2014-11-09

Ruskigt !

Gorbatjov är i Berlin och drar en lans för Putin.


"Jag skulle vilja uppmana alla politiker, särskilt de som leder regeringar, att uppmärksamt förhålla sig till Vladimir Putins inlägg nyligen i Valdai-forumet i Sochi, … jag upptäckte i hans tal en strävan att finna en väg att dämpa spänningarna och med det perspektivet att bilda nya fundament för ett partnerskaps-förhållande”, sa Gorbatjov, enligt Ukrainskaja Pravda.

Gorbatjov i Berlin anklagar Väst, mot bakgrund - bl.a. -
av striderna i östra Ukraina
  Nezavisimaja Gazeta rapporterar:

     (Citat)  De aktuella spänningarna i förhållandet mellan Väst och Ryssland kan man beskriva som ett kollapsat förtroende. Denna uppfattning gav Sovjetunionens tidigare president Michail Gorbatjov uttryck för, då han framträdde under ett symposium som öppnades i den tyska huvudstaden idag: ”25 år efter Berlinmurens fall – nya kriser, nya farhågor, nya murar”. Deltagarna i detta forum - politiker, experter,  personer verksamma inom forskning och kultur – behandlar den nuvarande situationen i världen, och olika sätt att övervinna spänningarna i förhållandet mellan Väst och Ryssland."Det som har skett under de senaste månaderna skulle jag vilja karaktärisera som att förtroendet har kollapsat . Ett förtroende, som med sådan möda byggdes upp med gemensamma krafter i samband med att vi lämnade det 'kalla kriget', ett förtroende, förutan vilket de internationella relationerna i en global värld i stort sett är meningslösa”, sa Gorbatjov.

Dock, enligt hans uppfattning ”vore det ett misstag att sätta detta i samband endast med de senaste händelserna”. ”Detta förtroende undergrävdes inte igår, utan mycket tidigare, rötterna till den nu aktuella situationen befinner sig i 90-talets händelser”, är han övertygad om. Istället för att utveckla principerna för en allmän-europeisk säkerhet och genomföra en omfattande demilitarisering  "..har Väst, och särskilt USA, förklarat sig som segrare i det 'kalla kriget' ", konstaterar det tidigare statsöverhuvudet.

”Euforien har stigit Västs ledare åt huvudet. Efter att ha utnyttjat Rysslands svaghet , avsaknaden av en motvikt, har de slagit sig på att monopolisera ledarskapet och dominansen i världen”, anser Gorbatjov.
”Händelserna de senaste månaderna blev en följd av den kortsiktiga politiken, den politik då man pådyvlar sin vilja såsom ett fullbordat faktum, och ignorerar den andra partens intressen”, underströk Sovjetunionens ex-president, då han påminde om NATOs utvidgning österut, inblandningen i situationen i ex-Jugoslavien, Kosovo,Irak, Syrien och Libyen, samt planerna på att placera ut anti-robotsystem i Europa.
 (slut på citat)

-

  Vad sa då Putin under det av Gorbatjov åberopade Valdai-forumet ? Nezavisimaja Gazetas chef-redaktör, Konstantin Remchukov, redogjorde för sina intryck av det talet i en artikel från den 27:e oktober, och skrev bland annat:    
"Vladimir Putins framträdande på Valdai-klubben i Sochi ägde konceptuell karaktär. Det var omsorgsfullt genomtänkt vad gäller grundläggande aspekter av det aktuella förhållandet mellan Ryssland och Väst. Putin levererade hela huvudlinjen av argument för sina anhängare och propagandister. Huvudargumentet var detta: Ryssland har gjort allt riktigt. Men USA gör vad det vill i världen. Många exempel: från Irak till Libyen, från Kosovo till Ukraina, från Syrien till ISIS".


  Och en av Putins "propagandister" numera är alltså Michail Gorbatjov.

  Om detsamma i svensk, engelskspråkig och tysk press DN, SvD, The Guardian, BBC, Frankfurter Allgemeine
   
Tidigare på denna blogg om Gorbatjov - se här - och här

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: