2017-06-22

Vad är detta: - Har Paolo Dall'Oglio trots allt hört "Ismael's rop" ?

Eftersom jag uppmärksammade detta strax efter själva händelsen -  - har jag också försökt, då och då,  att vara uppmärksam på om något nytt skulle framgå om den kidnappade prästen. Inget sådant har framgått, även om många rykten har cirkulerat. 

Dyker Paolo Dall'Oglio trots allt upp ? I sådana fall - om han inte omgående blev dödad -  kan han ha suttit inspärrad i ett av ISIS' underjordiska fängelser. Eller har han spelat någon annan roll? I en spänd väntan på nyheter om honom kan omutliga fakta och febriga drömmar ha blandats med varandra. Nyligen har en bok anmälts som kan utgöra ett exempel på det. I den  formuleras dock litet speciella tankar, enligt  denna recension, (översatt från italienska med hjälp av Google och Yandex översättar-program - fel kan förekomma/Blogred.) som jag här tar med ett stycke av :Syrien - och jesuit-prästen Paolo Dall'Oglio's "kämpande" hopp

..
NÄR BLIR DEN HÄR BOKEN ÖVERSATT
TILL SVENSKA ELLER ENGELSKA ?

Ett porträtt-galleri, som en serie foton som har tagits från olika vinklar, av dem som mötte honom under de senaste trettio åren där på fältet i Syrien. "Paolo Dall'Oglio - profetian som tystnade" (utgiven på Sao Paolo's förlag, 210 sidor...) - av Ricardo Cristiano, med en introduktion av fr. Frederico Lombardi (som vi publicerar en sammanfattning av) - är en text som stöds av "Föreningen Journalist-vänner till prästen Dall'Oglio", nästan fyra år efter kidnappningen av den italienske jesuiten, den 29:e Juli 2013. 


2017-06-06

En rejäl sammandrabbning

I samband med det Internationella Ekonomiska Forumet i S:t Petersburg mellan den 1 - 3:e Juni, deltog Fox-journalisten Megyn Kelly i egenskap av moderator i ett plenum med bland andra Indiens premiärminister, Österrikes kansler, Moldaviens och Rysslands presidenter och dessutom 5000 andra deltagare. Hon var som moderator ganska speciell - jag hade verkligen behållning av hennes både djärva och raka sätt att ställa frågor till mötets värd - Vladimir Putin. Och Putin svarade, uppenbart irriterad, men ändå på ett märkligt vis, tålmodigt. 

Jag läste igenom ett stenogram från fredagseftermiddagen den 2:a Juni, och tittade litet på en video-upptagning (och bloggade). Jag har nog sällan bevittnat ett så äkta möte mellan ryssar och amerikaner, som det blev - inför en sådan publik.
- -
M. Kelly gjorde därutöver en särskild TV- intervju med Putin (se nedan), som av någon anledning har lagts ut i mer obearbetad form på ryska  RT , men i mer bearbetad form - kortare,  med bilder, illustrerande inslag och kommentarer - på Kelly's egen TV-kanal NBC - det programmet sändes i Söndags kväll 4/6. 

Här är hon eventuellt litet förtrollad av Putin, för vilket hon har blivit rejält kritiserad av amerikanska TV-recensenter. Men samma frågor ställs, och någon eller några därutöver (Och några färre, det är sant). Och i stort sett samma svar gavs. 

 Svenska undertexter tillagda.Metro, Expressen, Yle
GP

  OBS! På torsdag den 8:e Juni lär James Comey komma  att vittna inför den amerikanska senaten - Aftonbladet  (Det här var vad han sa om den saken)
- - -
Uppdatering 2017 06 10 : Pågår någon slags intervjuar-konkurrens
 omkring Vladimir Putin för tillfället ? 
Strax innan Megyn Kelly,
 gjorde Le Figaro en intervju.
 Och om två dagar ,
 den 12/6, 
kommer Oliver Stone's film - 


    Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2017-06-03

Megyn Kelly i Putin's forum

Det Internationella Ekonomiska Forumet i S:t Peterburg.
 Igår , senare halvan av dagen. 
En panel bestående av Indiens premiärminister Narendra Modi, Österrikes kansler Christian Kern och Moldaviens president Igor Dodon - tillsammans med Putin, höll var sitt anförande. Sedan började den amerikanska Fox-journalisten Megyn Kelly ställa frågor. Det utvecklades till att bli ett antal "direkta, upprepade och aggressiva frågor" (enligt The Hill) till mötets  värd, Vladimir Putin! Putin var dock på rätt så gott humör (eller lyckades upprätthålla skenet), då han skämtade ibland och tog dagens stora och allvarliga fråga - den om att USA drar sig ut ur Paris-överenskommelsen - med en klackspark (det gjorde definitivt inte de övriga , ovannämnda talarna i panelen). Men blev inte Putin litet patetisk, när han ville samla de sällsynta, väluppfostrade , suveräna staterna i sin beskyddande  famn ? Han nämnde särskilt Indien och Kina, och ville inte nämna fler, av de få han ansåg vara riktigt suveräna .

 Megyn Kelly menade att det var just det amerikanska folkets suveräna rätt att genomföra undersökningar av det som de uppfattade som säkerhetshot som ledde henne till att ställa de frågor hon ställde.

  Frågor ställdes alltså först om hur de närvarande stats- och regeringscheferna uppfattade saken att USA med Donald Trump som vald president drar sig ur Paris-överenskommelsen. En del tid gick åt det. Sedan kom frågan in på NATO. 


Megyn Kelly med Modi och Putin
Sedan kom det att handla just  om frågan ifall Ryssland hade blandat sig i de amerikanska valen. 
Och jag tar med litet av den biten:

... M. Kelly: Vad det gäller temat inbördes relationer, så är ett av elementen i de inbördes relationerna mellan Ryssland och Förenta Staterna, Ryssland och Europa, just den föreställningen att Ryssland lade sig i turerna i det amerikanska valet.
  Herr president, denna vecka så sa du till en fransk tidning, att Ryssland anklagas för att ha lagt sig i det amerikanska valet! Man har även riktat anklagelser mot dem som förlorade detta val, att de inte har velat erkänna sitt nederlag. Men alla sjutton underrättelsetjänster i USA som har gjort uttalanden om att Ryssland faktiskt lade sig i det amerikanska president-valet !? 
  Detta har varit opartiska specialister: såväl republikaner som demokrater, sådana som stödde president Trump, och en del försvarade även dig. Alla dessa drog dessa slutsatser. Alla dessa professionella agenter, och även privata bolag, som inte har att göra med något politiskt parti, sa att Ryssland hade lagt sig i de amerikanska valet. Hur kommer det sig, har alla fel? 

V. Putin: Har du läst dessa redogörelser ?


2017-05-31

Måndagkvällen 29/5 i Uppsala domkyrka - några intryck

   N
ågra av oss for dit med tidningen Midnattsropet , för att dela ut          den. Jag satt inne i kyrkan en stund , och kunde höra "dialogpredikan":


Artiklar om samma evenemang:

Dagen, MyNewsDesk, Pingst

 Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2017-05-28

Västerås riksdag 1527

Under Västerås riksdag 1527 utkämpades en avgörande kamp med det katolska partiet i Sverige. Gustaf Vasa avsade sig kungamakten , men övertalades att återtaga den. Det var folkets - allmogens - rop om att få höra evangelium på sitt eget språk, som utgjorde en väsentlig  faktor för att Gustav Vasa blev och förblev Sveriges regent. Han kämpade ju inte mot den saken i inledningen.
   Se'n är ju frågan den vad folket gjorde med det evangelium som sedermera blev tillgängligt genom reformatorernas arbete. Konventiklar och väckelserörelser bär i historien sitt vittnesbörd om att det blev en särskild kamp för att ta emot budskapet personligen, och inte bara vara en del av ett officiellt, nationellt kyrko-system.
   
   Vilka förvaltar budskapet idag? Är det i själva verket katoliker som gör det bäst numera ? Men då borde den romersk-katolska kyrkan ha genomfört avgörande förändringar i sin lära och praxis generellt.
   
   Det finns det inga tecken på, även om den Svenska kyrkan och väckelserörelserna - frikyrkorna - å sin sida avfaller, så bör inte reformationens stora sak falla i glömska.
   
   
   Här nedan Anders Fryxells skildring av Västerås riksdag 1527.Jag tycker att Fryxell skriver på ett fängslande vis, trots det ålderdomliga språket i den historiebok från 1800-talet, som jag har skrivit av. Hoppas att inte den språkliga uppdatering som jag har gjort här på något vis hämmar skildringens ursprungliga vitalitet. 

 -Var det verkligen så här det gick till vid de tillfället? 
Det kan säkert diskuteras. 
   
      
   -
   
   De påviska hade redan förutspått att det skulle komma föga gott ur Västerås riksdag. Biskop Brask ( Hans Brask - biskop i Linköpings stift c:a 1513 - 1527) såg högst ogärna att trosläran blev förklarad för allmänheten, eller att man överhuvudtaget vågade undersöka dess satser. Ännu mer var han rädd för att detta skulle göras i kungens närvaro, ty Brask hade själv - en djärv och klok man som han var - liksom alla andra erfarit, hur Gustav med blick, röst, ord och gester ägde en sådan makt över folkets sinnen, att ingen tordes eller förmådde vare sig att tala, och ännu mindre göra, mot hans vilja. Därför undvek också Brask möten med kungen, så mycket han bara kunde; denna gång var han dock så illa tvungen att infinna sig.  

     Ständerna var redan samlade, men riksdagen hade ännu inte inletts, då kungen bjöd dem alla till sitt gästabud. Då han hade stigit upp i högsätet, anvisade han först platserna vid sin sida åt rikets rådmän, och efter dem placerade han biskoparna, sedan adelsmännen, så prästerskapet, borgarna och bönderna. Biskoparna som alltid hade haft plats framför rådmännen, såg sig alltså nu, med harm, vara nedflyttade. 

       Ingen vågade dock utsätta sig för kungens vrede. De teg stilla och höll till godo med de anvisade platserna. 
 (En längre text följer)

2017-05-17

Ukraina blockerar delar av ryska webben ...

 "Yandex" och "Mail.ru" och "Vkontakte" (resurser som jag själv använder eller har använt - blogred. ), bland annat...

Epravda idag: 

Den 17:e Maj träder president Petr Porosjenko's ukas om att blockera de ryska internet-resurserna Yandex och det ryska, sociala nätet, i kraft.


  Presidentens ukas har publicerats i tidningen "Regerings-kuriren": "Mekanismerna för att blockera tillgången till de ryska informations-resurserna på Internet - till Yandex, det sociala nätverket 'Vkontakte' och 'Odnoklassniki', samt förbudet mot att använda .. mjukvaru-produkten 1C har uppdragits åt regeringen och SBU (ukrainska säkerhets-tjänsten) med deltagande från Riksbanken, att utarbeta ", - sägs det i meddelandet. 
  Genom ukasen föreskrivs också sanktioner mot fysiska personer, som har deltagit i de illegitima valen till Ryska Federationens Statsduma på det för närvarande ockuperade Krim och Sevastopol; och mot ukrainska juridiska personer vilka är förlagda på dessa territorier i samband med bekräftad illegal omregistrering enligt den ryska lagen. Dessutom tillämpas också begränsningar mot fysiska personer - medborgare i Ryska Federationen, vilka har varit delaktiga i illegal förföljelse och rättsvidriga handlingar mot ukrainska medborgare; och mot juridiska personer från Ryssland, vilkas verksamhet hotar Ukraina's informations - och internet-säkerhet.


2017-05-09

Läser med penna och papper ...

.. "Kalifatets återkomst", av Magnus Norell. 
Mycket intressant bok, 
skriven med rätt stor sakkunnighet, som jag förstår.


Finns på Bokus och Adlibris, bl.a.
Ännu en lektion i hur man skiljer mellan "shia" - och "sunni" i den muslimska traditionen, även om jag personligen tycker att al-Jazeeras filmserie (på engelska) hittills är oöverträffad. 

    Författaren lyfter annars fram saker som annars inte hörs alltför ofta om, som t.ex. vad Egyptens nuvarande president, Al-Sisi, sa under ett tal vid Al-Azhar-universitetet i Kairo den första Januari 2015: (citat ur boken, s. 95) "..att IS, och islamism, överhuvudtaget, inte enbart var en extremistisk tolkning av Islam, utan att dess idéer om jihad och religiöst styre finns förankrade i Islams grundteser såsom Islams ortodoxa huvudfåra har tolkat den. Han sade vidare att det krävdes en 'religiös revolution' för att bekämpa och förändra detta destruktiva tankegods, och att det borde vara de religiösa auktoriteterna som gick i täten för den revolutionen".

Ett stort antal noter med anvisade länkar gör också boken särskilt läsvärd. Det finns t.ex. också en  länk till ett uttalande - se här - av en egyptisk mulla, som prisade terrordådet i Paris i samma Januari månad 2015 (den 7:e) , och - som kommentarer till Al-Sisi's ovannämnda uttalande - två egyptiska TV-programvärdar som alltså ställer sig kritiska till inte bara terrorismen i Islams namn, utan till själva "Islams grundteser" , när dessa tolkas i terrorns våldsamma riktning - se här - och här (engelska undertexter till alla tre videoklippen).

Detta blev bara en glimt.
Det finns mycket mer att läsa. Boken utgavs 2015,
 så den allra senaste tiden - vilken inte saknar relevans -  finns
 inte med, men historiska tillbakablickar och analyser,
 m.m. borde göra att den
 håller länge än. 
SR