Fortsätt till huvudinnehåll

Några reaktioner efter Navalnyj's död

 Detta är dag sju efter det inte helt oväntade, men sorgliga beskedet, att Alexej Navalnyj har dött efter att ha hållits fängslad under ständigt livshotande förhållanden i nära 1125 dagar.

Jag hör till dem som menar att det är svårt att finna ord.


Men Radio Svoboda har med ett uttalande av politologen Alexander Morozov, som jag tror är ganska träffsäkert:

"När den demokratiska rörelsen i Ryssland skingrades efter 2020, var det många organisationer och ledare som for utrikes. Men Navalnyj's tanke gick ut på att detta är vårt land, och det är här vi till varje pris, och t.o.m. till priset av våra liv, måste göra motstånd mot diktaturen. Journalisten Ivan Babitskij skriver: 'Dom misstar sig, som säger att Navalnyj gjorde ett misstag då han återvände till Ryssland, för han hade inte kunnat uträtta något särskilt i exil. 

Han valde sin väg i överensstämmelse med sina föreställningar om människovärde och mänsklig värdighet'


 En präst i S:t Petersburg som ville hålla en minnesgudstjänst med anledning av Navalnyj's död blev arresterad.


Flera präster och lekmän (hittills 800) har i en skrivelse  vänt sig till de ryska makthavarna med denna vädjan:

"Vi uppmanar Er att utlämna Alexej Navalnyj's kropp till hans familj, för att hans mor, andra familjemedlemmar och liksinnade kan ta avsked av honom och ge honom en kristen begravning. Det är inte bara deras önskan och lagliga rätt, utan en plikt inför Gud och den avlidne.

   Alexej Navalnyj var inte bara en oppositionspolitiker, utan också en troende människa, en ortodox kristen. Vi uppmanar Er att visa respekt för hans minne.

    Gör inte tragedien med hans bortgång ännu mörkare genom att avvisa en sådan enkel, mänsklig begäran. Kom ihåg att inför Gud står alla på samma plan. En vägran att utlämna Alexej Navalnyj's kropp åt hans familj kommer att uppfattas som både hänsynslöst och omänskligt. Det beslutet kan leda till ännu större spänningar i samhället. Vi uppmanar Er att inte gå på den vägen.

Visa barmhärtighet och medlidande med hans mor, hustru, barn och närstående. Varje människa förtjänar att bli begravd på ett mänskligt vis. Till och med Pontius Pilatus, som utifrån rädsla att uppfattas som illojal mot kejsaren fattade beslutet att låta Kristus dö: 'Om du släpper honom fri är du inte kejsarens vän!' (Joh. 19:12), reste dock inga hinder mot att lämna ut Frälsarens kropp till att begravas. Var inte grymmare än Pilatus.

Fatta det riktiga beslutet."


Uppdatering 2024 02 22, 18:30: Navalnyjs mor har fått se hans kropp, hon har spelat in en hänvändelse


x


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Fri eller fängslad på webben?

  Det världsvida nätet - www - lades ut för allmänt bruk av amerikanerna under 90-talets senare hälft. Efterhand har alltfler också tagit det i bruk - globalt. Ryssarna inte minst, och det på ett vis, stundtals, som kommer mig att tänka på ett ord av Lenin: "Kapitalisterna kommer själva att sälja det rep åt oss varmed vi ska hänga dem". Det är bara det att de ledande politiska krafterna i Ryssland idag inte längre är kommunister... x Panic and possibility : What workers learned about AI in 2023

Information eller hot?

 Dmitrij Medvedev återvänder till temat "Apokalypsen". Idag har han skrivit ett inlägg på sitt Telegram-konto. Vad vill  denne Medvedev - informera eller hota?  Lägg märke till hur förnedrande han uttrycker sig om Ukraina. "Sunak, Scholz, Macron , norska, finska, polska och andra ledare från NATO-länderna talar om att 'vi måste förbereda oss på ett krig med Ryssland'. Och även om Ryssland många gånger har sagt att det inte finns några planer på en konflikt med NATO-länderna och EU, så fortsätter detta ytterst farliga ordande om detta tema. Orsakerna är uppenbara. Det är nödvändigt att vända bort väljarnas uppmärksamhet så att det blir möjligt att satsa mångmiljardbelopp på det motbjudande, nationalistiska 'Ukraina'. Det är ju gigantiska summor som ägnas – inte åt sociala frågor – utan åt att kriga i ett för skattebetalarna främmande och utdöende land, vars befolkning flyr ut över Europa och terroriserar de lokala invånarna. Därför proklamerar ledarna för