2014-05-23

Inför påvebesöket - brinnande buskar i Jerusalem ?

"Israel har satt judiska extremister i husarrest med anledning av påvens besök till landet i helgen.." - enligt samstämmiga uppgifter i olika media.

Den israeliska brandkåren lär ha fullt upp. 
   Inför påvebesöket i Mellanöstern som ska vara mellan 24 - 26 Maj, sträcka sig genom tre länder och engagera inte minst tre religioner, har bl.a, enligt ryskspråkiga israeliska media, några personer tagit sig för att sätta eld på buskar på berget Scopus. Det är just det berg vid Jerusalem där påven lär komma att landa med sin helikopter, efter att först ha besökt Jordanien. En del har därvid använt sig av Molotov-cocktails. 

  En brinnande buske , antänd genom en Molotov-cocktal ! Är det någon mer än jag som uppfattar ett beaktansvärt tecken ? 

Israelisk brandbil
  Andra har slagit sig på att skriva  över kristna monument med "anti-kristen graffiti", där det står sådana saker som t.ex:  "Prislapp...Kung David är för judarna...Jesus är skräp"


   Påven ska inte åka med "påvemobil", men ha två sakkunniga personer från Argentina vid sin sida, en judisk rabbin och en muslimsk imam, för att genomföra denna del av sin "smidiga, mänskliga resa". Eventuellt helt i denne påves anda, har ärkebiskop Fouad Twal, den latinske patriarken i Jerusalem, nyligen höjt rösten för att den heliga staden Jerusalem ska bli erkänd som "mänsklighetens huvudstad", med särskild internationell status.  (Om du kan engelska - ganska upplysande artikel om bakgrunden till påvebesöket här . Franska? Om själva påvebesöket - här)

   Vilka fler storslagna, mänskliga monument kommer framledes att höja sig över denna stad - och raseras igen -  innan den Jesus som inte sällan är "skräp" i människors ögon, inträder i världen en andra gång, med förbluffande precision.  (Hebr. 1:6)


DN, DN, Dagen, Kyrkans tidning, Laholms tidning

OBS ! Temadag i Uppsala 24/5 "Enhet under påven?" - se bloggen Aletheia Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: