2016-10-27

Slog Martin sin åsna ?


Martin Luther's åsna - vem var det? Om inte Andreas Bodenstein von Karlstadt, dansken som var några år äldre än Martin, och som hade blivit orsak till debatten med Johann Eck i universitetet i Leipzig sommaren 1519. Då seglade Andreas in som Johann's formelle huvudmotståndare, då ämnet var den fria viljan. Men var han inte i själva verket bara den "åsna" som broder Martin red in på ?


Martin tog hur som helst över debatterandet efter några dagar, och bemötte påvens charmante vapendragare - Johann Eck - i ingen mindre fråga än den om påvens primat. Var påven främst bland biskoparna ? Var det så man skulle förstå Jesu ord i Matteus-evangeliets 16:e kapitel, "Du är Petrus.." ?  

(Påven - som katolikerna säger vara aposteln Petrus efterträdare, kommer snart till Sverige på besök)

Några månader senare, då Luther var tvungen att hålla sig undan på grund av bannbulls-hotet, tog Andreas vara på tillfället. 

En gammal luthersk kyrkohistoriker, Lucas Osiander, skrev redan på 1600-talet (språket uppdaterat):

"..då satte dr. Andreas Carlstadt igång med ett stort uppror i församlingen i Wittenberg. Han sa att helgonbilderna skulle förstöras och eggade upp folket så att de kastade ut dem ur kyrkorna. Han menade också att den romerska rätten skulle avskaffas i de kristna församlingarna, och att man skulle döma efter Mose lag även i politiska ärenden. Det berättas också att dr. Andreas i Luthers frånvaro hade lagt av sina prästkläder och uppträtt i bondekläder i staden Wittenberg, och att han inte mer ville kallas doktor, utan blott och bart 'broder Andreas'.  Då Martin blev underrättad om detta av några vänner, begav han sig till Wittenberg , men stannade till på vägen hos kurfursten, och begärde att han också skulle bege sig till Wittenberg, på grund av den oro som hade uppstått.. "
  
  Vad hände sedan ? Jagade Luther helt enkelt bort Karlstadt ? En annan, betydligt yngre, historiker och forskare, James S Preus, har skildrat deras konflikt:
  
  "Karlstadt hade fångats mellan Thomas Müntzers radikalitet och Luthers komplexitet..Luther hade beslutat att det att driva igenom kyrkliga reformer utan furstarnas samtycke, innebar att anstifta uppror..".
  
  Ett häftigt ordskifte hade tydligen uppstått mellan dem, då Luther stötte på Karlstadt på värdshuset 'Svarta Björn' i Jena:
  
  "Efter ett mindre angenämt möte med folket i Orlamünde, avslutade Luther sin rundtur, och gav den rekommendationen till Greve Johann Fredrik att furstarna skulle agera mot Karlstadt och förflytta honom från Orlamünde. Efter att ha avvisat Karlstadt's vädjan om en offentlig debatt för att granska sanningen av hans lära, beslöt furstarna inte bara att förflytta Karlstadt från Orlamünde som Luther hade föreslagit, utan att bannlysa honom från hela Sachsen .."x
Tidningen MIDNATTSROPET har nyligen kommit ut med en påve-special
På Bällsta Missions-center pågår Maranataförsamlingens BIBELSKOLA (Uppdatering 2016 11 13 :  under bibelskolan talade jag över ämnet "Historiska huvudsaker i inledningen av reformationen". Mötena spelades in och kan höras på ljudfil: del 1, del 2 )Bloggat: 1, 2


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: