2015-06-20

Meningsmotsättning på gudaberget


"Vilken slags gud var Poseidon?"
 - det var en av frågorna i  "Veckans nutidstest" i DN häromveckan.

  För den grekiske hjältekonungen Odysseus var Poseidon den gud, eller kanske snarare den djävul, som hindrade honom i många långa år att komma hem till sitt land, sin ö - Itaka, och till sin älskade maka Penelope. Om detta kan man bland annat läsa i första sången av Homeros världsberömda dikt:


Där församlas gudarna med Zeus på Olympen, och det är framför allt  den grekiske överguden Zeus som i allmänhet känner sig missförstådd av människorna. Men snart kommer , genom gudinnan Pallas Athena, Odysseus och hans olycksöde på tal.

Zeus omdöme om Odysseus är gott ”.. bland människor främst i förstånd " och en som ".. de rikaste offer bringat åt saliga gudar” , men det är , menar Zeus, en annan gud som ligger bakom Odysseus olyckor: ”..Men jordfamnarn Poseidon det är, som så ytterligt vredgas jämt för cyklopens skull, vars öga Ulysses  (el. Odysseus) har bländat


   Det vart alltså "sak" mellan Zeus och Poseidon, på ett motsvarande vis kanske, som det i Jobs bok blev "sak" mellan djävulen och Elohim  - om Job.

I Jobs bok's första kapitel församlas Guds söner, och åklagaren kom med bland dem. Det blir en diskussion, en strid, i himmelen, med anledning av Job, som hebréernas Gud håller för att vara rättfärdig – vilket åklagaren/Satan ifrågasätter att han är. Satan menar att Jobs rättfärdighet är ganska ytlig, den betingas av hans materiella välfärd. Han har "råd" att vara rättfärdig , så att säga . Han säger till Gud: 

" Du har ju på allt sätt beskärmat honom och hans hus och allt vad han äger; du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar hava utbrett sig i landet." ...

- - 

  Kunde man säga att  en "meningsmotsättning på gudaberget" under det tjugonde århundradet  antyddes av  J. R.R. Tolkien i hans kända verk "Hobbiten" och "Sagan om Ringen" ?

 Postumt utgivna "Silmarillion" innehåller direkt religiösa dimensioner. Där heter den högste guden "Iluvatar" och hans främste motståndare "Morgoth", och där finns en  skapelseberättelse såväl som en berättelse om ursynden, om syndafallet bland själva gudarna,eller gudasönerna, eller änglarna om man så vill, som kan provocera till eftertanke.

 Jag har jobbat litet med frågorna - alltsammans presenteras närmare på annat håll här på bloggen, på sidan "En ofullbordad saga"

x


Västerbotten-kuriren, Kt

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: