2017-09-15

Apropå kyrkovalet ..

Det är i 


- inte i parlamentet -
som den kristna församlingens öde ska avgöras .

David var i ekoutementet när han fick den uppenbarelse som finns återgiven i den andra psalmen i Psaltaren : "..Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: 'Du är min son, jag har i dag fött dig.. ' ".v. 7

Hesekiel var i ekoutementet när han hörde HERRENs ord om Gog och Magog: "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom"   - kap. 38:2

Apostlarna var i ekoutementet med Jesus själv, när de hörde bergspredikans ord, då ingen förmådde invända !
 Det står att ".. folket ...häpnade .. över hans förkunnelse.."   Matt. 7:28

Är det inte i den riktningen som de kristna bör orientera sig - mot ekoutementet ?
Där Andens budskap hörs.

Vad är då ekoutementet ? Jag ger en närmare förklaring här:Nu väntar "ekoutementariskt" sinnade personer i Guds hus på
"..ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun.." - 1 Tess. 4:16
och då ska stora saker ske. Vilket innebär att

JESUS ÄR HÄR - maranata !

Aposteln Johannes var i ekoutementet när han fick ta emot uppenbarelsen på ön Patmos 

Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea: 
Så säger han som är Amen , det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse: 
 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm!  Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun.  Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken.  Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. .Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om!  Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.  Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron.  Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!


                                               Uppenbarelseboken kap. 3:14 -22  (folkbibeln)
Tidigare bloggat (2008) - "Öronens primat"

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: