2016-05-01

Putin's namn lämnar proletärt utformade banderoller, för att istället dyka upp i kyrkliga reportage .. ?

Inga slagord med Putin's namn förekommer iallafall under 1:a Majtåget i Jekaterinburg - enligt e1 : "... i år fanns inga röda banderoller med 'Fred! Arbete! Putin!' på,  som var bland de mest framträdande i fjol".

Ännu ett tecken på att Putin närmar sig ortodoxin ? Vilket ibland ser ut att vara fallet. Rysslands utrikesminister Lavrov, sa i den nyligen publicerade DN-intervjun:

"- Om västs syn på mänskliga rättigheter utvecklas mot allmän lössläppthet, så bortser de ifrån att det strider mot de fundamentala grunderna i vår kultur, som är baserad på ortodox religion – kristendomen."


Putin besökte Kristus Frälsarens katedral
i Moskva igår

Och  i samband med att han gjorde kritiska anmärkningar mot Lenin i Januari i år,sa Putin också  detta, enligt yoki.ru:


  "Jag var, som miljontals andra sovjetiska medborgare , medlem av KPSS (Sovjetunionens kommunistiska parti). Jag var inte bara medlem av kommunistpartiet, utan arbetade också i KGB. Jag kan påminna om att under sovjettiden blev den som blev utdriven ur kommunistpartiet också avskedad av KGB. Jag säger helt ärligt att jag inte bara var en formell medlem av kommunistpartiet, och jag var inte heller en idéell kommunist (till skillnad från många funktionärer var jag en vanlig medlem av kommunistpartiet), men jag förhöll mig mycket varligt till detta. Jag har aldrig kastat medlemskortet i partiet, aldrig bränt det, det ligger alltjämt därhemma"
"Jag har uppskattat och uppskattar ännu alltjämt de kommunistiska och socialistiska tankarna. Om vi betraktar 'lagen för kommunismens uppbyggande', så påminner den mycket om Bibeln. Det är mycket bra tankar - jämlikhet, broderskap, lycka. Men den praktiska tillämpningen är långt ifrån det som de socialistiska utopisterna kom fram till. Håll med om det, det blev inget 'paradis'! ", sa Vladimir Putin.

"Vi kommer så väl ihåg, hur alla anklagade tsar-familjen för repressioner. Men hur inleddes upprättandet av Sovjetmakten? Med repression i mass-omfattning. Ett talande exempel är just likvideringen av tsarfamiljen och deras barn. Det är klart, någon invänder att de måste eliminera eventuella reaktioner från arvtagarna. Men varför dödade de Botkin ? Varför dödade de en ur tjänstefolket, som själv var 'från proletariatet'? Jo, för att dölja brottet..", sa presidenten.

"Eller, ännu en sak. I Sovjet drabbade man samman med människor som stred mot de sovjetiska makthavarna med vapen i hand. Men varför döda präster? Om man studerar det historiska materialet, kan man få veta om tiotusentals som blev dödade vid Don föste man ned prästerna 'under isen' ..", sa presidenten.

Beaktansvärt .. ?

-

  Årets första Maj sammanfaller med den ortodoxa påsken, så idag är det samtidigt påskdag - ortodoxins största helg med många utrop om att "Kristus är uppstånden!" -  OCH arbetarrörelsens internationella högtidsdag - Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: