2015-10-30

"Bara Adelaja fattades..."

 För en månad sedan publicerades en artikel  (med en viss udd i som kanske inte är så lätt  att uppfatta av ett trögt skandinaviskt sinne) på ryskspråkiga sidan av en ukrainsk publikation, där den nu pågående jakten på politisk makt, rikedomar och berömmelse i den ukrainska huvudstaden Kiev beskrivs, och ett antal personer nämns i raljerande tonfall, vilka tydligen har för avsikt att "..följa i Tjernovetskij's fotspår", men, konstateras det bl.a,  "..i detta fullständigt absurda 'stjärn-galleri' fattas bara pastorn för 'Guds Ambassad', Sunday Adelaja…"


Bilden föreställer INTE Adelaja, men en nigeriansk troende, i Nigeria


Adelaja uteblev denna gång! Vad kan det bero på? När jag började skriva denna "ryskskådande" blogg för ett antal år sedan, tyckte jag att det kom väl till pass att, som en ren kuriositet, om inte annat, försöka följa den i Ukraina redan ökände, ytterligt mediale och spekulative nigerianske megapastorn Sunday Adelaja. Av olika skäl, som kanske inte är så svåra att förstå, har jag sedan drygt två år tillbaka knappt fått med en enda post om "saken mot Adelaja" utöver de 36 poster (klicka på taggen "Sunday Adelaja") som jag skrev i ämnet mellan 2009 och 2013. Jag tycker faktiskt inte att han är riktigt rätt person att ringa in, när jag ,emellanåt, har fortsatt att blogga om händelser också i Ukraina, just under den tid då konflikten mellan Ryssland och Ukraina har eskalerat (klicka t.ex. på taggen "Ukraina").

Men den rättsliga processen mot aktörerna i finansbolaget "Kings Kapital"rullar dock på i bakgrunden, ytterligt seg och långdragen, då domstolen alltjämt håller på att sortera i frågorna som gäller dels vilka investeringar som har gjorts i "Kings Kapital" i ukrainsk respektive utländsk valuta, dels hur många som drogs in i den bedrägliga finanshärvan, på vilket vis dessa drabbades av kraschen 2008, och till syvende och sist : vilket ansvar som pastor Sunday skall tillmätas.


Somliga i Ukraina skulle förmodligen inte hålla med mig om att Adelaja är helt irrelevant i den stora konflikt mellan Ryssland och Ukraina, som har antagit former av ett regelrätt inbördeskrig, men förhoppningsvis håller på att klinga ut. En bloggare har t.ex. pekat ut vissa av Adelajas medarbetare som väldigt aktiva understödjare, dels av den tidigare, avsatte presidenten Janukovytj, dels av separatister i Donbass.

  Den massmediala bevakningen, när och om den förekommer  i ukrainsk, ryskspråkiga media, under dessa allvarstider är dock sällan, eller aldrig, annat än en löjlig parad av klicheér, typ "svarte pastorn". Ett litet mer eller mindre bisarrt undantag från regeln kanske utgörs av en intervju med Adelaja i ett par engelskspråkiga publikationer ( i engelskspråkiga media förekommer annars mycket litet material om denna sak)  för en tid sedan, där den sistnämnde talar ut om den andliga situationen i sitt hemland Nigeria:  

"....Adelaja, who left Nigeria in 1986 to study journalism in Eastern Europe, said he was not referring to any particular church or ministry, but that overall Nigeria has a corrupt value system that has been promoted by its religious beliefs and practices.

'In Nigeria, the authority of the religious institutions is much higher than the authority of the educational system,' Adelaja said in the interview. 'So, most of our value system is influenced by faith and religion. That is why I am saying it is the faulty and corrupt messages we have introduced to our pulpits that is responsible for producing corrupt practices in our society.' "


Nog så riktigt. Men vem kan då  ta honom på allvar?
The Weekly Challenger, KtBloggat: 1, 2

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: