2016-06-15

Jesus, det icke-fruktbärande fikonträdet - och vi ..


 När jag lyssnar till de olika röster som hörs i efterreaktionerna efter terrordådet i Orlando häromdagen, så undrar jag om inte Lukas 13:1 - 9 är relevant läsning. 


"Vid samma tid kom några och berättade för honom om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.  Då svarade han och sa till dem: 'Menar ni att dessa galiléer var större syndare än alla andra galiléer, eftersom dom fick lida sådant?
 Nej, säger jag eder; men om ni inte gör bättring, ska ni alla på samma sätt förgås.  Eller de arton personer som dödades, när tornet i Siloam föll på dem, menar ni att de var mer brottsliga än alla andra människor som bor i Jerusalem?  Nej, säger jag eder; men om ni inte gör bättring, ska ni alla på samma sätt förgås.'

Och han framställde denna liknelse: 'En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård; och han kom och sökte frukt på det, men fann ingen.  Då sa han till vingårdsmannen: 'Se, nu i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd, utan att finna någon. Hugg bort det. Varför skall det också tillåtas utsuga jorden?'  Men vingårdsmannen svarade och sa till honom: 'Herre, låt det stå kvar också detta år, för att jag under tiden må gräva omkring det och göda det;  kanhända skall det så till nästa år bära frukt. Ifall det inte gör det då, så kan du hugga bort det.' "


- Fikonträdet ?
   
        Aftonbladet, Aftonbladet,  Bigstory, DN


  Bloggat: 1, 2, 3
-
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: