2017-04-14

Ryska journalister hotade på grund av artiklar om homosexuella i Tjetjenien

"Kommersant" idag - vad ska bli av detta ?

 KREML HAR FÖRDÖMT HOTEN MOT "NOVAJA GAZETA's" JOURNALISTER

Den ryske presidentens press-sekreterare Dmitrij Peskov har sagt att Kreml har mottagit en hänvändelse från "Novaja Gazeta's" chef-redaktör, och följer situationen omkring publikationens artiklar om förföljelsen mot homosexuella i Tjetjenien. Den 1:a April meddelade "Novaja Gazeta" att omkring etthundra homosexuella under en vecka hade arresterats och att tre av dem hade omkommit i hemliga fängelser. Efter detta sa tidningens chef-redaktör Dmitrij Muratov, att redaktionen fruktade för sina journalisters säkerhet eftersom de hade fått hot riktade mot sig. Därvid underströk chef-redaktören, att den som hade skrivit artiklarna inte hade velat skymfa det tjetjenska folket.


"Novaja Gazeta" har skrivit ett upprop till försvar för sina journalister, som har hotats efter att ha skrivit om de homosexuella's situation i Tjetjenien. "Echo Moskva" stöder demStatschefens press-sekreterare menade, att hot mot journalister i den uppkomna situationen var oacceptabla. Som hr. Peskov underströk, så borde alla de meningsmotsättningar som hade uppstått på grund av publiceringen lösas i lagstadgad ordning. "Om någon anser att de artiklar som har publicerats har haft karaktären av förtal eller att de har utgjort förvanskningar av verkliga förhållanden, så finns det av lagen förutsedda vägar att bestrida och ställa författare till ett eller annat material till ansvar", förklarade presidentens press-sekreterare.


Den tjetjenske muftin Salah-Chadzji Mezjiev kommenterade det uttalande som gjorts av republikens Höga rådförsamling*)  om vedergällning mot "Novaja Gazeta's" journalister. 
Som muftin sa i radiokanalen "Moskva talar" så hade journalisterna med sitt material gjort "hela det tjetjenska folket förnärmat, gjort prästerna förnärmade och förnärmat själva heligheten". "De har skäl att frukta då de sprider ogrundat förtal. De  har skäl att frukta att de blir ställda till ansvar. Nu får det i vilket fall svara inför den ryska lagstiftningens ordalydelse", sa hr Mezjiev.

Tidigare hade den tjetjenske presidentens press-sekreterare Alvi Kamirov kallat tidningen "Novaja Gazeta's" artiklar för lögn, och han hade sagt att det inte fanns någon som var gay i Tjetjenien. Även USA's statsdepartement har kommenterat materialet, och uttryckt att de är bekymrade över de mottagna informationerna.

- - 


*)  Enligt "Novaja Gazeta", hade de publicerat sina artiklar om förföljelse av homosexuella i Tjetjenien den 1:a april, och den 3:e april hade "Höga rådförsamlingen" hållit en extra sammankomst i den centrala moskén i Groznyj. Där samlades 24 tjetjenska brödraskap, muslimska teologer och ledare för folkopinionen i Tjetjenien. Enligt officiella uppgifter deltog 15 000 personer i samlingen. Under den sammankomsten anklagade Adam Sjachidov, en rådgivare till Tjetjeniens president Ramzan Kadyrov, öppet "Novaja Gazeta's" kollektiv för förtal, och talade bestämt om dem som "vår tro's och vårt folks fiender". Sjachidovs och andra tjetjenska teologers framträdande sändes över regionala TV-kanaler och fick stor spridning över Internet, och detta provocerade fram en våg av intoleranta uttalanden i sociala media. 

 Som ett resultat av den sammankomsten antogs en resolution. Resolutionens andra punkt uppmanar öppet och rakt på sak till våld.
 "Medan vi har i åtanke den skymfliga behandlingen av det tjetjenska samhällets sekelgamla principer och de tjetjenska männens värdighet, och även av vår tro, lovar vi att vedergällningen ska komma över de verkliga initiativ-tagarna, var eller vilka de än är, utan tidsbegränsning"
x


Maranataförsamlingen firar påsk
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: