2016-07-09

Ryska anti-terrorlagen: Kommer den att befrämja ortodoxin ?

En skribent på web-resursen "Religija i Pravo", Roman Lunkin,  försöker belysa bl.a. den frågan:

"Jarovaja's anti-terrorpaket har blivit ett slags början på en stor valkampanjs-cykel, som handlar om att utse en ny Duma år 2018, och att välja en ny stats-chef.  Och det går inte riktigt att begripa, om detta innebär att det nu sätts punkt för en förbuds-politik, eller om det bara är början på en ny vända. Eftersom det i det offentliga livet praktiskt taget inte finns någonting kvar, som fortfarande kan förbjudas, så har myndigheterna slagit in på det minsta motståndets väg - att förbjuda religionen.


Duma-ledamoten Irina Jarovaja , "Enade Ryssland",
en av med-författarna till den nya lagen

President V. Putin undertecknade den federala lagen N 374 F3 av 2016 07 06 'Om införande av ändringar i den Federala lagen ' Om att motverka terrorism' och i enskilda Ryska Federationens legislativa akter, som ett led i att upprätta ytterligare åtgärder mot terrorism och för att ombesörja allmän säkerhet' . De tillägg som angår troende och religiösa sammanslutningar, träder i kraft den 20:e Juli 2016 ( medan de tillägg som angår en databas för mobiloperatörer träder i kraft först i Juli 2018) .. 

.. Irina Jarovaja har sagt i en av sina intervjuer, att lagen är ägnad åt att försvara traditionella religioner från utländskt inflytande, och från olika, obestämda, rörelser och predikanter...


..  Chefen för Moskva-patriarkatets juridiska avdelning, abbedissan Ksenia Tjernogo,har uppmärksammat 'två positiva inslag' i denna lag:

- Att den är riktad mot representanter för andra trosbekännelser, vilka missionerar på den Ryska ortodoxa kyrkans kanoniska territorium
- Att den Ryska ortodoxa kyrkans präster kan predika utan särskild tillstånds-handling  Juridiska avdelningens logik är enkel: majoriteten av ryssar utgör potentiella ortodoxa, en präst i den Ryska ortodoxa kyrkan kan på sitt yttre alltid skiljas från en lekman. Det är således uppenbart att katoliker och protestanter predikar bland människor av annan trosbekännelse. En fråga kvarstår - kommer polisen, när de möter baptister eller adventister , att respektera den protestantiska principen om 'det allmänna prästadömet' eller föredrar de möjligen att inte anse pastorn för en Herrens tjänare , och döma honom till bötesstraff ? ".
 

Nej, artikelförfattaren menar tydligen att Moskvapatriarkatets juridiskt sakkunnige här misstar sig. Det lär inte bli enklare för ortodoxa heller, efter att lagen har trätt i kraft:"…   de som har skrivit lagen har inte satt sig in i  vad religion i det offentliga rummet är för något, eller hur och under vilka former olika kyrkor ägnar sig åt missions-verksamhet. Det verkar snarast som att Jarovaja, eller andra som skrivit, har fått för sig, att den Ryska ortodoxa kyrkans mission skiljer sig radikalt från andra kyrkors mission. Men det stämmer inte, troende inom vilken religion eller konfession som helst,  går med nödvändighet utanför ramarna för sina församlingar, kyrkor, moskéer, bönehus för att berätta om sanningen i deras tro.

 I samband med detta förbereder sig redan många församlingar, såsom under sovjet-tiden, för förföljelser, och även på att inte kunna hålla denna lag fullt och helt...

 De paragrafer i lagen som helt enkelt inte kan iakttas , eftersom de strider mot elementär religiös verksamhet, är dessa .. (artikelförfattaren gör en uppräkning av begränsningar som återgivits här i en tidigare post)
-


Från den 20 Juli kommer det att hos myndighetsorganen finnas en plan för att utröna 'effektiviteten' av paketet med anti-terrorlagar. Någon kanske blir utblottad, och någon annan får sälja byggnaden där de hade samlats till bön... Den tilltagande cynismen hos representanter för olika myndigheter, vad det gäller förhållandet till samhället i stort och till religionen i synnerhet, är uppenbar…
"  
ViD, DN

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: