2016-01-05

"Schakal" ?

Det finns ett gammalhebreiskt ord - שָׂכַל -  som lär påminna litet om ordet "schakal", när det uttalas. Det är just det ord som har översatts med "framgång" i 1917 års översättning, i Jesajas bok, kapitel 52, där budskapet om Herrens lidande tjänare inleds så:

"Se, min tjänare skall hava framgång; han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt." (v 13)
  Enligt Carl XII och King James översättningar, lär det snarare handla om ett intelligent tillvägagångssätt "visliga regera", "deal prudently". Och Youngs bokstavliga (Youngs literal) översättning ger detsamma ordet betydelsen "understand" -  förstånd.*)


  Men vad är detta för ett förstånd, som strax följs av: 


"Såsom många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors och hans gestalt oansenligare än andra människobarns,"(v 14) ?

 Man kanske , med 1917 års Bibel (och även Bibel 2000!), hellre skulle fråga: vad är detta för "framgång" ?

  Hans utséende var "vanställt", eller "illa tilltygat". Det är den korsfästes utséende. Det är korsets visdom.


-

 På Bällsta i Bromma, som är Maranataförsamlingens i Stockholm Missionscenter, samlas vi under några dagar för att läsa Bibeln. Den som vill kan informera sig ytterligare om detta genom att gå in på församlingens hemsida.*) Folkbibeln: "..min tjänare ska handla vist".

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: