2016-08-18

Ryska anti-terrorlagen: prejudicerande mål mot Hare Krishna-anhängare !

Den 12:e Augusti kunde man läsa om Hare Krishna-anhängaren Vadim i Credo.ru:

 Invånaren i Cherkass, Rasjid Eitljauzjev vände sig den 28 Juli till republikens inrikesministerium med en begäran att dra en Hare Krishna-anhängare som hade berättat om sin tro inför rätta, och som också hade givit religiös litteratur åt två personer som gick förbi, två personer som anmälaren blev bekant med några dagar innan.


En av många som på olika vis protesterar mot "Jarovaja's paket" i dessa dagar. 

... som resultat av detta blev ett mål väckt mot den 25-årige Vadim Sibirev, enligt art. 5.26 i KoAP RF (överträdelse av lagen om samvetsfrihet, religionsfrihet och om religiösa sammanslutningar)

Trots att den religiöse  mannen inte är representant för någon (i juridisk mening) religiös sammanslutning, och inte försökte att dra in andra människor i en sådan sammanslutning,så påstod representanten för TsPE (= Centret för att motverka extremism), under det att han åberopade 2 § 24 art, punkt ett, i Ryska Federationens lag "om religionsfrihet och religiösa sammanslutningar", att missions-verksamhet bara är möjlig i gudstjänst-lokaler och på därtill hörande områden, i byggnader eller på mark som hyrts av religiösa sammmanslutningar , på pilgrimsorter, på kyrkogårdar och i krematorier.. men på andra platser förutser lagen inte sådan verksamhet.  

En granskning av målet i domstolen inleddes den 4:e Augusti..

- -

  Efter bara några dagar, var saken över. Så långt. Enligt "Vedomost":...  Första försöket att dra en person inför rätta enligt Jarovaja-lagen, lyckades inte.


   Krishna-anhängaren Vadim Sibirev blir således inte den första medborgaren i Ryssland  som straffas på grund av den nyligen antagna lagen, som är ämnad att göra straffen strängare för brott inom sfären för inre säkerhet, och som har blivit känd som "Jarovaja's paket". I måndags så avslutade tingsrätten ("mirovoj sud")  i Cherkass saken mot Sibirev, som hade anklagats för att bryta mot reglerna som gäller för genomförande av missionerande verksamhet. Enligt den på Irina Jarovaja's ("Enade Ryssland") initiativ antagna lagens tillägg om "missionerande verksamhet" så åläggs bötesstraff för överträdelser mot densamma,  på mellan 5000 och upp till 50 000 rubel.

I slutet av Juli gav Sibirev en bok till Rasjid Eitljauzjev ute på gatan, varpå den sistnämnde gjorde en polisanmälan. I Centret för att motverka extremism inom Inrikesministeriet menar man, att detta utgjorde ett lagbrott, eftersom det inte längre ska gå att genomföra missionerande verksamhet utanför de i Jarovaja's tillägg anvisade platserna.

"Domstolen tog praktiskt taget alla mina argument i beaktande: jag sa att det var inhumant att förbjuda människor att berätta om Gud för andra och att det strider mot alla regler, och att den enskilde medborgarens verksamhet inte regleras av lagen om missionerande verksamhet. T.o.m. argumentet om ogästvänlighet accepterades - tänk bara: en person beger sig till en annan ort, och så tar man sig för att dra honom inför rätta ..",- berättade advokaten Michail Frolov. Polis-tjänstemannen som skrev protokollet förstod lagen som ett förbud mot all missionerande verksamhet, och "missionerande verksamhet" bestäms verkligen på det viset i lagtilläggen, att man kan tolka det litet som man vill, anser advokaten.

Lagen inrymmer såväl motsägelser som felskrivningar, men domstolen kom fram till ett balanserat avgörande - domsskälen omfattar sju A4-ark, säger Frolov. Den förhoppningen finns, att rätts-praxis också i fortsättningen följer en linje av respekt för de medborgerliga rättigheterna, säger han. Advokat Pavel Chikov säger, att det i någon mån inverkade på avgörandet, att domaren stod inför ett prejudicerande rättsfall, och han var tydligen förberedd på det."Detta beslut ger en positiv signal, som visar på det oförnuftiga med  tilläggen. Den första gången då de tillämpas uppstår en kollision mellan motsatta tolkningar av polis respektive domare. Det innebär, att det från allra första gången då lagen anlitas, läggs en grund för att fortsätta ifrågasätta själva lagen", - säger Chikov. 

Enligt honom kommer detta, när det direkt visar sig olika tolkningar så fort lagen anlitas , med nödvändighet leda till att Högsta Domstolen gör ett uttalande , och därefter - Konstitutionsdomstolen. Det krävdes ansträngning för att släpa denna lag på tvärs mot allmän-intresset, och även mot media-intresset, ".. nu måste dess lobbyister förklara dess tillämpning, även om det samtidigt  utformas en liknande praxis, som i Cherkass", tillade han.     Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: