2017-03-20

Den fascistiske idé-sprutan Evola - i öst och väst ..

Donald Trump's chef-strateg - Stephen K. Bannon - åberopade en italiensk tänkare som en gång inspirerade Italiens fascister
-
"Att förändra systemet, menade Evola, var 'inte en fråga om att invända och polemisera, utan om att spränga alltsammans i luften'..."


New York Times publicerade en artikel för en tid sedan. 
Här litet fritt disponerad, i utdrag:


Steve Bannon citerade italiensk tänkare som inspirerade fascister


ROM - De som försöker att sia om bakgrunden till Stephen K. Bannon's mörka och stundtals apolalyptiska syn på världen har igen och igen kammat igenom ett tal som hr Bannon - President Trump's ideologiske guru - höll 2014 i en konferens i Vatikanen, där han gav sina förklaringar till Islam, populism och kapitalism. 

Men beträffande allt granskande av de yttrandena, så har en referens i förbigående till en esoterisk italiensk filosof föga uppmärksammats, kanske undantaget vissa forskare och  efterföljare till den mycket tabu-förklarade, nazist-influerade tänkaren Julius Evola.

...


När hr Bannon kom att utbreda sig om den ryske presidenten, Vladimir Vladimirovich Putin's, intellektuella motivation, så nämnde han "Julius Evola och olika författare under det tidiga, 20:e århundradet som verkligen är understödjare av vad som kallats den traditionalistiska rörelsen, och som verkligen kom att få en metastas i den italienska fascismen".


..
Under sitt tal i Vatikanen, påstod hr Bannon att även om  Putin står för en "kleptokrati", så förstår den ryske presidenten den existentiella fara som utgörs av "ett potentiellt, nytt kalifat" och vikten av att bruka nationalismen för att stå upp för traditionella institutioner.

"Vi - det judiskt kristna Väst", tillade hr Bannon, "borde verkligen se på vad det är han talar om så långt det gäller traditionalismen - särskilt den sidan där det han säger stöder underbyggandet av nationalismen".


Som hr Bannon sa i sitt tal, så är  Putin's mest inflytelserike tänkare Alexander Dugin, den ultranationalistiske ryske traditionalisten och anti-liberale författaren som ibland kallas för "Putin's Rasputin".

Alexander Dugin - rysk tänkare
 som lär ha Putin's öra

En intellektuell efterkommande till Evola, hr Dugin, har uppmanat till "en genuin, sann, radikalt revolutionär och konsekvent fascistisk fascism" och han har förordat en geografi-baserad teori om det "euro-asiatiska", som har bidragit med ett filosofiskt ramverk åt hr Putin's expansionism och inblandning i den väst-europeiska politiken.


- - Julius Evola

 Född 1898, gillade Evola att kalla sig själv baron, och under livets senare period ståtade han med en monokel i vänstra ögat.
  
  Som en brilliant student och begåvad artist kom han hem efter att ha kämpat i det Första världskriget, och blev en av de främsta exponenterna för Dada-rörelsen i Italien, vilken, likt Evola, avvisade kyrkan och de borgerliga institutionerna.

Evola's tidiga artistiska strävanden beredde väg för hans kärlek till den tyske filosofen Fridrich Nietzche, och han utvecklade en syn på världen som innebar en tvingande fiendskap mot modernitetens förfall. Under inflytande av mystiska och ockulta verk, började Evola utveckla en tanke om individens förmåga att förvandla sin verklighet, och "villkorslöst bli vad man vill ".

Under inflytande av René Guénon, en fransk metafysiker och konvertit till Islam, publicerade Evola 1934 sitt mest inflytelserika verk -  "Revolten mot den moderna världen" - som förkastar materialismen som en eroderande inverkan på antika värden.

Den betraktade humanismen, renässansen, den protestantiska reformationen och den franska revolutionen som historiska katastrofer som förde människan allt längre bort från en transcendent, ständigt återkommande sanning.

 Att förändra systemet, menade Evola, var "inte en fråga om att invända och polemisera, utan om att spränga alltsammans i luften". 

Evola's ideala ordning , skrev professor Drake, baserades på "hierarki, kast, monarki, ras, myt, religion och ritual".

Det ledde till att Mussolini blev ett fan.

Diktatorn beundrade verkligen Evola's tidiga skriverier om ras, som påverkade 1938 års ras-lagar vilka begränsade judars rättigheter i Italien.

Mussolini gillade Evola's 1941 utkomna bok "Syntes av ras-doktrinen", som förordade en slags andlig, och inte bara biologisk, rasism, såpass, att han inbjöd Evola att träffa honom i September det året.

Evola bröt emellertid med Mussolini och de italienska fascisterna eftersom han fann dem vara alltför tama och undergrävda av kompromisser. Istället för dem föredrog han de nazistiska SS - officerarna, därför att han i dem såg något som låg närmare hans mytiska ideal. De delade också hans anti-semitism. 
...

Evola, som dog 1974, skrev om allting från österns religioner till sexualitetens metafysik till alkemi. Men han är alltså mest känd som en drivande förkämpe för traditionalism, en världsåskådning som är populär i extrem-höger och alternativ-religiösa kretsar  som menar att framsteg och jämlikhet är ettriga illusioner. 


Evola blev de italienska fascisternas älskling, och de italienska post-fascisterna under 1960 och - 70 talet såg på honom som en andlig och intellektuell gudfader.


De kallade sig för "Solens barn" enligt Evola's vision om ny ordning som ska krossa borgerligheten, och som han kallade för den "Solära Civilisationen". Idag omfattas hans verk i den litteratur-lista som föreslås av det grekiska, ny-nazistiska partiet Gyllene Gryning, och ledaren för Jobbik, det ungerska nationalist-partiet, beundrar Evola och har skrivit en introduktion till hans verk.
- - - President Trump's chef-strateg
Stephen K. Bannon

"Det faktum att Bannon överhuvudtaget känner till Evola är betecknande", sa Mark Sedgwick, en ledande forskare bland traditionalister på Århus universitet i Danmark.

..

Verkligheten är den, säger historikerna, att Evola sökte att "infiltrera och influera" fascisterna, som hr Sedgwick framställt det : - som ett kraftfullt uttrycksmedel för att sprida sina idéer. 
..

Mer viktigt för dagens amerikanska administration är alltså, att Evola också har hakat på i Förenta Staterna med alternativ-högerrörelsens ledare, vilka hr Bannon har närt som ansvarig för "Breitbart News", och sedan har hjälpt att sadla åt hr Trump. "Julius Evola är en av de mest fascinerande personerna under det 20:e århundradet", sa Richard Spencer, den vite nationalist-ledaren som är en topp-figur inom alternativ-högerrörelsen, som har dragit till sig vita överhöghets-ivrare, rasister och anti-immigrations-krafter. 


Dagarna efter valet, ledde hr Spencer en alternativ-högerkonferens i Washington med att ropa "Hail Trump!". Men han har också åberopat Evola's tanke om en förhistorisk och för-kristen andlighet, i det han har refererat till de vitas uppvaknande, som han kallar för "Solens barn". 


Hr Spencer sa, att "det betyder en hel massa" att hr Bannon var medveten om Evola och andra traditionalist-tänkare.

"Även om han inte fullt och helt har insupit dem och blivit förvandlad av dem, så är han åtminstone öppen för dem", sa han. "Han erkänner i varje fall att de är där". Det är en stor skillnad mot den amerikanska konservativa rörelse som antingen ignorerar dem eller undertrycker dem".

 ...


"Detta är första gången som en rådgivare till en amerikansk president känner till Evola, eller kanske själv har en traditionalistisk disposition", sa Gianfranco De Turris, som har skrivit Evola's biografi, en apologet bosatt i Rom, som sköter Evola-fonden från sin bostad.

"Om Bannon har dessa idéer, så måste vi se hur han påverkar Trump's politik", sa han.
x
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: