2014-06-20

Domare efterlyst ?

  Chefs-domaren för Ukrainas Högsta Domstol har meddelat ukrainska media att Ukrainas riksåklagare har överlämnat handlingar till Parlamentet som syftar till att efterlysa domaren Rodion Kirejev, läser jag här.   +  Obozrevatel, Ukrinform


Domare Rodion Kirejev, som dömde Julia Tymosjenko till sju års fängelse

Ukrainas riksåklagare har överlämnat handlingar till Radan - Parlamentet, vilka pekar i riktning mot en arrestering av domare Rodion. Enligt riksåklagaren har han "utfärdat ett medvetet rättsvidrigt beslut om att förändra den då åtalade Tymosjenkos status från att  vara ålagd utreseförbud till att tagas i förvar", "han har avsiktligt och systematiskt, på ett grovt sätt brutit mot den rätt till försvar som gällande lagstiftning i Ukraina förutsåg åt den åtalade Tymosjenko", och han avkunnade en rättsvidrig dom i saken mot Julia Tymosjenko. 

Avsikten med att dessa handlingar överlämnas till Radan är tydligen att domare Rodion ska fråntas sin immunitet.
-
   Om det finns förutsättningar för en "ukrainisering" av Ryssland, vad skulle då vara analogt, om inte att dra domare Viktor Danilkin - han som dömde Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev till senaste straffperioden - inför rätta ?

-
 Men man kanske hellre, på svenska, skulle fundera på om det finns några analoga fall i Sverige? 

Glad midsommar !SvD, DN, Skånskan, Kyrkans tidningLäs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: