Fortsätt till huvudinnehåll

Om den här bloggen ...

    

    "Det ofattbara Ryssland" har blivit ett huvudområde för bloggen Sub Umbra, inte minst i en kristen, såväl kyrklig som evangelisk och karismatisk kontext. Men "Sub Umbra" är latinska ord och bokstäver och inte slaviska eller kyrilliska. Det kanske skvallrar om en oundviklig begränsning att förstå det ryska, när man inte är ryss själv.
    
    Dock har jag skrivit om Ryssland, med ryskspråkiga webben särskilt som bollplank. Det har blivit en hel del om Putin, men även ( eller kanske just därför) ett och annat om oligarker och hackare. Och om oppositionen i Ryssland, intill den senaste valrörelsen våren 2018, då Alexej Navalnyj valde att stå utanför, genom att bojkotta valet.

           På tal om ortodoxin, så finns här flera inlägg ägnade åt det Åttonde Allmänna kyrkomötet i den ortodoxa världen år 2016, och även om brytningen mellan Moskva och Konstantinopel, hösten 2018. På tal om kritiken av ortodoxin, framför allt hur den har framträtt genom Moskva-patriarkatet, så finns det t. ex. en hel del inlägg om Pussy Riot. Det finns inlägg som handlar om religionsfrihetssituationen i Ryssland. Och det inte minsta antalet inlägg/bloggposter är ägnade åt konflikten i östra Ukraina ( ett preludium från nov. 2013 ), ja, även om Krim.
           
            Vad många kanske inte känner till är, att den rent militära konflikten i östra Ukraina föregicks av en del teologiska strider i samma trakter. Konflikter internt mellan olika ortodoxa kyrkor, men också konflikter med mer västliga, teologiska synsätt, representerade inte minst genom den s.k. "trosförkunnelsen" där Sunday Adelaja från Nigeria har utgjort ett  inslag, men även den svenska trosrörelsen, med sitt högkvarter i Uppsala. Just denna omständighet har  vinklats i en hel del inlägg på denna blogg.
        
              
        Eftersom detta är en "Maranata-blogg" så finns det naturligtvis utrymme för det slag av förkunnelse som är karaktaristisk för maranataväckelsen - den eskatologiska - med  flera artiklar och predikningar eller bibelstudier av Arne Imsen, eller av oss som har lyssnat till honom. Hemundervisningen, som har utgjort en oskiljaktig del av den svenska maranataväckelsen i dess kommuniteter alltsedan 1970-talet, och som fram till för några år sedan fann en tillflykt i skuggan av det offentliga skolväsendet, genom tydliga lagrum i skollagen, manövrerades år 2010 i praktiken bort genom ett  ödesdigert riksdagsbeslut. Det skedde över huvudet på hemundervisarna själva. 
     Detta, och om hemundervisarnas fortsatta kamp,  finns förstås omnämnt i ett antal inlägg här.

      Plus mycket därutöver.
 
Kolla gärna widgetarna "Arkiv" och "Etiketter" i  sidofältet till höger på bloggen "Sub Umbra arkiv"  (Mina båda andra bloggar - den på ryska, och den på engelska - har också i någon omfattning reflekterat dessa, eller liknande, frågor) 
       
       
      Om du annars vill komma i kontakt med Blogred./Blogadm. - Hans Lindelöw - kan du maila mig på :
     
     hans.lindelow@maranata.se, eller
        hlindelow@yahoo.com        -