2014-11-03

Bilden av läraren.

Bilden av läraren som jag får av att följa med litet i  den aktuella skoldebatten , är motsägelsefull. Läraryrket ja -  det ska stärkas. Det är tydligen den nuvarande regeringen överens med den tidigare om. Inte minst med tanke på att ".. industrin skriker efter personal".  

   Men att VARA LÄRARE, det ska tydligen ingen inbilla sig att han eller hon är. 

  Osäkerheten är visst så stor när det gäller detta , att rent pedagogiska frågor  tenderar att hamna på ministrarnas bord.Vi tror på en lärare - på Jesus, Guds Son - Matt. 23:10

   Hemundervisande föräldrar drabbas inte minst, när osäkerheten om lärar-rollen borrar sig ända in i föräldrarollen. De som inte flyr landet, kan få kämpa med snärjande lagar och bistra myndighets-beslut om vitesförelägganden - så t.ex. några föräldrar i Maranata-församlingen i Stockholm. 

  Läs gärna detta upprop på Maranata-församlingens hemsida !

  Olika bilder av skolan presenteras i dagsaktuella artiklar  i media :  SvD, SvD, Nt, Aftonbladet, Corren,  SR, SR , Skånskan, Kt Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: