2016-01-26

Skyller Putin ifrån sig på Lenin ?


Putin - utpekad av brittisk domstol som "trolig" (probably) beställare av mordet på Litvinenko, ägnar sig i Ryssland bland annat åt att diskutera Lenins roll i rysk historiaVladimir Ilich Lenin ? (Bilden tagen från "Radio Svoboda")


Samma dag som den brittiska domstolen kom med sin rapport om mordet på Alexander Litvinenko, satt Putin i samtal med några medlemmar av "Rådet för Vetenskap och Utbildning hos Ryska Federationens President" och diskuterade ganska livligt vilka utbildningsinstitutioner som verkligen förtjänade statligt stöd i de nu rådande tiderna. 

En av de närvarande akademikerna, chefen för Kurchatovskij-institutet Michail Kovalchuk, påminde om hur framstående forskare har klarat sig med knappa resurser, och efterlyste framför allt , genom att citera en dikt av Pasternak, nya idéer:

"Då, när jag såg honom helt klart
 så tänkte och undrade jag utan ände
på hans initiativ och rätten
att så våga sig på ledarskapet .
Svaret är: Han styrde tankeströmmarna
och därför - hela landet"
/ original: Тогда, его увидев в яви, 
я думал, думал без конца 
об авторстве его и праве
 дерзать от первого лица. 
Ответ такой: он управлял теченьем мысли 
и только потому — страной /

 Dikten skrevs på 20-talet och var ägnad åt Lenin och hans roll i historien. Putin anmärkte efter att ha hört dikten, att tankeströmningarna måste ledas på ett riktigt vis, "..och inte så som Vladimir Ilich Lenin ledde dem". Enligt Putin så  ledde Lenins tankar till " ,,att Sovjetunionen bröt samman. Han lade en atombomb under den byggnad som kallas Ryssland, och den underminerades också sedan."

Detta skakade om. Presidentens press-sekreterare var tvungen att att uttala sig:"..alla har rätt att uttala sin mening, även landets president". Kommunistpartiets företrädare sa att han hoppades att det var "...ett förfluget ord från presidenten".
"Lenin kan inte skyllas för atombomben" invände någon.

Och Putin fick förklara vad han hade sagt om Lenin, en förklaring som säkert kan vara värd att titta närmare på vid något tillfälle.

Eller ville Putin bara avleda uppmärksamheten från vad som skedde i London ? En ryskspråkig kritiker formulerar sig så här i ett tweet:I översättning:
(Någon, till Putin) : - Vladimir Vladimirovich, håller du med om att det att använda polonium är detsamma som "atom-terrorism" ? 

 (Putin): - Varför jag? Se på Lenin - han var en atomterrorist ! 

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: