Fortsätt till huvudinnehåll

Fångutväxlingen – ljuspunkt med förhinder

 Det är svårt att uppfatta fångutväxlingen mellan Ryssland och Ukraina den 21:a September som den ljuspunkt det på sätt och vis är.

Bland de från rysk krigsfångenskap släppta personerna finner jag Svjatoslav Palamar, som tillhör “Azov – bataljonen”, och som var bland de som under våren kämpade på Ukrainas sida mot de ryska ockupanterna om Mariupol. Han var bland dem som stängdes in under stålverket i Mariupol, till dess en lösning förhandlades fram. Men de fick sedan tillbringa flera månader i olika ryska läger.Den 19:e Maj, medan han ännu var under stålverket och evakueringen pågick, fick han ut ett inspelat meddelande: “Idag .. är det krigets 85:e dag. Jag och stridsledningen befinner oss på fabriken ‘Azovstals” område. Den bestämda operationen fortsätter , vars detaljer jag inte kommer att avslöja. Tack till hela världen , tack till Ukraina. Vi ses

 Jag undrade då om det skulle bli något “återséende”, efter att ha tagit del av några fler detaljer om läget i Mariupol vid den tiden i Maj.

 

Ukrainskaja Pravda publicerade en lista över de spretande  uppgifter som i allafall på något vis talade i en och samma riktning : 

X Enligt UP hade det ryska försvarsministeriet fört ut ytterligare 771 stridande från ‘Azov-bataljonen’, och allt som allt hade - sedan den 16:e Maj -  1740 av dem kommit ut, däribland fanns 80 skadade.

   Den 18 Maj meddelades att 959 stridande hade kommit ut från den belägrade fabriken.

         X Mariupol hade belägrats av ryska styrkor den 1:a Mars. Sedan slutet av April hade Mariupols försvarare stängts inne i fabriken ‘Azovstal’, de bestod av företrädare för ‘Azovs’ nationalgarde, folk från marinen, tulltjänstemän och poliser. De begärde hjälp från världen, marinofficerare önskade att ‘Azov’ togs reda på , eller att åtminstone de skadade borde undsättas.

   X Den 14:e Maj berättade stridande som kallade sig ‘poliser’ att det fanns omkring 600 skadade i Azovstal, och att det knappast fanns några mediciner, inte heller vatten eller  livsmedel.

X I den ukrainska försvarsstaben sa man att Mariupols garnision utförde sina militära uppgifter, och att befälet nu hade fått order om att framför allt bevara livet på folket i sina egna led. Försvarsministeriet förklarade att det för försvararna från ‘Azovstal’ inte fanns något annat alternativ för att bli räddad, än att ge sig över till motståndaren.

   X Väst-media meddelade, att från den 17:e Maj hade åtminstone 7 bussar med ukrainska motståndsmän åkt ut, vilka kontrollerades av ryska ockupanter, 256 av Mariupols försvarare , inclusive 51 skadade, fördes till lägret i Olinovka. De ukrainska motståndsmännen kommer att förhöras.

 Olinovka (eller Olenivka)  – det blev en ödesdiger vistelseort, där drygt femtiotalet av de krigsfångarna skulle omkomma i en explosion, vars orsaker ännu inte är utredda. Vare sig FN eller Röda korset har mig veterligen ännu fått tillträde så att de kan göra några undersökningar


 Det var iallafall många fler *) som fördes bort till olika fångläger, än de 215 som nu släppts, av vilka 10 var utländska medborgare. Däribland en svensk. Ryssarna fick tillbaka 55 krigsfångar ur ukrainska fångläger, och tillsammans med dem kom även en ukrainsk, putinvänlig oligark, som redan länge hade drivit en ryskorienterad politik i Ukraina – Viktor Medvedchuk.

Kreml avvisade förslaget att byta ut Medvedchuk mot ryska krigsfångar då det framfördes redan i April, och ännu alltjämt bestrider Kreml att han skulle vara Putins särskilde förtrogne.

 x

Men idag har Palamar trots allt fått fram ett nytt "tack". Enligt Azov-bataljonens ansvarige är 800 av deras egna kvar i fångenskap

x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Fri eller fängslad på webben?

  Det världsvida nätet - www - lades ut för allmänt bruk av amerikanerna under 90-talets senare hälft. Efterhand har alltfler också tagit det i bruk - globalt. Ryssarna inte minst, och det på ett vis, stundtals, som kommer mig att tänka på ett ord av Lenin: "Kapitalisterna kommer själva att sälja det rep åt oss varmed vi ska hänga dem". Det är bara det att de ledande politiska krafterna i Ryssland idag inte längre är kommunister... x Panic and possibility : What workers learned about AI in 2023

Information eller hot?

 Dmitrij Medvedev återvänder till temat "Apokalypsen". Idag har han skrivit ett inlägg på sitt Telegram-konto. Vad vill  denne Medvedev - informera eller hota?  Lägg märke till hur förnedrande han uttrycker sig om Ukraina. "Sunak, Scholz, Macron , norska, finska, polska och andra ledare från NATO-länderna talar om att 'vi måste förbereda oss på ett krig med Ryssland'. Och även om Ryssland många gånger har sagt att det inte finns några planer på en konflikt med NATO-länderna och EU, så fortsätter detta ytterst farliga ordande om detta tema. Orsakerna är uppenbara. Det är nödvändigt att vända bort väljarnas uppmärksamhet så att det blir möjligt att satsa mångmiljardbelopp på det motbjudande, nationalistiska 'Ukraina'. Det är ju gigantiska summor som ägnas – inte åt sociala frågor – utan åt att kriga i ett för skattebetalarna främmande och utdöende land, vars befolkning flyr ut över Europa och terroriserar de lokala invånarna. Därför proklamerar ledarna för