2015-09-04

Ingen Chagall...orsaken sägs vara farhågor för följder av YUKOS-affären.

Millesgården ställer in utställningen "Marc Chagall och hans ryska samtid", som annars skulle ha öppnat den 12 september .

Direktorn för konstmuseet i S:t Petersburg, Vladimir Gusev, förklarar varför de inte kan släppa ifrån sig konstverken så att de kommer till Stockholm, på detta vis (enligt  den ryska nyhetsbyrån Tass) :

" I samband med YUKOS-affären har det uppstått en risk för att rysk egendom beslagtas utomlands. Det finns en sådan risk, och vi har med Ryska Federationens kulturministerium bedömt att denna risk väger upp det positiva resultat som utställningen skulle kunna medföra. Nu förekommer tyvärr många handlingar av icke vänskaplig karaktär. Det skulle annars ha blivit en utställning med Shagall's och hans samtida's verk".
"En sked med mjölk" av Marc Chagall, ett konstverk
som inte lär tillhöra det ryska muséets tavlor.

Vidare i Tass-meddelandet:

...  Det var i Juli förra året som den Permanenta skiljedomstolen i Haag förpliktade Ryssland att betala 50 miljarder US $ till bolag som var kopplade till personer som tidigare hade varit aktieägare i YUKOS. Ryssland sade sig vara absolut oenig med det beslutet. Enligt vad som sägs i ett uttalande av kulturministeriet så går Haag-domstolens syn rakt i strid mot slutsatser som två kamrar i Europadomstolen i Strasbourg har kommit fram till.

Men i Juli i år gjordes försök att utnyttja rysk egendom för att efterkomma detta beslut, som en del av en strävan att tillmötesgå de anspråk som har gjorts av bolaget Yukos Universal Limited  i Frankrike och i Belgien. I synnerhet gäller det, enligt vad den ryske utrikesministern Sergej Lavrov har meddelat, beslagtagande av konton som tillhör de ryska konsulaten i Belgien och Frankrike, och konton som är skrivna på Rysslands representationer vid EU och NATO, samt representationen vid UNESCO.

Beslagtagandet av dessa konton upphävdes först efter överläggningar med Ryska Federationens utrikesministerium.SR, News.Mail.ru, TimesofIsrael, rbc.ru ,
Kt,


Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: