2014-06-23

Planetjakt?

Med stor fascination upptäcker rymdforskare det "jordlika" hos månar och planeter. Senast igår spreds nyheten över världen om att en av planeten Saturnus 62 månar, Titan,  har  "..en hel del gemensamt med jorden, bland annat en betydande atmosfär och en årstidscykel. Ytan är märkt av vind och regn. Det finns kanaler, hav, dyner och kustlinjer". Men därmed upphör likheten : "..Titans berg och dyner är inte gjorda av sten och sand, utan is. I stället för vatten rinner flytande kolväte. Haven och sjöarna runt månens norra pol är fyllda av flytande metan och etan. På jorden är de sistnämnda ämnena gaser, men på Titan där temperaturen är minus 180 grader existerar de i flytande form." från  DN, se även BBC, Le Monde

  Tidigare har ett antal planeter i olika solsystem bedömts vara "jordlika" eftersom de har ett motsvarande avstånd till sin egen sol, och ligger i vad som har kallats "den beboeliga zonen", förutsatt att till synes gynnsamma omständigheter även innebär en skyddande atmosfär och förekomsten av vatten. Man kan nämna Gliese 581g som befinner sig 20 ljusår från vårt solsystem, Kepler 22b som ligger på 600 ljusårs avstånd, och YPB1194 som är 2500 ljusår härifrån.

Kepler 186f - också, 500 ljusår bort.

 
 Varför denna "planetjakt" ? Är det för att vi blir alltmer medvetna om att gränsen för vad vår planet klarar av tränger sig närmare ? Något som profeten Jesaja förutsade för c:a 2700 år sedan : "Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar;jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp."   (Jes. 24:19 - 20)

   Med rymdsonder och teleskop som är riktiga, tekniska vidunder spanar människor ut i världsrymden och ser hur stjärnevärldarna roterar och drömmer om en tillflykt, men den Gud som har skapat allt detta, Honom har vi inte sällan ignorerat.

  I Ordspråksboken i Bibeln skrev en konung som en gång fruktade Gud:"Genom vishet har HERREN lagt jordens grund, himmelen har han berett med förstånd. "  (Ords. 3:19)

   Skulle inte Han vara i stånd att rädda människor från fördärvet ! Och den som har lärt oss något mycket väsentligt om denne Gud och Skapare, det är Jesus, som kallade Honom inte bara för "min Fader" utan ofta och gärna för "er Fader".

  Han är det för alla som vill lyssna till Honom: "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst." (Apg. 2:21)


   Lyssna till Radio Maranata ikväll kl. 18:00  !   (Sthlms närradio 88 Mhz - OBS !länk till den inspelade direktsändningen finns också nu på Maranataförsamlingens hemsida ) Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: