikt som väldigt gärna ville bli envåldshärskare över sina territorier, med dem kunde man inte komma fram till något. Herren Gud har lagt ned mycket förunderligt i människan, men av någon anledning lät han dessutom sådana former av brister , av girighet, förekomma. 
 Men nu sker allt på Krim enligt människors önskan och begäran. Det är bra att de har valt en sådan väg, via referendum, och visat, att människor verkligen vill återvända till Ryssland, och även visat, att det inte finns någon där som tvingar dem. Folket på Krim måste på ett ansvarigt och kunnigt vis göra den uppnådda lyckan tillgänglig. Jag anser att detta är en lycklig tilldragelse, och att den borde uppfattas så. Att Krim återfår suveräniteten, det är grunden. Och när de tog fasta på sin suveränitet, uttryckte Krim en önskan att vara tillsammans med Ryssland. Och detta är lyckat. Det är valfrihet, utan vilken ingenting är möjligt.- Det är förstås sant. Men om man ser på proceduren på Krim så finns det trots allt två tvingande moment. För det första blev själva folkomröstningen bestämd med ytterst kort varsel…

- Du behöver inte se det så. Detta referendum på Krim har i stort sett pågått under flera års tid.

- På visst sätt är det så. Men dessutom har Krim fyllts av soldater i uniform utan särskilt angiven tillhörighet. Det är störande, även om invånarna på Krim på allt sätt var redo att rösta för ett förenande med Ryssland.

- Ja, men det är struntprat. Allt det där är påhitt! Jag själv och alla som är för ett förenande , har sagt, att ett återvändande av Krim bara kan ske frivilligt, fritt och demokratiskt! Och man får inte på några villkor utgjuta blod. Vi har redan sett vart sådant leder. Och det finns många hyenor runt omkring Ryssland som kan vilja fösa på en sådan utveckling. För dem är Ukraina och Krim inget viktigt. För dem är det en principfråga att inte tillåta några planer som Ryssland omhuldat de senaste åren. Det största misstaget vore att dessa motståndare till Rysslands och Krims sammanslagning fick chansen att bussa Ryssland och Ukraina på varandra. Men att ryssar skulle bekriga ukrainare - det är absurt.     

 - Jag är rädd att Ryssland ibland försöker stångas med någon, också med Ukraina. Du blir ofta kritiserad för att du i din politik föredrar kompromisser framför en möjlig tillspetsning av förhållandet till Väst, och att detta har gått så långt att det har skett till skada för landet. 

- När det gäller mig och det politiska skitsnacket om mig, så ägnar sig folk åt det dagligen, och försöker därmed att kompromettera mig. När det handlar om kompromisser, så är det något som man alltid måste uppnå. Men man behöver inte kalla kompromiss för viljesvaghet. Jag har alltid trätt upp för fredliga lösningar i alla situationer, vilken situation i livet jag än har råkat in i. 

- Men nu borde Ryssland uppträda mer strängt när det gäller frågorna om Krim?

- Både Väst, såväl som Ryssland ock Ukraina måste förstå, att freden är global, men tät. Vi lever i stort sett i en enda jätteby. I den handlar allt om ömsesidigt beroende och ömsesidigt ansvar.Vi måste lära oss leva i en global värld. De inbördes banden mellan alla länder stärks. Att inte räkna med det är att vara en idiot. 

- Inte desto mindre har Barak Obama sagt att genomförandet av ett referendum på Krim är illegitimt. Vad skulle du ha svarat honom?

- Jag erkänner, att i början av Obamas verksamhet stödde jag honom och godkände honom verkligen. Men nu måste han övervinna triumfalismen, som det amerikanska folket drabbats av efter att det kalla kriget avslutades. När det kalla kriget avslutades, då talades mycket om nödvändigheten av att bygga upp en ny världsordning. Mest av alla talade amerikanerna om detta. Men det tog sin ände med att USA valde en ny politik. De gick på sin triumfalistiska väg. Och första tiden så gick det :"Varför skulle vi ändra på något, när vi nu har blivit vad vi är, när hela världen ligger under våra fötter, och vi är en supermakt? Det är ju Gud själv som har lett oss hit, och vi måste acceptera det, vi borde skapa ett imperium". Och amerikanerna gick med denna tanke mot framtiden. Men det ledde till att de blev en skandal för hela världen. Andra länder accepterade inte en sådan USA-politik. 

- Och amerikanerna måste nu övervinna detta syndrom. De måste genomföra sin perestrojka. Amerika har en lång väg framför sig. Det är inte världens enklaste, det går åt mycket tid. Jag gick själv och hoppades på perestrojkan i 25 år.

-  Och hur ställer du dig till Putins senaste steg i fråga om Krim? Imorgon går han särskilt ut med ett budskap då han, som det antas, kommer att förklara Krim anslutet till Ryska Federationen. 

-  Du förstår, under Putins första år gillade jag honom verkligen, i Väst gav jag honom mitt stöd, vart jag än kom, fördenskull tyckte de jag var knäpp. Men Vladimir har sedan steg för steg gått in i herre-rollen. Jag ska inte säga att han helt ingår i ledet av avskräckande exempel, men det är störande. Folk börjar igen att lämna politiken, man har inte förtroende för honom när det gäller enkla frågor. Igen har vi fullt med soffliggare.

  När det gäller hans handlande på Krim så känner jag inte till allt. Jag är sjuk, och jag får jämt åka in på sjukhus, och därför kan jag inte följa med. Men såvitt jag förstår, så menar han att Ukraina måste vara fritt och att Krim måste vara fritt. Fri att välja sitt eget öde medelst referendum. Denna Putins uppfattning välkomnar jag. 

- Och om det kommer, med Rysslands stöd, att bli liknande referendum i Lugansk, Donetsk-området och i Donbass?

- Södra Ukraina, om man ser till hur befolkningen är sammansatt där, så är det i stort sett detsamma som på Krim, historiskt. Befolkningen är rysk, de anammas av ryssar. Men de måste själva besluta hur de ska leva, och ingen borde driva på dem i någon riktning. Låt folk själva besluta och diskutera. De har nu ett exempel framför ögonen.

   Politiken 
  
  Putins tal har tagit på krafterna: 

   Sydsvenskan, Corren, Vlt, SvD, DN, Barometern, Aftonbladet, Kyrkans tidning Läs även andra bloggares åsikter om

   Tidigare poster om Gorba-tjov(-tjev,-chov,-chev ) på bloggen "Sub Umbra" - här - och - här.

Inga kommentarer: