2016-06-06

Munken Gabriels budskap till det ryska folket.Munken (starsjetsen) Gabriel på Athos'  varningsord  (hämtat från stargrad)

                                                                               
Starsjets Gabriel

Må Guds nåd vara med det det ryska ledarskapet och det ryska folket !
Enligt min ödmjuka uppfattning, är det ryska folket värt att upphöjas. Det är ett folk i särställning och ett folk som utmärker sig, ett folk som är storslaget, begåvat och välsignat av Gud. Det är Guds folk, det nya Israel's folk, över vilket Guds nåd är. Det ryska folket är mest välsignat utav alla jordens folk. Gud har utmärkt det ryska folket med mycket nåd och med många gåvor. Till det ryska folket's eviga glädje hör en otalig här av helgon, präster och martyrer.


Enligt min ödmjuka uppfattning är det ryska folket det mest fullkomliga och mest framstående i jämförelse med andra folk som lever på jorden idag, eftersom det är utrustat med kärlek och alla slags välgärningar, med storhet och gott uppförande. Därvid är det det mest ödmjuka och blygsamma folket, som utmärker sig genom gudsfruktan, kärlek och genom att vara hängivet Gud och sin nästa. Det ryska folket är på ett ojämförligt vis mer värt att upphöja och efterfölja, än något annat folk som bor på jorden. Det ryska folket är det enda folket som är ojämförligt överlägset och unikt i hela världen.

Det ryska ledarskapet måste vara uppmärksamma på, att det inte utfärdas några lagar som går emot Guds lag. Att inte sådana saker som prostitution, äktenskapsbrott, aborter, fria förbindelser, registrerat partnerskap, kremering och samkönade förhållanden legaliseras, eftersom detta leder till upplösning och till att man går förlustig Guds nåd.


  En andligt pånyttfödelse av Ryssland följer naturligt, när det ryska folket går i kyrkan, bekänner sina synder, ber, fastar, studerar den heliga Skrift och övar barmhärtighet. Då kommer Herren alltid att vara med det ryska folket och hjälpa det. Men om - som vi varnade för tidigare - det ryska ledarskapet legaliserar prostitution, äktenskapsbrott, aborter, fria förbindelser, registrerat partnerskap och samkönade förhållanden, och om vi kommer att närma oss Påven och röra oss mot förening med honom, då kommer Gud inte att ge sin välsignelse utan då börjar en rörelse mot fördärvet. Vad jag önskar angående Moskvas och hela Rysslands patriark är att han håller sig till sanningens ord, så att ingen vänskap med Påven inleds. Vi kan inte förenas. Påven är en fiende till Kristus och till Gudaföderskan.

Det åttonde Allmänna kyrkomötet är illegitimt. Vi kan inte samtycka med det som man söker övertyga oss om. De ryska biskoparna är inte tillräckligt upplysta. De måste få informationer om allt. Huvudsaken är att vi inte kan förenas med Påven. Vi bör inte umgås med villolärare. Men vi släpper papister inpå oss i kyrkan och ber tillsammans med dem. Den 45:e apostoliska regeln talar om att ”En biskop eller en präst eller en diakon som ber tillsammans med villolärare ska avsättas. Och den som tillåter en sådan att på något vis tjäna i Kyrkan ska förkastas”.

Vår patriark (den grekiske) är enligt denna regel redan avsatt och förkastad från sitt ämbete, eftersom han två gånger har inbjudit Påven till högtider, fört in honom i helgedomen, låtit honom frambära bönen ”Fader vår..” och även låtit honom välsigna folket. De apostoliska reglerna äger ännu alltjämt sin kraft, så Patriarken är redan i princip avsatt och förkastad. För den sakens skull behöver bara den heliga Synoden sammankallas.

HÄNVÄNDELSE TILL DET RYSKA FOLKET

Av hela min själ ber jag, att Guds välsignelse förblir hos er och era familjer. Jag ber också, att vår Herre, den ene och ende sanne Guden, Fadern, Sonen och den Helige Ande, alltid bevarar Ryssland och hela det ryska folket över hela världen.

Jag ber, att Gud ger frid och omvändelse till hela mänskligheten och att han vid sin Andra Tillkommelse placerar alla vid sin sida på ett sådant vis, att vi kan höra den gudomliga rösten:”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som är tillrett åt er från världens begynnelse”.


Jag ber, att Herren också i denna innevarande tid stärker de ortodoxa kristnas heliga och ostraffliga tro tillsammans med sin heliga Kyrka, såsom Han har gjort under seklernas gång medan våra heliga fäder levde.


Det ryska folket är värt att på allt vis upphöjas. Det har jublat inombords, medan det gick genom många prövningar, i vilka det på ett heroiskt vis har bevarat sin tro, och det gav inte upp ens under 70 år av ateistisk kommunism. Tvärtom, har det låtit se många helgon , ibland vilka räknas också den siste tsaren, Nikolaj II, vilken helt och fullt fått en martyrs slut – tsaren själv, hans gemål Alexandra och deras barn – Olga, Tatjana, maria, Anastasia och den unge Alexej.


Det ryska och det grekiska folket är förenade med täta, andliga kopplingar. I Ryssland räknas många greker såsom helgon – sådana som Maxim Grek, vars kvarlevor råkar befinna sig i ett av de mer kända ryska klostren – i Treenighetens-Sergej's hägn. Eller S:t Aristoklij, en lärare för Svjatogorsk-klostret i Moskva-trakten– det heliga Panteleimon. På lika vis räknas många ryssar som helgon i Grekland – sådana som S:t Serafim Sarovskij och den helige Luka Krimskij.


Det existerar helt speciella band mellan det heliga Berget (Athos) och Ryssland. Därför gläder vi oss, när pilgrimer från Ryssland besöker oss. Och under de senaste åren har även Rysslands politiska ledning bevisat oss en sådan heder, framför allt president Vladimir Putin.


Putin - under ett statsbesök i Grekland nyligen - var på plats under en gudstjänst i en kyrka på Athos.  Han stod där den bysantinske kejsarens tron står - en särskilt ärad plats. Ingen sådan kejsare kan av naturliga skäl ha besökt platsen på över 500 år.  Putin satte sig inte, men stod där en lång stund utan att någon invände. Annars har världsledare inte ens tillåtits komma till Athos (rykten talar t.ex. om Obama.  Poroschenko lär ha blivit vägrad). När Ukrainas dåvarande president Janukovich var där 2014, fick han finna sig i en vanlig kyrkobesökares plats. Kvinnor får enligt reglerna överhuvudtaget inte besöka Athos.


Detta band mellan oss stärktes ytterligare av Paisij Svjatogorets*), till vilken man i Ryssland, som känt är, förhåller sig med särskild vördnad. Jag ber att Herren låter även andra fäder följa i denna tradition, som lagts ned genom Paisij Svjatogorets. 

                                                                    ( OBS ! Pröva andarna ! -1 Joh. 4:1 ff  - Blogred.)*) En Athos-munk som är känd i den ortodoxa världen. Han dog 1994.


Yle , Västerbotten-kuriren


  Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: