2017-08-29

Rörig religionsfrihets-situation i Ryssland

Efter införandet av "Jarovaja's lag" förra sommaren har situationen för troende - även för evangeliskt kristna -  i Ryska Federationen kommit att bli ganska rörig, tycks det. Eventuellt fångas detta in i en artikel i Världen Idag häromveckan. 

Det är inte svårt att hitta en hel del artiklar, reportage och kommentarer på ryskspråkiga web-resurser som ser ut att bekräfta "VärldenIdag"-artikelns innehåll. En sakkunnig som verkar inom "Slaviska Rättsliga Centret" - Vladimir Rjazchovskij  - , och en representant för "Ryska föreningen för försvaret av religionsfriheten", dessutom ledamot i Ryska Federationens Allmänna kammare - sjundedagsadventisten Oleg Goncharov - är dock ganska överens om att själva den lagstiftade religionsfriheten - sådan den föreligger i Konstitutionen - i princip inte brister på några punkter, och av den anledningen borde det inte finnas några problem.

Men det gör det. Vittnen på besök ?


"Jarovaja's" tillägg till religionsfrihets-lagen har ställt till med en hel del problem, inte minst för myndigheterna själva, vitt och brett över Ryssland, att förstå lagen.Om bara själva införandet av "Jarovaja's lag" förra sommaren  innebar ett flagrant exempel på att religionsfriheten är hotad i Ryssland, så har det kanske mest flagranta exemplet denna sommar - i följd av många andra under året som ligger bakom -  utgjort förbjudandet av Jehova's vittnens verksamhet. "Vittnena" bedömdes i April i år vara en extrem organisation och uppmanades fördensskull att upphöra med sin verksamhet , och i Juli månad förbjöds den helt, när Ryska Federationens Högsta domstol inte upptog deras överklagande - 

En fråga ställdes av den anledningen till ovannämnde Vladimir Rjazchovskij (innan förbudet i Juli månad) , och hans svar tycker jag inte kan lämnas utan beaktande:


Man får ett intryck av att den (ortodoxa) delen av samhället anser att det finns främmande religioner , som man gott kan vara utan, och vilkas rättigheter, som finns nedlagda i Konstitutionen, inte berör oss ?


V. Rjazchovskij:   Många menar numera att Jehovas Vittnen hör till listan över dem som man kan vara utan, ja, och att deras rättigheter inte berör oss. Men jag menar att vi inte ska lura oss själva. Det räcker att titta på den bakomliggande historien av förföljelse för religiösa övertygelsers skull: Förföljelserna under det tjugonde århundradet inleddes ofta mot Jehovas Vittnen, och sedan övergick de till att rikta sig mot alla andra. 
   År 1991 var det just dessa Jehovas vittnen, som man nu står i begrepp att förfölja, som fick intyg, vackert utfärdade handlingar, vilka talade om att de blivit erkända i egenskap av offer för politisk repression. Och på grund av dessa intyg erbjöds dem bestämda förmåner. 
   Och vad ser vi idag? Måste vi kanske se över lagen om rehabilitering av repressionens offer ? 
Eller kanske ta bort den helt ? 
 Eller ska Vittnena samla ihop alla dessa intyg och lämna tillbaka dem ? 

Man skulle verkligen vilja tro och hoppas, att sunt förnuft och rättvisa trots allt ska råda. Annars får vi tala i termer av en faktisk revidering av vad som stadgats  om medborgarnas fri- och rättigheter i Ryska Federationens Konstitution,  vilket skulle vara till skada för vårt land.x

Aftonbladet - om ett bättre sätt att bemöta Jehovas vittnen


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: