2015-10-08

Kanske borde Putin lyssna mer uppmärksamt till sin tidigare chef Andropov ? ..

...den här gången. Ifall Andropovs omdöme från 1983 i väsentligt avséende står sig, så är de ryska operationerna i Syrien definitivt ett misstag.

Från Sovjetunionens Kommunistiska Partis Centralkommittés Politbyrå-sammanträde den 7:e Juli 1983  (handlingar ur arkiven som en ryskspråkig bloggare påmint om)

Andropov:

Vi gjorde oss skyldiga till en missräkning, då när vi skickade våra luftvärnsrobot-system tillsammans med personal till Syrien. Och dessutom samtyckte  till att det syriska kommandot skulle sköta ordergivningen vad gällde deras användning i strid. 


Jurij Andropov, som liksom Putin
hade varit KGB - officer  innan han

 tog över Sovjet-rodret, blev 
Brezjnev's efterträdare 1982
Här måste jag direkt säga, att vi hamnade i en fälla. Trots att vi levererade de mest moderna vapen till Syrien , så hade de praktiskt taget inga chanser att slå Israel. Därför, oberoende om vår befälhavare på platsen fullgjorde det syriska kommandots order att avfyra missiler eller ej,  så skulle araberna lägga skulden för Syriens nederlag på Sovjetunionen. 

Situationen kan utvecklas ännu värre för oss, ifall vi blir direkt indragna i deras militära konflikt. Det kan få ännu allvarligare komplikationer till följd . Även om det är i miniatyrskala , så påminner den nuvarande situationen i Mellanöstern om den karibiska missilkrisen 1962. Det är naturligtvis inte i den skalan, och inte heller samme motståndare.

Men det finns en fara att vi dras in i en väpnad konflikt mellan Syrien och Israel, eftersom inte bara våra luftvärnsrobotar, utan även vårt folk, befinner sig i farozonen att utsättas för angrepp. Jag vet, att det förs samtal hos oss om hur eventuella krigshandlingar ska genomföras i en sådan situation. Men något sådant kan vi bara glömma. Vi har redan vidtagit en rad åtgärder för att minimera risken att vi dras in i den typen av konflikt, och vi har sagt bestämt till syrierna, att i händelse av krig med Israel får de förlita sig på egna krafter. Nu måste vi göra tydligt för oss själva  vilken handlingslinje vi ska följa i ett längre perspektiv.Kort sagt så handlar det om vaksamhet och återhållsamhet, så att vi inte kryper rätt in i själva den pågående mellanösterkonflikten. 

Främsta prioritet måste utgöra att fullgöra Politbyråns beslut om att överlämna sovjetiska luftvärnsrobotar till Syrien , och att föra vår personal ut ur det landet. Ju snabbare desto bättre. Därvid ska vi hålla oss bergfast till den linjen att förebygga en väpnad konflikt mellan Israel och Syrien, framför allt med politiska metoder. I händelse av att Israel anfaller så får vi titta på ett antal möjliga, demonstrativa åtgärder, så att vi kan förmå USA och Israel att visa återhållsamhet. Men vilken händelseutveckling som än kommer så får våra mått och steg inte överskrida gränsen till att bli direkt indragna i krigshandlingar.

Närvarande: Alijev G.A., Gorbachev M.S., Grisjin V.V., Gromyko A.A., Romanov G.V., Tichonov N.A., Ustinov D.F., Chernenko K.U., Vorotnikov V.I., Dolgich V.I., Kuznetsov V.V., Ponomarjov  B.N., Solomentsev M.S., Zimjanin M.V., Ryzjkov I.N.

Politbyråns beslut P 115/VI av den 7 Juli 1983Ryska Federationens Presidents Arkiv , f. 3. op. 73. d. 1171. ll. NYT, SR, DN, SvD, UNT, Kommersant, Le Monde,  BBC


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: