2016-03-29

Ännu ett fall

Pastor Sunday har syndat. Sägs det. 

  Nej, det handlar denna gång inte om finanssvindeln i och omkring "Kings Capital" som redan har legat i en rätts-process i över sju år, och som jag stundtals har försökt att belysa på denna blogg. 


  Enligt  olika uppgifter som har blivit publicerade i media, och som bl.a. faller tillbaka på den Moskvabaserade pingst-union (ROScHVE) vars ledare är Sergej Rjazchovskij, har nödrop hörts inifrån "Guds Ambassad": Adelaja har missbrukat sin makt över kvinnor inom "Guds Ambassad", haft utomäktenskapliga relationer, ibland tvingat till sex, och har fördenskull "vid en samling för pastorer och äldste ... erkänt... att han under en lång tid levt i otukts-synd , och han gjorde där bättring inför de närvarande." Det skedde så sent som den 23 Mars.

I korthet: Rjazchovskij vände sig den 21 Mars i ett brev till Adelajas mentor, den i USA bosatte "aposteln" Toff, "..den ende som Adelaja erkänner ha auktoritet över sig". Han informerade om det alarmerande förhållandet, och vädjade till Toff att ingripa, och han lät förstå att han var litet störd av att detta inte var närmast ROScHVE's angelägenhet, eftersom själva saken ägde rum på "en annan stats territorium". 

  Toff klev ner i situationen ganska resolut. Det ledde bland annat till ovannämnda samling för pastorer och äldste, där Adelaja bekände. Toff har också dikterat ett brev till alla ledare inom "Ambassaden" och formulerat en rad villkor. Bland annat "..befrias Adelaja från den andliga ämbetstiteln och från alla sina uppdrag". Inte ens sammankomster i Adelajas hem tillåts hädanefter. 

Media har uppfattat att Adelaja,  i samband med inledningen av "Guds Ambassads" årliga konferens - den 22:a i ordningen - den 31 Mars i Kiev, ska öppet erkänna inför konferensförsamlingen, vad han tidigare bara har erkänt inför pastorer och äldste. 

Det ganska kärva och raka språk som förts i denna angelägenhet av Rjazchovskij's union , och av Adelajas egen mentor, Toff, lyser dock ännu med sin frånvaro på "Ambassadens" egen hemsida. Dock har inga dementier gjorts. Och på hemsidan finns tydliga anspelningar på saken -  Adelaja har skrivit om att "lära av andras misstag", och en kvinnlig medarbetare påminner om att de bästa kan falla, om Noa's berusning i Genesis 9, och varnar för att uppträda som Ham gjorde. 

Adelaja har dessutom  lagt ut ett videoklipp som framför allt är en välkomsthälsning till konferensen , där han visserligen säger att det kan bli hans sista konferens, men för övrigt låter som om han ämnar vara i full aktion denna eventuellt sista konferens, tillsammans med övriga talare . 

Uppgifter fram och tillbaka om vad "inledningsmötet" på torsdag egentligen ska innebära.

 Toff har i sin skrivelse till ledarna framfört att Adelaja den 31/3  får begränsa sig till att "säga adjö". Han "..befinner sig inte i den ställningen att han bör reagera på saker och ting, vare sig det som gäller kyrkan eller verksamheten, eftersom han befinner sig i en rehabiliterings-fas".
    


Bedrövligt. 


    Engelskspråkiga informationer som vanligt sparsamma - Zimeye
    Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: