2017-10-06

Inbördeskrig för "Matilda's" skull ?


  I Ryssland rasar ett "inbördeskrig" mellan en av Statsdumans ledamöter och en filmregissör. Det har pågått i ett antal månader. Denna artikel , som lämnar olika uppgifter om filmen "Matilda's" premiär-dag i början och i slutet, kanske vittnar om hur skakig situationen har blivit. Den redogör iallafall något för gången i det hela:


 VAD HANDLAR FILMEN OM OCH VARFÖR VILL MAN SÅ IVRIGT FÖRBJUDA DEN ?
     
     Det dröjer ytterligare tre månader till premiären för Alexej Utjitel's film , men den har redan hunnit förskaffa sig namnet av den mest skandalösa ryska filmen under det senaste årtiondet. Det är just denna film, som berättar om tsar Nikolaj II:s första kärlek, som så har stört allmänheten.
     
     I centrum av handlingen finns kärleksförhållandet mellan tsarprinsen Nikolaj Romanov, d.v.s. den blivande, siste, ryske självhärskaren Nikolaj II , och balett-dansösen Matilda Ksjesinskaja. Deras förhållande varade dock inte så länge, men bara intill dess han vigdes samman med sin blivande gemål, Alexandra Federovna. Det har ryktats om att ballerinan och Nikolaj II tillsammans fick en dotter.
     
            Efter förhållandet med tsarprinsen  Nikolaj Alenxandrovich (Nikolaj II)  blev Matilda älskarinna till en annan stor furste, Sergej Michailovich, men senare ingick hon äktenskap med ännu en annan representant för tsar-huset - storfursten Andrej Romanov. Under hela denna tid uppfostrade hon framgångsrikt sin utomäktenskaplige son. 
            
            Efter revolutionen 1917 övergav hon för alltid Ryssland. 
            
            Ksjesinskaja's öde, liksom hennes biografi, är mycket digert och intressant. Efter att ha kommit till världen i S:t Petersburg blev hon prima ballerina i tsarens teatrar och helt enkelt en inflytelserik förmåga, i vilken myndiga män från de förnäma släkterna lätt blev förälskade. Alexej Utjitel inbjöd den polska skådespelerskan Michalina Olsjanskaja att spela den kvinnliga huvudrollen , och tsar Nikolaj II spelas av den tyske film- och teater-aktören  Lars Eidinger. Bland de berömda namnen , vilka är välkända för ryska tittares öron, finns Ingeborg Dapkunajte, Jevgenij Mironov, Sergej Garmasj, Daniil Kozlovskij och Grigorij Dobrygin.


Genomskinlig Alexej Utjitel med en scen ur "Matilda"

            
                Utjitel föreställde sig och lade från början upp  filmens disposition som en storskalig, historisk rekonstruktion:   Uspenskij-katedralen från den tiden iordningsställdes omsorgsfullt ,särskilt för filmtagning - slottet på flodens pontoner och interiörerna i den tågvagn där tsarens följe inhystes, likaså. Tagningarna gjordes till större delen i teater-salongen i Marinskaja, och i slotten Jekaterinburg, Alexandrovskij-, Jusopovskij- och Jelaginostrovskij-. Kostnaderna för filmen uppgår till 25 miljoner dollar, vilket för rysk film är en enormt stor summa pengar.


2017-10-02

Ursinne i Ursvik ?


I Ursvik slog ursinnet sönder ett konstverk. 
Det var häromveckan
     Och det sker värre saker än så , numera ..
Läs även andra bloggares åsikter om

2017-09-18

Intressant beträffande Rysslands exklusivitet


En journalist, Vladimir Pozner har skrivit några ord "om Rysslands exklusivitet" någonstans, vilket har uppsnappats och publicerats i Radio Echo Moskva, och detta ämne debatteras för närvarande  ivrigt i kommentatorsfältet till artikeln   - hittills över 550 kommentarer. Jag vill säga något om en evig fråga, om Rysslands särskilda väg, om dess exklusivitet. Generellt sett så har alla länder , alla folk sin väg, och varje nation är exklusiv och originell. Men i många länder som jag känner till är detta inte något önskvärt, men låt säga, inte i vart och vartannat hörn, men ofta och högljutt talas det där om dess arvsrätt, förlåt uttrycket  (skribenten använder uttrycket "osoblivosti", som snarare är ett ukrainskt ord än ett ryskt). Men, som ni minns skrev Tiuttjev: "Ryssland kan inte förstås med förnuftet". Jag gillar att placera andra namn där, t.ex. Panama -  "man kan inte förstå Panama med förnuftet", eller Kanada -  "man kan inte förstå Kanada med förnuftet". Och varför inte ? Varje folk har något som skiljer just det folket från alla andra. 


Vladimir Pozner
   
   Det finns naturlagar, och de är lika för alla. För alla gäller den hela världen omfattande tyngdlagen. Det finns även ekonomiska lagar, och de gäller för alla. Man kan uppfatta dem på olika vis, men de gäller för alla och i alla länder finns privat äganderätt, i alla utan undantag.
   
   Och naturligtvis även för Ryssland. Även om det kanske inte är så lyckat detta som jag tänker säga, så kom ju först hunnerna över Ryssland, och de stannade någonstans i nuvarande Ungern, sedan hade vi under 250 år det mongolisk-tatariska oket, vilket var extremt tungt, och det kastade Ryssland många år tillbaka i historien. Jag tror att också valet av ortodoxin spelade sin roll i Rysslands utveckling, men till syvende och sist när det gäller fundamentala frågor så är ryssarna likadana som alla andra är, samma slags människor som alla andra. 
   
   De oändliga diskussionerna om den särskilda ryska mentaliteten, den särskilda ryska själen, för vilken inga andra lagar är skrivna än dess egna lagar - de kommer i själva verket att bereda, som jag ser det, åtminstone om denna syn får segra, att Ryssland, om ni tillåter, blir mer likt ett afrikanskt land än ett europeiskt.
   
     Det skulle jag verkligen inte vilja.


- -
                    
         De jämförande orden om Afrika ogillades däremot av ett antal läsare. Bland andra av  "flyktingen Sunday"  
     


SvD

Bloggat: här
      Läs även andra bloggares åsikter om

2017-09-15

Apropå kyrkovalet ..

Det är i 


- inte i parlamentet -
som den kristna församlingens öde ska avgöras .

David var i ekoutementet när han fick den uppenbarelse som finns återgiven i den andra psalmen i Psaltaren : "..Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: 'Du är min son, jag har i dag fött dig.. ' ".v. 7

Hesekiel var i ekoutementet när han hörde HERRENs ord om Gog och Magog: "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom"   - kap. 38:2

Apostlarna var i ekoutementet med Jesus själv, när de hörde bergspredikans ord, då ingen förmådde invända !
 Det står att ".. folket ...häpnade .. över hans förkunnelse.."   Matt. 7:28

Är det inte i den riktningen som de kristna bör orientera sig - mot ekoutementet ?
Där Andens budskap hörs.

Vad är då ekoutementet ? Jag ger en närmare förklaring här:2017-09-12

Debatt om en rysk general

En artikel i "Argument & Fakta" från igår har rubriken

 "Var Kornilov en upprorsman eller en marionett ?"


Oron i de militära leden kanske var en avgörande faktor för hur den ryska revolutionen för ett hundra år sedan - 1917 - tog sin början. I Ryssland, i ryska media och över ryska webben diskuteras i dagarna en hel del frågor,  bl.a. generalen Lavr Kornilov's roll .


General Lavr Kornilov

Just i dessa september-dagar, mellan den 9:e och den 13:e September 1917, skedde det som sovjetiska historiker kallat för "Kornilov's myteri", medan det samtida Rysslands historiker hellre talar om "Kornilov's framträdande". 

General Kornilov erbjöd sig att slå ned alla upproriska krafter, även inom militären, och att fängsla och jaga bort bolsjevikerna ur den dåvarande ryska huvudstaden -  Petrograd

Kunde "Kornilov's framträdande" rentav ha hindrat att bolsjevikerna kom till makten ?


2017-09-11

Barn i revolution

Revolutions-händelserna 1917 , tecknade av barn födda mellan 1905 -1910. 
  Teckningarna - 150 till antalet - av vilka några kan ses i klippet, 
ställdes ut av ryska Statens Historiska Muséum i Moskva under våren.
 En av de ansvariga för utställningen, Jevgenij Lukjanov,  informerar:

Expressen, DN

 Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2017-08-29

Rörig religionsfrihets-situation i Ryssland

Efter införandet av "Jarovaja's lag" förra sommaren har situationen för troende - även för evangeliskt kristna -  i Ryska Federationen kommit att bli ganska rörig, tycks det. Eventuellt fångas detta in i en artikel i Världen Idag häromveckan. 

Det är inte svårt att hitta en hel del artiklar, reportage och kommentarer på ryskspråkiga web-resurser som ser ut att bekräfta "VärldenIdag"-artikelns innehåll. En sakkunnig som verkar inom "Slaviska Rättsliga Centret" - Vladimir Rjazchovskij  - , och en representant för "Ryska föreningen för försvaret av religionsfriheten", dessutom ledamot i Ryska Federationens Allmänna kammare - sjundedagsadventisten Oleg Goncharov - är dock ganska överens om att själva den lagstiftade religionsfriheten - sådan den föreligger i Konstitutionen - i princip inte brister på några punkter, och av den anledningen borde det inte finnas några problem.

Men det gör det. Vittnen på besök ?


"Jarovaja's" tillägg till religionsfrihets-lagen har ställt till med en hel del problem, inte minst för myndigheterna själva, vitt och brett över Ryssland, att förstå lagen.