2015-04-17

Se upp med de få verserna !


Jag kommer inte närmare homosexualiteten i Apostlagärningarna än till aposteln Paulus. Det var han som uttalade något , eller skrev något, direkt om detta.
  Inte som Platon, som var Sokrates lärjunge, och som av allt att döma skrev i helt positiva ordalag om homosexualiteten. Ibland.  Paulus var klart negativ, och såg homosexualiteten i  det avskyvärda sammanhang, som först och främst hade med avguderi att göra. (Rom. 1:18 - 27)

  Det är ett intressant kapitel, det sjuttonde kapitlet i Apostlagärningarna, där de grekiska filosofernas lärjungar möter en av Kristi lärjungar. (Apg.17:15 - 34)


Kristi apostel i Aten. 
  Av alla grekernas gudar , och bland alla deras altaren i Aten,  var det särskilt ett altare som aposteln utsåg åt sig. Det som tillhörde "en okänd gud". Och han tog det som en anledning att predika evangelium om Jesus Kristus för grekerna. Han talade om "..den Gud som har skapat världen och allt vad däri är .." (Apg. 17:24)

Och det är sant, denne Skapare får vi  inte särskilt tillförlitliga uppgifter om genom att läsa de klassiska, grekiska verk, som onekligen kan mäta sig med själva Bibeln i ålder, om inte annat.
Vi måste gå till själva Bibeln. Hebréernas Guds ord.

-
Se upp med de få verserna där bland många andra , som rör ett och annat ämne ! 

Skulle jag följa de råd som givits av åtskilliga pro-gay skribenter i tidningen Dagen m.fl. media på sista tiden, om att i stort sett smula sönder de få verserna i Bibeln om homosexualitet bara för att de är så få, också när det gäller andra  saker som Bibeln tar upp, så skulle t.ex. sanningen om

1) rättfärdiggörelse genom tro inte heller ha en chans. Detta uttryck som sådant förekommer på sin höjd vid två tillfällen i hela Gamla Testamentet (1 Mos. 15:6, Hab. 2:4), men de utgör ändå ett enormt fundament för den andesmorde apostel som har skrivit både romarbrevet och galaterbrevet, och är dessutom ett avgörande stöd för den hävstång för andlig förnyelse och förändring av hela samhällen, inte minst i vår del av Europa, som den protestantiska reformationen kom att utgöra.

2) Kristus såsom "överstepräst till evig tid efter Melki Sedeks sätt" förekommer bara en gång i hela Gamla Testamentet (Ps. 110:4), men ligger till grund för hela hebréerbrevets undervisning, vilken ger den omvände, troende och ödmjukt bibeltroende själen unika möjligheter att se in i en enastående värld av härlighet, när - och om -  den Helige Ande upplyser förståndet.Och dessa få verser angående homosex - ska inte de öppna själva himmelen? 
 Nej, knappast. Men de kan varna för fördärvets väg.
 Se upp med dem !


x- x 


+
Tre kollektiva skrivelser i tidningen Dagen (efter en debatt som inleddes 18/3):
+
Bloggat: 1, 2,3, 4Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: