Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2024

Iran attackerade Israel.

Den ryska mediarubriken igår på morgonen var tendentiös: "Iran skickade mer än 300 raketer och drönare mot Israel. Varför bedöms skadan efter detta vara obetydlig?" ( Lenta ) Enligt Hesekiel kapitel 38, vers 11 kommer Gog att förundra sig över den säkerhet som råder i Israel:"Jag vill draga upp mot det obefästa landet, jag vill komma över dessa säkra, som bo där i trygghet.." Varför bedöms skadan vara obetydlig? Är det strategiskt, eller finns svaret i " Jewish Press ",också igår morse: "..en våg av iranska missiler nådde Israel och fångades upp av de olika israeliska missilförsvarssystemen. Hur de fångades upp var otroligt att se och ett bevis på israeliskt kunnande och Guds beskydd (inte nödvändigtvis i den ordningen)" Det kanske inte är oviktigt i vilken ordning det kommer. Men profeterna Mika och Jesaja är överens om en sak: " Och Gud skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skola de smida sina svärd til

Japan varnade för Rysslands kärnvapen-retorik

 Flera nyhetsmedia fick "myror i huvudet" efter att Japans representant i FN:s säkerhetsråd lyfte ett varnande pekfinger mot Ryssland, vars nuvarande regim,  efter den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2024,  vid upprepade tillfällen har hotat med kärnvapen. Det japanska sändebudet till FN:s säkerhetsråd, Shino Mitsuka, åberopade därvid Japans erfarenhet som det enda landet hittills som har drabbats av kärnvapen, och sa "katastrofen Hiroshima och Nagasaki får aldrig upprepas" Detta ger ju en viss tyngd åt kritiken. Men varför sa Shino Mitsuka ingenting om Amerika? Det var ju ändå Amerika som använde kärnvapen, eller atombomben, som det hette då, mot Japan i slutet av det Andra världskriget.  Kreml blev uppenbart stört av detta, att döma av det ryska utrikesministeriets taleskvinna, Maria Zacharova, som utbrast : "Att förtiga USA:s brottsliga kärnvapenattack mot Hiroshima och Nagasaki, och att falskeligen knyta samman detta tema med Ryssland, det är