2016-07-15

Ryska anti-terrorlagen: Evangeliska kristna planerar web-konferenser.


Hos baptisterna - EKB - kallas "anti-terrorlagen" för "anti-missionslag". Och de annonserar om ett web-seminarium  på lördag den 16:e Juli: "Innebär Jarovaja's

 'anti-missions lag' att religionsfriheten är hotad ?"

Det blir alltså en online-konferens med 7 olika talare, varav 5 är professionella jurister.

Pingstvännerna, den del av pingströrelsen som officiellt kallar sig för ROSChVE, har också planerat en web-konferens  på måndag den 18:e Juli, och de skriver så på sin hemsida:"Att genomföra missionerande verksamhet i överensstämmelse med ändringarna i lagstiftningen", eller kortare "Att genomföra missionerande verksamhet", och underrubriken "Hur  religiösa organisationer ska iakttaga den nyligen antagna 'Ozero-Jarovaja lagen' , medan de utför missionerande verksamhet "

Från ROSChVE's hemsida

Målet för web.konferensen:
- Att övervinna panikstämning och förebygga eventuella överträdelser av lagstiftningen och därmed sammanhängande händelser, vilka kan leda till förlust för de religiösa organisationerna.
- Att förklara lagens enskildheter och de religiösa sammanslutningarnas rättigheter när det kommer till att genomföra missionerande verksamhet.
- Att få feedback från auditoriet som innebär att konkreta frågor kan behandlas, vars svar kommer att ingå i en sammanställning av rekommenderade metoder, som sedan kommer att tillställas varje delatagare i web-konferensen.

 
Åtta talare är annonserade inklusive den som inleder, och av dessa är sex jurister.Ja, vi får se.En artikel  nämner även om de oregistrerade grupperna : "Alla trosriktningar kan bli lidande av detta (den nya lagen), inklusive den Rysk-ortodoxa kyrkan, men de mest försvarslösa inför lagens skrämmande följder när det gäller religionsfriheten, är de små sekterna och konfessionerna. Protestanter och karismatiska kristna håller ofta möten i enskilda bostäder - i husförsamlingar - och lagens otydliga formuleringar kan innebära att sådana sammankomster förbjuds. En del protestantiska grupper vägrar av samvetsskäl att gå in under statlig registrering".   
  Europeiska evangeliska alliansen uppmanar till bön med anledning av denna situation i Ryssland, enligt Dagen.  


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: