2014-06-03

Evangeliets villkor

Evangeliets tid började med en kris, bland annat på brödraskapets område. Vilka skulle man överhuvudtaget kalla ”bröder”?
Att icke-judar var ”bröder” var nog en avlägsen tanke för de flesta i Israel, särskilt för de skriftlärde bland dem. Därför är det - i sanning -  något revolutionerande när en tidig apostolisk skrivelse adresseras på detta vis: ”..ni bröder av hednisk börd.. som bor i Antiokia , Syrien och Cilicien” (Apg. 15:23)Den första församlingen i Jerusalem upplevde en kris i samband med att de greker , asiater och egyptier m.fl. som hade kommit till tro på den levande Gudens Son – Jesus – skulle införlivas i brödragemenskapen. Men det skulle de ! Aposteln Paulus, inte minst var angelägen om att inte markera några distanser på lagens villkor, när man hade blivit frälst på grund av nåd, genom tro ( Ef. 2:8) . Ett bärande fundament i hela den första församlingen var just brödragemenskapen: ” ..dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna” (Apg 2:42)Var befinner vi oss i den evangeliska tidshushållningen ? Jesus, Guds Smorde, sa: ”..detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma ” ( Matt. 24:14) 
Vi får inte glömma, att medan evangeliet – det glada budskapet – predikas, så närmar vi oss änden. 
Och då undrar jag: kommer evangeliets sista tid med en ny ”brödraskapets kris”, och vad innebär den ? Ska vi tro på honom som står på tempelplatsen i Jerusalem, där det numera uteslutande står moskéer resta, och kallar muslimerna för ”bröder” (se radiovaticana, catholicculture,  youtube ) ?  Ska vi tro på Svenska kyrkans ärkebiskop när han hävdar att homosexuella inte bör vara föremål för några förböner, ägnade åt att förändra deras ”läggning” (youtube, Dagen, Världenidag, ) ?

Utgör dessa båda exempel en naturlig, positiv följd av evangeliets predikan – eller är det inte snarare så att det är tydliga exempel på att vi närmar oss slutet, det av profeter och apostlar förutsagda : ”Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.” (1 Petr. 4:7) ?

Lyssna till Radio Maranata - programmet direktsändes 2:a JuniVatikanradion, Signum, Expressen

Dagen, Dagen, DagenVärlden Idag, Världen IdagBloggat: 1, 2, 3, 4 Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: