Om denna blogg

                 ( OBS ! 2017 05 26 - Förslag till " .. ett uppdaterat policy-dokument" - här)  

Denna blogg började jag att skriva i april 2008. Det blev min andra blogg.
Jag hade en tidigare blogg som jag kallade för "Behemot" ,
och som hade startat redan två år tidigare - 2006.

 Båda dessa bloggar har på något vis inspirerats av Jobs bok, där det står om Behemot, i det fyrtionde kapitlet: "Under lotusträd lägger han sig ned, i skygdet av rör och vass." (Job 40:16) - "Sub umbra dormit" , på latin.

 Båda dessa bloggar har jag skrivit med  det så kallade  runet - det ryska
segmentet av det världsvida nätet -  för ögonen.
  Därför återkommer länkar till artiklar från ryska media, som jag tycker är intressanta, 
och som jag översätter i mina blogginlägg.

  Det ryska språket började jag att intressera mig för redan i början av 1980-talet. Det första besöket i Sovjet gjorde jag 1981. Men först 1988 kunde jag börja gå en kvällskurs på Stockholms universitet tillsammans med en del andra "slavister". Inte förrän i mitten av 1990-talet upplevde jag ett riktigt genombrott i de ryska språkstudierna. Det var i samband med att jag gick en språkkurs i själva Ryssland, i Moskva, som arrangerades av "Iventus" i Sverige i samarbete med MGU - det statliga universitetet i Moskva.
Ett intyg från MGU - 1998
  Jag har lärt mig att uppskatta det ryska språket, och kan knappast leva utan det.
Det är inte alltid det lättaste, eftersom just det ryska språket också kan
vara hatat.
   Men glöm inte vad rysk litteratur har betytt för världen!
 Och att det har funnits några som har kunnat översätta den.

   Överhuvudtaget är språk intressant.
 
  Bloggen Sub Umbra har till att börja med fått en viss inriktning på att vinkla några mer eller mindre aktuella frågor i eller omkring de kristna sammanhangen, i öst och väst, men även frågor av mer allmänt intresse. Och det verkar hålla i sig.

                                                                                       /  Hans

P.S. Några inlägg har datum-angivelser som inte stämmer med det faktiska datum då de publicerades på denna blogg (oftast för att de är överförda från min tidigare blogg). Där så är fallet har jag lagt till en information i början av inlägget, om att det har lagts till "i efterhand" D.S.