Fortsätt till huvudinnehåll

Fångutväxlingen – ljuspunkt med förhinder

 Det är svårt att uppfatta fångutväxlingen mellan Ryssland och Ukraina den 21:a September som den ljuspunkt det på sätt och vis är.

Bland de från rysk krigsfångenskap släppta personerna finner jag Svjatoslav Palamar, som tillhör “Azov – bataljonen”, och som var bland de som under våren kämpade på Ukrainas sida mot de ryska ockupanterna om Mariupol. Han var bland dem som stängdes in under stålverket i Mariupol, till dess en lösning förhandlades fram. Men de fick sedan tillbringa flera månader i olika ryska läger.Den 19:e Maj, medan han ännu var under stålverket och evakueringen pågick, fick han ut ett inspelat meddelande: “Idag .. är det krigets 85:e dag. Jag och stridsledningen befinner oss på fabriken ‘Azovstals” område. Den bestämda operationen fortsätter , vars detaljer jag inte kommer att avslöja. Tack till hela världen , tack till Ukraina. Vi ses

 Jag undrade då om det skulle bli något “återséende”, efter att ha tagit del av några fler detaljer om läget i Mariupol vid den tiden i Maj.

 

Ukrainskaja Pravda publicerade en lista över de spretande  uppgifter som i allafall på något vis talade i en och samma riktning : 

X Enligt UP hade det ryska försvarsministeriet fört ut ytterligare 771 stridande från ‘Azov-bataljonen’, och allt som allt hade - sedan den 16:e Maj -  1740 av dem kommit ut, däribland fanns 80 skadade.

   Den 18 Maj meddelades att 959 stridande hade kommit ut från den belägrade fabriken.

         X Mariupol hade belägrats av ryska styrkor den 1:a Mars. Sedan slutet av April hade Mariupols försvarare stängts inne i fabriken ‘Azovstal’, de bestod av företrädare för ‘Azovs’ nationalgarde, folk från marinen, tulltjänstemän och poliser. De begärde hjälp från världen, marinofficerare önskade att ‘Azov’ togs reda på , eller att åtminstone de skadade borde undsättas.

   X Den 14:e Maj berättade stridande som kallade sig ‘poliser’ att det fanns omkring 600 skadade i Azovstal, och att det knappast fanns några mediciner, inte heller vatten eller  livsmedel.

X I den ukrainska försvarsstaben sa man att Mariupols garnision utförde sina militära uppgifter, och att befälet nu hade fått order om att framför allt bevara livet på folket i sina egna led. Försvarsministeriet förklarade att det för försvararna från ‘Azovstal’ inte fanns något annat alternativ för att bli räddad, än att ge sig över till motståndaren.

   X Väst-media meddelade, att från den 17:e Maj hade åtminstone 7 bussar med ukrainska motståndsmän åkt ut, vilka kontrollerades av ryska ockupanter, 256 av Mariupols försvarare , inclusive 51 skadade, fördes till lägret i Olinovka. De ukrainska motståndsmännen kommer att förhöras.

 Olinovka (eller Olenivka)  – det blev en ödesdiger vistelseort, där drygt femtiotalet av de krigsfångarna skulle omkomma i en explosion, vars orsaker ännu inte är utredda. Vare sig FN eller Röda korset har mig veterligen ännu fått tillträde så att de kan göra några undersökningar


 Det var iallafall många fler *) som fördes bort till olika fångläger, än de 215 som nu släppts, av vilka 10 var utländska medborgare. Däribland en svensk. Ryssarna fick tillbaka 55 krigsfångar ur ukrainska fångläger, och tillsammans med dem kom även en ukrainsk, putinvänlig oligark, som redan länge hade drivit en ryskorienterad politik i Ukraina – Viktor Medvedchuk.

Kreml avvisade förslaget att byta ut Medvedchuk mot ryska krigsfångar då det framfördes redan i April, och ännu alltjämt bestrider Kreml att han skulle vara Putins särskilde förtrogne.

 x

Men idag har Palamar trots allt fått fram ett nytt "tack". Enligt Azov-bataljonens ansvarige är 800 av deras egna kvar i fångenskap

x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad står på Ramzan Kadyrovs telegramkonto?

 "Ramzan Kadyrov uppmanar till våd mot Sverige" enligt olika tidningsrubriker idag.      Jag vet inte om jag håller med. Han nämner inte Sverige uttryckligen  och talar inte heller direkt om våldsamma åtgärder. Han uppmanar inte till stenkastning, men klandrar världens muslimska ledare för passivitet. Han uppmanar de muslimska ledarna att agera när Koranen kränks i "vissa europeiska länder", vilket gör honom som muslim djupt upprörd.  Men OK, Kadyrovs budskap känns inte fördensskull särskilt trösterikt. Det som kommer närmast hot om våld är att han lyfter fram Putinregimens handlande i Ukraina som ett mönster för hur den västliga dekadensen ska bemötas. Det kan uppfattas som ett indirekt hot om våld, men i huvudsak är hans budskap inte riktat till västländerna utan till muslimvärldens ledare.  Detta är vad som står på hans telegramkonto - hela texten:     Idag har hela den muslimska världen stött på en icke tidigare skådad utmaning. De fortsatta aktionerna att brä

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Hövdingar till fots?

    “ Jag har sett trälar färdas till häst och hövdingar få gå till fots såsom trälar ” -          Pred. 10:7   Påskveckan kan bli dramatisk. Den ryske presidenten har nyligen fått över sig en arresteringsorder för den internationella krigsförbrytartribunalens räkning.  En tidigare amerikansk president kan bli  arresterad.       Metropoliten Pavel från grottklostret i Kiev har skickats i husarrest av ukrainska myndigheter i samband med en uppgörelse om rätten att uppehålla sig och fira gudstjänst i det sakrala komplexet . Besinnar någon av dem den väg som Herrarnas herre och Konungarnas konung gick, då han blev tillfångatagen i Getsemane örtagård, och en av hans lärjungar drog ett svärd och högg av den judiske översteprästens öra?   " Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sade: 'Låten det gå så långt.' Och han rörde vid hans öra och helade honom " - Luk. 22:50-51 " Och tjänarens namn