2015-09-13

Angela Merkel och Märkets Ängel

Är det tro på Gud som gör att "prästdottern" Angela Merkel tar i så kraftigt när hon talar om Tysklands (och övriga européers) ansvar för flyktingarna från Syrien, m.fl. länder? Som om Jesus själv stod någonstans i bakgrunden, och utmanade med en fråga, likt den han en gång ställde till sin lärjunge Filippus: "Varifrån ska vi köpa bröd så att dessa få äta?" - Joh. 6:5 - fast Filippus inte hade mer än 200 silvermynt, och det var fråga om att mätta 5000 personer. 

Nu representerar inte Tyskland särskilt små resurser, men 500 000 flyktingar om året är ändå rätt så svårsmält. Det ser onekligen ut att kräva en gnutta tro.


Är Angela Merkel's tal om att ta emot 500 000 flyktingar om året i Tyskland att uppfatta som en verklig evangelisk, trons gärning ? Då skulle ju en sådan här "kampanj-affisch" kunna vara på sin plats.

Är Angela Merkel en "lärjunge"? Är Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, det ? Vad har den sistnämnde i tankarna, när han talar om "Europas kristna rötter"?


Finns några sådana rötter, så borde det ha funnits kristendom .
Fanns kristendom så borde det ha funnits en kristen församling.
Fanns en kristen församling så borde det ha funnits lärjungar.
Och om det fanns lärjungar så borde de ha varit "jordens salt", enligt Jesu ord i bergspredikan : "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna."                                                                                                                             - Matt. 5:13 -

En tydligare bekännelse till Jesus Kristus i samband med de storslagna utfästelserna om att ta emot så många flyktingar som möjligt, det är just vad en from bloggare önskade höra från Angela Merkel. 


Vore det mer likt att vara "jordens salt"? Saltet har ju med den öppna bekännelsen, eller med "talet" att göra: "
Ert tal ska alltid vara vänligt , kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
"   
       - Kol. 4:6 - 

Ovannämnde bloggare lyfte också fram ett par exempel på kritiken mot Viktor Orbán: 


"Det kristna varumärket måste på något vis repareras efter den ungerske premiärministern, Viktor Orbáns debattartikel  i Frankfurter Allgemeine Zeitung , där han skrev att tillströmningen av i huvudsak muslimska flyktingar kommer att hota Europas 'kristna rötter'. Pressen har sett till att Orbán inte har kommit genom detta utan att  stinka som en gödselhög. Independent's Leo Cendrowicz sprättar upp honom för ett 'rått språk', en 'ännu råare politik' , och ett 'brutalt skrävlande'. The Guardian's Giles Fraser kastar en evangelisk bomb i riktning mot honom, och underkänner själva hans kristendom som 'salt som har förlorat sin sälta'.


  Sett i perspektiv är det inte rättvist. Såsom en som återvände till kalvinismen såsom vuxen, har Orbán varit ett instrument för att återställa kristendomen för den ungerska offentligheten. ..' "

  Men var finns då "jordens salt" ? Det möter vi knappast på det makt - eller partipolitiska planet. 


  Det lär ju t.ex. inte handla om att bara stå där och tacka och buga, om Saudiarabien vill bygga 100-tals moskéer för de i EU inströmmande muslimska flyktingarna - vare sig i Tyskland eller någon annanstans.  

   Det måste finnas ett annat svar. Ett svar som inte saknar salt. Aposteln Johannes skrev:
       " Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern."   - 1 Joh. 2:22 - 23


 
Vice, SvD, SvD, NYT, Di, ViD, UNT, DN, Dagen, Kt

The Guardian: "Mama Merkel has consigned the ‘ugly German’ to history" Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: