2015-02-02

Ett år sedan "gröna männen"

  Vitryssland ska ha infört ändringar i lagen "om krigstillstånd", 
som kommer att gälla i händelse av att s.k. "gröna män" 
uppträder på landets territorium. 

  Detta skriver ryskspråkiga Unian
och citerar därvid ukrainskspråkiga utgåvan av  Deutsche Walle


Var dyker de "gröna männen" upp härnäst, om de dyker upp ?

   Enligt de gjorda lagändringarna så kan krigstillstånd 
komma att införas i Vitryssland , särskilt om det 
kommer "beväpnade band, irreguljära styrkor , 
värvade soldater eller reguljära styrkors under-
avdelningar" ( вооруженных банд, иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск)  från en annan stat, eller i en annan stats
 namn .

  På det viset har lagstiftarna lärt sig läxan efter
 annekteringen av Krim, på vars territorium "gröna män" 
(eller som de också kunde kallas "artigt folk" - blogred.) var verksamma, 
vilka sedan visade sig vara soldater från Ryska Federationen, 
som hade gått omkring utan de annars förekommande 
gradbeteckningarna/kännetecknen.
  I slutet av Februari förra året var det som det först började gnissla
 rejält mellan Ukraina och Ryssland med anledning av just Krim. 
Den 27:e Februari skrev Ukrainskaja Pravda om hur det ryska 
utrikesministeriet hade kommenterat att ukrainska
 säkerhetsstyrkor på Krim hade jagat bort ryska
 pansarfordon som var på väg in på halvön:"Men allt sker ju enligt den ursprungliga överenskommelsen !" - eller mer ordagrant - 
"Förflyttandet av vissa enheter av
 svartahavs-flottans pansar 
genomfördes i full
 överensstämmelse med bas-överenskommelsen, och det krävs inga särskilda överenskommelser".

 Efter några veckor var Krim annekterat. Av Putin.


CNN, SR, SRNew York Times, SvD, DN
GD, Aftonbladet


 Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: