Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten Krim

Snart 70 år sedan Ukasen från 1954

 En störande omständighet för dagens ryska regim är att landets föregångare, Sovjetunionen, enligt en ukas år 1954 överlämnade Krim åt sovjetrepubliken Ukraina. Idag har " Lenta " en artikel med rubriken: I Statsduman har de velat annulera en av dåvarande sovjetiska myndigheternas ukaser Delar av artikeln i översättning: ...    Högsta Sovjets ukas om att överlämna Krim åt den ukrainska socialistiska rådsrepublikens (USSR)  kontroll måste annuleras. Önskan att upphäva denna ukas framfördes av en deputerad i Statsduman - Konstantin Zatulin. Enligt honom upprepar Kiev ständigt "ett och detsamma" då de uttalar sina anspråk på Krim och åberopar de sovjetiska myndigheternas beslut. Artikel om ukasen från 1954   " År 1954 blev Ryssland bestulet på Krim genom ett partiorganens beslut som bröt mot alla möjliga sovjetiska lagar. Vi är de enda som för arvet från Sovjetunionen vidare, därför borde vi återvända till denna punkt och demonstrativt annulera dessa beslut. Det b