2016-04-20

Kyrkomöte och tidstecken

"Dokumenten inför det åttonde Allmänna Kyrkomötet väcker farhågor", läser jag på ryska webben.

Vad handlar det om ?
 Det handlar om ett och annat.


Kreta - platsen för det s.k. 8:e Allmänna Kyrkomötet
 för de ortodoxa kyrkorna. Mötet var först tänkt att hållas i 

Istanbul, men p.g.a. krisen som uppstod  mellan ortodoxa  Ryssland och
 Turkiet i samband  med en  gränskränkning i November, då ett ryskt plan sköts ned, när de ryska flyganfallen skedde i Syrien, föredrog man att flytta på mötet  till en 
annan ort .

De ortodoxa kyrkor som har en samlande gestalt i den s.k. ekumeniske patriarken, Bartolomeus, har sju allmänna kyrkomöten gemensamt med den romersk katolska kyrkan - det i Nicea år 325, det första kyrkomötet i Konstantinopel år 381, det första kyrkomötet i Efesus år 431, det i Kalcedon år 451,  det andra kyrkomötet i Konstantinopel år 553, det tredje kyrkomöte i Konstantinopel år 680 - 681 och det andra kyrkomötet i Efesus år 787. (enligt New Advent och Pravoslavie 24 )


Alla dessa sju kyrkomöten som kallas för "ekumeniska" eller "allmänna" eller rent av "universella" har Rom-kyrkan gemensamt med de ortodoxa kyrkorna. Sedan, efter kyrkoschizmen år 1054, har den romersk-katolska kyrkan ytterligare tretton allmänna kyrkomöten . Det nittonde i ordningen var det ödesdigra kyrkomötet i Trent åren 1545 - 1563, då protestanterna stängdes ute och blev fördömda som kättare.

Protestanterna hade ju vid upprepade tillfällen under 1500-talet begärt att få till stånd ett allmänt kyrkomöte, där teologiskt skolade och kunniga personer kunde ta ställning till deras läromening. Svaret blev Trent, eller Trident.

De ortodoxa har alltså inte haft något allmänt kyrkomöte av den kalibern sedan det kyrkomöte som hölls i Nicea år 787. 

 Frågan är nu om vi som är protestanter kan ta vara på tillfället och ställa någon fråga om inte de ortodoxa kan ta vara på tillfället, att erkänna oss!? 


Vi kan naturligtvis inte det. 

     Protestanter hålls nämligen även av de ortodoxa för att vara kättare, och just detta oroar en del i den ortodoxa världen inför det åttonde Allmänna Kyrkomötet, som ska hållas på Kreta mellan den 19 - 27 (16 - 26/6 enligt senare uppgifter) Juni detta år. Det är inte , säger man, tillräckligt klart och tydligt angivet i de dokument som har offentliggjorts inför mötet, utan det talas om andra kristnas "kyrkor" eller "församlingar", som om det verkligen vore kyrkor eller församlingar. 


Därför klagar t.ex. en företrädare för den ryska utlandskyrkan - ärkebiskop Mark - som är verksam i Tyskland: "Vi kan inte säga varje dag till protestanten: 'Du är en villolärare !', men vi måste komma ihåg att det är så". 

Dessutom har bulgariska ortodoxa höjt rösten och framställt sina protester mot att en ny kristologi ser ut att introduceras i ett av dokumenten.

För att inte tala om all den oro som har uppstått sedan den ryska kyrkans patriark mötte påven i Havanna i Februari. 

Vad ska bli av detta kyrkomöte? Det första av sitt slag på över 1200 år, och ett som lär ha förberetts sedan över 50 år tillbaka.."Glöm inte att protestanterna är villolärare", sa den ortodoxe biskopen. 
Glöm för all del inte heller vad Herrens tjänare Jakob har skrivit:

"Hören nu, I som sägen: 'I dag eller i morgon vilja vi begiva oss till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning' --
I veten ju icke vad som kan ske i morgon. Ty vad är edert liv? En rök ären I, som synes en liten stund, men sedan försvinner. I borden fastmera säga: 'Om Herren vill, och vi får leva, skola vi göra det, eller det.'
"  (Jakob 4:13 - 15,     1917)


Herrens tillkommelse är nära -
Signum, Skr, Hurriyet

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: