2015-01-27

Sjuttio år sedan ..

Medan halva världen uppmärksammar förintelsens minnesdag, och att det var sjuttio år sedan fångarna i koncentrationslägret Auschwitz befriades genom den sovjetiska Röda armén, sitter en judisk familj i Sverige inför Högsta Förvaltningsdomstolens domarskrank, för att ha undervisat sina barn i sin tro och i det hebreiska språket, bland annat. 
 Det skedde idag.
  De har undervisat dem i flera ämnen, eftersom de bedriver hemundervisning. Något som Sveriges riksdag har stiftat repressiva lagar mot.

 Förutom att Jerusalem Post nyligen uppmärksammade denna sak, har flera engelskspråkiga artiklar  uppmärksammat det igår och idag -  även så European Jewish Press, som efter en kort sammanfattning vad saken mot Namdars handlar om, skriver:

  ".. Rabbi Menachem Margolin, som är ordförande för European Jewish Association ((EJA) har begärt av de svenska myndigheterna att de ska upphöra med alla juridiska processer mot  Rabbi Namdar och hans hustru. 'EU:s officiella organ har också blivit uppdaterade i detta fallet', säger han, och betonar att 'det är sorgligt och symboliskt att på den Internationella Minnesdagen över Holocaust, det ännu är behov av att kämpa för judars rättigheter att undervisa sina barn i deras tro'

 Enligt crownheights kommer dom i målet mot Namdars
 att meddelas om fyra veckor.
- - 
Fångkasern i förintelselägret Auschwitz, teckning av Jehuda Bacon som publicerades
 i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Det skedde idagTidigare bloggat - här
Mer om förintelsens minnesdag:

SR, DN, BBC, Le Monde, Kt, Skånskan

 Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: