2014-07-22

Svårt att finna tonen mot Putin ?

FN:s säkerhetsråd antog igår en resolution. Idag har Ryska Federationens eget nationella säkerhetsråd sammanträtt, och president Putin har öppet redovisat läget -  och EU:s utrikesministrar har varit samlade i Bryssel har försökt komma fram till en enad uppfattning om vilka åtgärder som framledes skall vidtagas.

  Chef-redaktören för ryska "Nezavisimaja Gazeta", Konstantin Remchukov, blev igår kväll intervjuad över "Radio Echo Moskva" bland annat med anledning av ryska generalstabens uttalande och fick svara på frågor om västledarnas tonfall mot Ryssland, och vad man kunde vänta sig av denna tisdag, eller någon dag framöver  - blir Ryssland en utstött bland världens länder ?

  
        Ett utdrag: 

 Remchukov:  - ..  Det kan hända att analysen har spetsat till sig av polemiken och de häftiga uttalanden som gjorts av de västliga ledarna: Såväl John Kerry som den brittiske permiärministern, och även Obama - alla anspelar de på att tålamodet håller på att ta slut, att Putin har en sista chans. Och den sista chansen - vad är det ? Det är inte bara sanktioner, men det är frågan om, snarare om något , fullt tänkbart att det är öppet aggressivt- jag tänker då på militära saker. För om vi utgår från Kremls logik, som nu meddelas oss, så har varken Ryssland eller medborgarmilisen (separatisterna) något som helst att göra med det nedskjutna planet.

 De har inget att göra med saken - det är det entydiga besked som måndagens presskonferens med general-löjtnanten har visat på...men om än den ryska hypotesen är den att det var ukrainarna som sköt ned planet, så vill  Väst vill ta fasta på det inträffade som en förevändning att skoningslöst tillintetgöra rebellerna i östra Ukraina, då väntar man att, kanske, det fattas några beslut  av NATO eller USA om att ställa upp med just militär hjälp åt Ukraina fördenskull, att skoningslöst kunna operera så som man gör i förhållande till terrorister.  Det är fullt möjligt  att Säkerhetsrådet kommer att ägna sig åt detta, och efteråt får vi höra Peskov berätta, vilka åtgärder som har förberetts för att bemöta detta.

Bychkova:   Till exempel att genomföra en rysk fredsbevarande operation i östra Ukraina - så kallad, som situationen kräver att man kallar det.

  Remchukov:  Teoretiskt så är allt möjligt,

Bychkova:   ...vi fortsätter programmet. ..

 Remchukov: …  ganska snart dök det upp videoklipp och audiofiler där officerare, påstods det, samtalade om det nedskjutna planet, och det dök upp videoklipp med en "Buk" som försvann bort med en raket mindre.


" - För hur många minuter sedan?" - 

T.v: Ett exempel på ett videoklipp där separatist-ledare samtalade - ( kan beskådas med svensk text tillagd  - här)


Bychkova: Vilket CNN kör dygnet runt.

Remchukov:  Och jag har tittat ganska allvarligt på detta, för jag var intresserad av argumentationslinjerna på respektive sidor, och det var intressant att se hur CNN - som du säger "synade detta från alla sidor" - i en timmes tid behandlades det i studion av ledande journalister, och det översattes för tittarna eftersom det talades på ryska (i videoklippen) , och det var en ganska indiskret fråga som ställdes av en officerare (i ett av videoklippen) :"Var det många offer?" - det uttalandet var understruket. Sedan kom det tre specialister från FBI och CIA och "Homeland Security" in i studion - det är numera ministeriet för inrikes säkerhet. Och CNN-jornalisten frågade:"Hur ställer ni er till detta? Allt är ju bevisat". Denne underofficerare svarade:"Du förstår, jag vill inte påstå att det är lögn, men under min 40-åriga praktik har det inte förekommit fall, där det såpass snabbt har dykt upp såpass kvalitetsmässiga inspelningar, som spelar en av flera versioner i händerna". Programledaren frågade den andre, en CIA-agent som kom från Los Angeles:"Vad säger du?". Han sa:" Jag håller med. I min praktik har det inte heller förekommit en inspelning av sådan god kvalitet som kommer så snabbt och så ändamålsenligt". Och så den tredje. Och så rullar programledaren ämnet vidare. Numera visar de inte längre detta samtal, men jag har inte sett det en enda gång bara, jag såg det med två dagars mellanrum. De ifrågasatte det hela, och de sa så:"Vi påstår inte att det är lögn, men vi har svårt att uppfatta det som fakta".

Apropå det så använde varken Kerry eller Obama klippet med officerarnas samtal. Kerry gav igår en hel serie intervjuer - det som svar på Putins reaktion - och intervjuen för CNN var ganska tandlös, som jag ser det, med generaliserande anklagelser, att Ryssland bär ett moraliskt ansvar, att Ryssland tränar soldater och förser dem med vapen, så hur man än svänger sig så bär Ryssland ansvar,Ryssland står bakom allt. 

 Men Kerry gick från den ena studion till den andra, och så hamnade han hos NBC, och sedan hos FOX, och hos FOX ändrade han plötsligt karaktären av sin anklagelse mot Ryssland, och han sa:" Jag arbetade tidigare som åklagare. Och jag hade som åklagare att göra med mål där jag samlade indirekta bevis, som var tillräckliga för att döma en person. Indirekta bevis är det att fastställa att ryssarna har kört 150 fordon över gränsen, ett indirekt bevis är det att fastställa att det har flugit en raket från visst territorium…,  o.s.v...".  Så skärptes retoriken avsevärt:"Jag, som en f.d. åklagare, menar att de indirekta bevisen är tillfyllest , för att kunna anse att flygplanet sköts ned av dem-och-dem som Putin stöder, o.s.v.". Idag har hela dagen från tidiga morgon fört fram som huvudsak och som dagens stora förväntan: Kommer dessa separatister att släppa fram Västs representanter, eller ej, till katastrof-platsen ? Och våra ledare säger av någon anledning:" Ja, vi har inget mot det, låt dem komma". Argumenten är inte så övertygande. Idag vid middagen gjorde Försvarsministeriet en briefing, där det med kartors hjälp visades, vem som flög hur… 

...
 .. det tycks mig som om Putin plötsligt och i själva verket har insett, att han mer obevekligt och hastigt än man kunnat vänta sig, kan få komma att gå den väg som en människa får gå som hamnar i opposition mot Väst, nu såsom en person som har paria-status i världspolitiken. Vilket annat ord finns ?

Bychkova:   Utstött.

Remchukov:  Utstött. Det finns länder, som man inte talar med på ett respektfullt vis, utan om man måste tala med dem, så sker det endast med ett  ultimativt tonfall -

-


"Teoretiskt så är allt möjligt..", sa Remchukov. 
" ..inget är uteslutet", sa Venediktov.
     DN, The Telegraph,  SR, SR, SRSkånskan, Unian, SvD, BBC, BBC, Dagen, Kyrkans tidning, Laholms tidning


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: