Fortsätt till huvudinnehåll

Kara-Murza dömd till 25 års fängelse

 Från "Meduza" 10:e April:

Åklagaren har begärt 25 års frihetsberövande för politikern Vladimir Kara-Murza, som befinner sig i straffcell p.g.a.  en hel rad ogrundade anklagelser.

Vladimir Kara-Murza är en riktig rysk patriot och från krigets första dagar trädde han upp mot den ryska aggressionen, som medför ett gränslöst elände för det ukrainska folket och som tar livet av ryska militärer och mobiliserade medborgare. Men att träda upp för fred och eldupphör i dagens Ryssland, det är att handla brottsligt.

Vladimir Kara-Murza
   Och, förutom dessa rättsvidriga och skamliga anklagelser har mot Kara Murza framförts ytterligare en åtalspunkt om högförräderi. Enligt vad åklagaren påstår består hans förräderi i att han fördömde såväl kriget som förföljelsen av oliktänkande i Putins Ryssland medan han framträdde vid ett internationellt forum. Enligt åklagarens ord och synpunkter anses detta vara likställt med mord med dess många graverande omständigheter.

  Idag befinner sig Kara-Murza i straffcell och väntar på en dom som är monstruöst hård, i faktisk mening en livstidsdom, och det för ord som uttalats mot kriget. Vladimir Kara-Murza har under loppet av en helt kort tid upplevt två attentat, man har två gånger försökt förgifta honom. Dessa försök lyckades lyckligtvis inte, dock fick de allvarliga följder för hans hälsa. Trots att t.o.m. fängelseläkarna har slagit larm p.g.a.  hans allvarliga och tilltagande analys (polyneuropati, som hotar att paralysera fötterna) anser domaren det vara möjligt att hålla Kara-Murza i straffcell, där en fullvärdig läkarvård inte finns tillgänglig. Därvid är den diagnos som ställts på Vladimir på väg in i ett sjukdomstillstånd som reser hinder för att avtjäna straff.

   Vi anser att alla åtalspunkter som riktats mot Vladimir Kara-Murza är politiskt motiverade, och anklagelsen om högförräderi är särskilt cynisk. Det är just Kara-Murza som har bidragit till, att politiker i västländerna är medvetna om att inte "hela Ryssland" är skyldigt till de repressiva metoderna och till den aggressiva utrikespolitiken, utan särskilda personer.

  Vi ser i de framförda och fullständigt grundlösa anklagelserna och i den begärda straffperioden ett klart exempel på hur dagens Ryssland återvänt till den stalinistiska, politiska terrorns praxis. Terrorn mot oliktänkande och mot det egna folket kostade Ryssland många hundra tusen liv under det förra seklet. Denna terror började med skådeprocesser mot politiska motståndare och oliktänkande, och ledde till massarkebuseringar och massfängslanden av vanliga medborgare, däribland fanns sådana som välkomnat de första skådeprocesserna och varit delaktiga i att organisera dem.

      Vi kräver av de ryska myndigheterna och av de rättsvårdande organen och juristerna att de återvänder till ett rättsligt tillstånd. Döm mördare och förbrytare, och inte ärliga och ansvarsfulla medborgare, som dristat sig att tänka och tala sanning! Sätt stopp för att Ryssland åter glider in i stalinism och i ett totalitärt mönster!

Frihet åt Vladimir Kara-Murza!


Namnunderskrifter (se längst ned i artikeln - länkad ovan)


Kara Murzas eget slutord den 10:e April - här

Tidigare bloggat - här

SR

BBC, Le Monde

  

  

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad står på Ramzan Kadyrovs telegramkonto?

 "Ramzan Kadyrov uppmanar till våd mot Sverige" enligt olika tidningsrubriker idag.      Jag vet inte om jag håller med. Han nämner inte Sverige uttryckligen  och talar inte heller direkt om våldsamma åtgärder. Han uppmanar inte till stenkastning, men klandrar världens muslimska ledare för passivitet. Han uppmanar de muslimska ledarna att agera när Koranen kränks i "vissa europeiska länder", vilket gör honom som muslim djupt upprörd.  Men OK, Kadyrovs budskap känns inte fördensskull särskilt trösterikt. Det som kommer närmast hot om våld är att han lyfter fram Putinregimens handlande i Ukraina som ett mönster för hur den västliga dekadensen ska bemötas. Det kan uppfattas som ett indirekt hot om våld, men i huvudsak är hans budskap inte riktat till västländerna utan till muslimvärldens ledare.  Detta är vad som står på hans telegramkonto - hela texten:     Idag har hela den muslimska världen stött på en icke tidigare skådad utmaning. De fortsatta aktionerna att brä

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Hövdingar till fots?

    “ Jag har sett trälar färdas till häst och hövdingar få gå till fots såsom trälar ” -          Pred. 10:7   Påskveckan kan bli dramatisk. Den ryske presidenten har nyligen fått över sig en arresteringsorder för den internationella krigsförbrytartribunalens räkning.  En tidigare amerikansk president kan bli  arresterad.       Metropoliten Pavel från grottklostret i Kiev har skickats i husarrest av ukrainska myndigheter i samband med en uppgörelse om rätten att uppehålla sig och fira gudstjänst i det sakrala komplexet . Besinnar någon av dem den väg som Herrarnas herre och Konungarnas konung gick, då han blev tillfångatagen i Getsemane örtagård, och en av hans lärjungar drog ett svärd och högg av den judiske översteprästens öra?   " Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sade: 'Låten det gå så långt.' Och han rörde vid hans öra och helade honom " - Luk. 22:50-51 " Och tjänarens namn