2017-09-12

Debatt om en rysk general

En artikel i "Argument & Fakta" från igår har rubriken

 "Var Kornilov en upprorsman eller en marionett ?"


Oron i de militära leden kanske var en avgörande faktor för hur den ryska revolutionen för ett hundra år sedan - 1917 - tog sin början. I Ryssland, i ryska media och över ryska webben diskuteras i dagarna en hel del frågor,  bl.a. generalen Lavr Kornilov's roll .


General Lavr Kornilov

Just i dessa september-dagar, mellan den 9:e och den 13:e September 1917, skedde det som sovjetiska historiker kallat för "Kornilov's myteri", medan det samtida Rysslands historiker hellre talar om "Kornilov's framträdande". 

General Kornilov erbjöd sig att slå ned alla upproriska krafter, även inom militären, och att fängsla och jaga bort bolsjevikerna ur den dåvarande ryska huvudstaden -  Petrograd

Kunde "Kornilov's framträdande" rentav ha hindrat att bolsjevikerna kom till makten ?I artikeln diskuteras hur den provisoriska regeringen med Alexander Kerenskij i ledningen - efter Tsarens abdikation - eventuellt kunde ha handlat annorlunda, när general Kornilov hörde av sig med sin "plan". Kerenskij måste gå en svår balansgång, samtidigt framstå som en sann revolutionär OCH som en garant för lag och ordning.


Alexander Kerenskij


"General Kornilov's plan var väl genomtänkt. Den var fullt realiserbar. Dessutom hade den redan börjat uppfyllas, men helt plötsligt gick det inte som det var tänkt. Vad var det som hindrade? Var det bolsjevikernas intriger ? Var det utländska agenters arbete? Eller var det Kerenskij's egen paranoia ?"

Kerenskij övertalades nämligen att ta sin hand från Kornilov, och förklara honom vara skyldig till ett myteri.

"Nu, efter hundra år, kan vi i Pavel Miljukovij's ...  efterföljd fråga: 'Förstod Kerenskij i dessa minuter, att han, genom att förklara sig vara en motståndare till Kornilov, överlämnade Ryssland åt Lenin ? Förstod han , att det var det sista tillfället som gavs, då en sammandrabbning med bolsjevikerna
 skulle kunna ha vunnits?'"   Artikeln avslutas med dessa ord: "Från den stunden delades landet oåterkalleligen upp i röda och vita. Följderna av den konflikten känns av än idag" .
   


    Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: