Fortsätt till huvudinnehåll

Vem är "Chozjain"?

 När jag gick en språkkurs som var förlagd på Moskvas universitet 1994, så sa Sasja, i vilkens hem jag bodde:"Hans, om du verligen vill lära ryska, så sitt inte bara på universitetet och plugga, utan gå ut och snacka med folk på sta'n!"

Sagt och gjort. På den tiden hade Moskva 7 miljoner invånare vanligtvis, men efter Sovjetunionens upplösning två och ett halvt år tidigare, hade många människor satt sig i rörelse från de tidigare delrepublikerna, och enligt officiella uppgifter rörde sig 12 miljoner människor i staden. Inofficiella uppgifter talade dock om närmare 25 miljoner!

Jag mötte några som kommit till Moskva nyligen från Kazakstan,flera från Ukraina, från Baltikum och från olika platser i själva Ryssland. Något av ett gemensamt, sorgens stråkdrag gick genom samtalen. Det behövdes en herre i huset. Det var det som fattades. "Chozjain" (Хозяин) heter det på ryska. Jeltsin uppfattades inte som särskilt stark. Nej inte heller Gorbachev hade varit stark. Därför föll Sovjetunionen isär.

 En gång var "centrum" starkt. En gång fanns en herre i huset. 

   Många längtade paradoxalt nog tillbaka dit..

Utgiven på Volantes förlag -

Liza Alexandrova-Zorinas bok "Imperiets barn" innehåller något av ett eko av detta stråkdrag. Men nu har tiden gått och det som upplöstes för drygt trettio år sedan visar sig vara ovanligt livskraftigt i den ryska, eller ryskspråkiga diasporan. Den hålls - eller tvingas - samman på ett märkligt vis:

"Trettio år efter Sovjetunio9nens sammanbrott lever människor från de tidigare sovjetrepublikerna i en delvis gemensam diaspora i Sverige.Dessa imperiets barn gör det oavsett nationella motsättningar och politiska konflikter inom och mellan enskilda länder, ja till och med trots krigen - mellan Azerbajdzjan och Armenien, mellan Ryssland och Ukraina, mellan Ryssland och Georgien. Under de svåra och mycket pressande omständigheter som dessa människor befinner sig i visar det sig att de gemensamma kulturella koderna och, framför allt, ett gemensamt språk är av större betydelse än många sådana motsättningar.

Den här lilla världen kallas ofta för rysk eller ryskspråkig eftersom det ryska språket är vårt engelska, ett internationellt umgängesspråk. Men egentligen borde man tala om denna gemenskap som postsovjetisk, trots att den alltså återfinns i länder som Sverige och trots att den befolkas också av människor  med ursprung i helt andra länder i det forna östblocket, ja till och med av personer från Turkiet, Iran och arabländerna, vilkas väg in i denna lilla värld har gått via den aktiva gruppen med muslimer från de postsovjetiska staterna"   citat från boken sidan 10, kapitel ett

Svartjobbare, tjetjener, ukrainare och inte minst kvinnor bland dem intervjuas. Förutom ryssar.

Vad säger t.ex. maffialedaren Gejdar som också tillhör den postsovjetiska diasporan i vårt lilla land? "Alla mina killar är för Putin ... Ja, vadå? Vad har Putin för val? Det där j-a NATO  de försökte först från Georgien och Azerbadzjan. Men det funkade inte, för där var det Iran och kärnvapengrejer. Då testade de från andra hållet, från Baltikum, och satte upp baser i Lettland. Nu är de ute efter Ukraina också. Ska man ge bort hela Ryssland till dem, eller?! Vi är ju sovjetfolk, vi är uppväxta i Sovjet. Alla är nostalgiska och saknar den tiden.."             - citat s 58, kapitlet "Gejdar, maffialedaren"

Putin har onekligen strävat efter att återskapa "centrum"

Men en klart intressant bok är det. Den börjar med en omöjlig situation. Och slutar med en ännu mer omöjlig situation.

Vilket verkar verklighetstroget.


Recensioner i Yle och Aftonbladet

-

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Hövdingar till fots?

    “ Jag har sett trälar färdas till häst och hövdingar få gå till fots såsom trälar ” -          Pred. 10:7   Påskveckan kan bli dramatisk. Den ryske presidenten har nyligen fått över sig en arresteringsorder för den internationella krigsförbrytartribunalens räkning.  En tidigare amerikansk president kan bli  arresterad.       Metropoliten Pavel från grottklostret i Kiev har skickats i husarrest av ukrainska myndigheter i samband med en uppgörelse om rätten att uppehålla sig och fira gudstjänst i det sakrala komplexet . Besinnar någon av dem den väg som Herrarnas herre och Konungarnas konung gick, då han blev tillfångatagen i Getsemane örtagård, och en av hans lärjungar drog ett svärd och högg av den judiske översteprästens öra?   " Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sade: 'Låten det gå så långt.' Och han rörde vid hans öra och helade honom " - Luk. 22:50-51 " Och tjänarens namn

Fri eller fängslad på webben?

  Det världsvida nätet - www - lades ut för allmänt bruk av amerikanerna under 90-talets senare hälft. Efterhand har alltfler också tagit det i bruk - globalt. Ryssarna inte minst, och det på ett vis, stundtals, som kommer mig att tänka på ett ord av Lenin: "Kapitalisterna kommer själva att sälja det rep åt oss varmed vi ska hänga dem". Det är bara det att de ledande politiska krafterna i Ryssland idag inte längre är kommunister... x Panic and possibility : What workers learned about AI in 2023