2017-09-18

Intressant beträffande Rysslands exklusivitet


En journalist, Vladimir Pozner har skrivit några ord "om Rysslands exklusivitet" någonstans, vilket har uppsnappats och publicerats i Radio Echo Moskva, och detta ämne debatteras för närvarande  ivrigt i kommentatorsfältet till artikeln   - hittills över 550 kommentarer. Jag vill säga något om en evig fråga, om Rysslands särskilda väg, om dess exklusivitet. Generellt sett så har alla länder , alla folk sin väg, och varje nation är exklusiv och originell. Men i många länder som jag känner till är detta inte något önskvärt, men låt säga, inte i vart och vartannat hörn, men ofta och högljutt talas det där om dess arvsrätt, förlåt uttrycket  (skribenten använder uttrycket "osoblivosti", som snarare är ett ukrainskt ord än ett ryskt). Men, som ni minns skrev Tiuttjev: "Ryssland kan inte förstås med förnuftet". Jag gillar att placera andra namn där, t.ex. Panama -  "man kan inte förstå Panama med förnuftet", eller Kanada -  "man kan inte förstå Kanada med förnuftet". Och varför inte ? Varje folk har något som skiljer just det folket från alla andra. 


Vladimir Pozner
   
   Det finns naturlagar, och de är lika för alla. För alla gäller den hela världen omfattande tyngdlagen. Det finns även ekonomiska lagar, och de gäller för alla. Man kan uppfatta dem på olika vis, men de gäller för alla och i alla länder finns privat äganderätt, i alla utan undantag.
   
   Och naturligtvis även för Ryssland. Även om det kanske inte är så lyckat detta som jag tänker säga, så kom ju först hunnerna över Ryssland, och de stannade någonstans i nuvarande Ungern, sedan hade vi under 250 år det mongolisk-tatariska oket, vilket var extremt tungt, och det kastade Ryssland många år tillbaka i historien. Jag tror att också valet av ortodoxin spelade sin roll i Rysslands utveckling, men till syvende och sist när det gäller fundamentala frågor så är ryssarna likadana som alla andra är, samma slags människor som alla andra. 
   
   De oändliga diskussionerna om den särskilda ryska mentaliteten, den särskilda ryska själen, för vilken inga andra lagar är skrivna än dess egna lagar - de kommer i själva verket att bereda, som jag ser det, åtminstone om denna syn får segra, att Ryssland, om ni tillåter, blir mer likt ett afrikanskt land än ett europeiskt.
   
     Det skulle jag verkligen inte vilja.


- -
                    
         De jämförande orden om Afrika ogillades däremot av ett antal läsare. Bland andra av  "flyktingen Sunday"  
     


SvD

Bloggat: här
      Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: