2015-01-08

Vad är då en människa..?

Aposteln Paulus använde sig av satiriska jämförelser när han stod inför Stora rådet i Jerusalem, enligt Apostlagärningarna, kap. 23:1-5  : 


 "Och Paulus fäste ögonen på Rådet och sade:
 'Mina bröder, allt intill denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo gott samvete.'  
Då befallde översteprästen Ananias dem som stodo bredvid honom,
 att de skulle slå honom på munnen.
 Paulus sade då till honom: 'Gud skall slå dig, du vitmenade vägg
Du sitter här för att döma mig efter lagen, 
och ändå bjuder du, tvärtemot lagen, att man skall slå mig!'
Då sade de som stodo därbredvid: 'Smädar du Guds överstepräst?'
 Paulus svarade: 'Jag visste icke, mina bröder, att han var överstepräst. 
Det är ju skrivet: 'Mot en hövding i ditt folk skall du icke tala onda ord.' ...' "

  Han tog tillbaka vad han hade sagt, när han blev tillrättavisad. Varför gjorde han det ? För att formulera sig annorlunda, kanhända...  


Annorlunda formulerat ? "Moi aussi, Je suis Charlie" - en sång


Inga kommentarer: