2016-05-20

Allvarliga signaler från ett internationellt juridiskt forum i S:t Petersburg


Ordföranden för Ryska Federationens Konstitutions-domstol vrickar nästan tungan när han -  utan att direkt ange Bibelcitat - redogör för den ryska juridiken i förhållande till samkönade relationer. 

(hämtat från RIA-NOVOSTI)

Ordföranden för Ryska Federationens Konstitutionsdomstol, Valerij Zorkin, förklarade, att han respekterar sexuella minoriteters rättigheter, men att man inte kan tillåta, att undergrävandet av traditionella värderingar och normer kring familjen leder till att mänsklighetens hela moralkodex kollapsar.
Konstitutionsdomstolen i S:t Petersburg

   "Om detta (samkönade äktenskap) kommer över hela världen - ursäkta mig, hur ska det bli med barnen? Ska de födas fram ur provrör? Detta är min ståndpunkt: lev efter konstitutionen, var fruktsamma och föröka er. Konstitutionen respekterar den enskildes liv, och den respekterar de tilldragelser som äger rum i Berlin och Amsterdam (gay-parader) . Rättigheter ger alla utrymme under solen, men rättigheter - det är normer som utgår från den mänskliga naturen. Vi respekterar de sexuella minoriteternas rättigheter, men vi måste också försvara majoritetens rättigheter", - sa Zorkin, när han framträdde med ett föredrag på det internationella juridiska forumet i S:t Petersburg.

"De nymodigheter på lagstiftningens område, som har införts inom den allmänna moralens sfär i de flesta länder i Väst , och framför allt inom sfären för köns - och familjenormer, har, för den stora massans medvetande i de flesta länder i hela världen, kommit att utgöra en social-psykologisk chock", - tillade Zorkin, och gjorde därvid den anmärkningen, att han inte var homofob.

Konstitutionsdomstolens ordförande riktade uppmärksamheten på den omständigheten, att "moraliska normer och tabun inom sfären för familj och äktenskap utgör en av de äldsta och mest motståndskraftiga traditionella formerna för att reglera det mänskliga uppförandet".

"De har visat sig vara basala och allramest strängt befästa i tradition och kultur av den anledningen, att just dessa normer ombesörjer en motståndskraftig reproduktion och ett bevarande av det mänskliga samhället och den mänskliga arten i sin helhet, - fortsatte Zorkin. - Ett undergrävande och eliminerande av dessa normer tar faktiskt ifrån oss fundamentet för hela den komplicerade konstruktionen för den mänskliga moraliska normativiteten, och leder till en kollaps av hela den 'moraliska lagen'".Reflexion: Hur ska begreppet "homofobi" egentligen definieras, om man tar tillbörlig hänsyn såväl till försvaret av majoritetens rättigheter som till respekten för minoritetens rättigheter ?


- - 

OBS ! Maranata i nyhetsinslag i SVT Stockholm igår, med anledning av Maranataförsamlingens hotell, Pilgrimshem, och Sundbybergs kommuns bojkott - 

Bloggat:    1, 2 , 3


SR, SR, Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: