2016-09-26

"Ilija"

Under bokmässan i Göteborg arrangerade Östgruppen
 en debatt under ämnet

 "Ryssland - imperium utan gränser", 

då frågan ställdes om den ryska diasporan,
 eller "de ryskspråkiga" ute i världen, eventuellt  
hade blivit ett instrument för Kreml's propaganda. 

Här ett meningsutbyte mellan 
Peter Pomerantsev (t.h), 
som inleder, 
och Kalle Kniivilä (2:a från vänster). 

Båda tar fasta på något tidigare uttalande av "Ilija"..  
  Bloggat tidigare: om Kniivilä - här - om Pomerantsev - här

  
x Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: