2016-03-29

Ukrainska ortodoxa: - Havannamötet ett förräderi !

Att ukrainska ortodoxa tar avstånd från den Ryska Ortodoxa kyrkans patriark låter väl inte så underligt, med tanke på den rysk-ukrainska konflikten i tiden. Men det är ukrainska ortodoxa som intill idag har stått under Moskva-patrarkatet som det handlar om ! Inte de som står under Kiev-patriarkatet. 

 I dagarna har alltså hållits en sammankomst då en del upprörda känslor, men även kyrkligt konsekventa synpunkter har hörts. Föremål för indignationen är mötet mellan patriark Kirill och påve Fransiscus på flygplatsen i Havanna den 12:e Februari, och särskilt det gemensamma utlåtande som där undertecknades av båda kyrkoledarna. De till Moskva-patriarkatet hörande ortodoxa i Ukraina känner sig tydligen helt vilseledda, och klassar den toppstyrning de utsatts för, som att det är "..värre än under kommunist-tiden", och jämför patriarkens agerande med Judas' förräderi.

  Delar av ett framträdande kan höras på klippet nedan. Det är biskop Longin som talar, och några meningar har jag översatt till svenska - se nedanför klippet !
- - - 


Idag är hela den ortodoxa världen oroad av vad som har skett mitt ibland oss – mötet mellan ers helighet patriark Kirill och påven.
.. Det är en sak att föra dialog , och en annan att erkänna påven som en kanonisk biskop, som ”ers helighet” eller broder. 
Utan ett kyrkomötes beslut har ingen av oss rätt att göra sådana viktiga överenskommelser med villolärare. ..Ingen talade om någonting för oss. Vi visste inte att ett sådant möte skulle äga rum, och utan ett kyrkomöte, utan ett kyrkomötes bifall, har ingen rätt att åka och möta påven. 
De kan träffas och dricka thé, men att avgöra kyrkliga frågor har en individ aldrig rätt att göra. 

Det uttalande som undertecknades på Kuba är ett förräderi ! Det är ett förtrampande av den ortodoxa tron, och för mig personligen kan dessa trettio punkter liknas vid de trettio silverpenningar som Judas fick. 
Allt upprepar sig som på den tiden då man övergav Frälsaren, Herren Jesus Kristus.  
Detta uttalande är antikristligt - det som undertecknades på flygplatsen - och hädelsen har nu intagit den plats som var ämnad för Kristi sanning. Just därför avvisar vi detta uttalande, det präglas av avfallets ande, och utgör en stötesten för våra ortodoxa kristna. 

Såvitt vi vet så förbereddes detta i hemlighet. Det innebär att ”laglöshetens hemlighet” tog gestalt.

… 

För det första:  Det talas om ett möte med ”ers helighet , den romerske påven” - detta säger vår patriark ! Det är villfarelse, bröder och systrar. Det är verklig villfarelse. På vilket vis är han ”ers helighet” när alla våra fäder, alla våra helgon i den ortodoxa kyrkan, kallar latinarna för villolärare ? Om vi köper detta lämnar vi inget utrymme för omvändelse. Han är alltså rättfärdig nu, påven .. varför ? Därför att den Ryska kyrkans patriark har kallat honom ”ers helighet”. Men för oss är han en villolärare.
...

Jag förstår inte patriarken … själva huvudsaken är den femte punkten – lägg märke till dessa ord :

”Trots den delade traditionen under de första tio århundradena, har katoliker och ortodoxa under nästan tusen år varit i avsaknad av delaktighet i eukaristin..”

Vad vill han? Att vi ska sitta tillsammans med påven, eller vad ? Sedan kommer den sjätte punkten, som säger:” Väl medvetna om de många hinder som återstår att övervinna, hoppas vi att vårt möte ska bidra till att vi uppnår den av Gud påbjudna enheten ..” 

 Ursäkta, men jag kommer aldrig att förena mig med villolärare. Jag är ortodox, jag har del i den ortodoxa tron, och jag kommer inte att bli en förrädare. Jag ber ers helighet patriarken om ursäkt, men må han själv be om ursäkt inför vår ortodoxa kyrka, av ortodoxa kristna … Frågan är ju den, när ers helighet har gjort sådana misstag, rent dogmatiska misstag .. hur ska vi kunna komma till nästa kyrkomöte.

Vad? Bara tiga, och sitta ner ! "Allt är redan avgjort. Allt är omröstat och allt har redan skett "– det är värre än under kommunist-tiden. Ska patriark Kirill, som håller på att förlora sina anhängare i Ukraina,  istället vinna Amerika's evangelikala ? - Trunews


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: