2017-08-23

Molotov-Ribbentrop pakten 78 år

En artikel i "Lenta" idag är ägnad åt detta. Lenta-korrespondenten ställer frågor till en historiker - Alexej Isajev - och upprepar ganska envist en  fråga, om det inte faktiskt fanns någon gemensam planering mellan Sovjet och Tyskland, att angripa och stycka Polen 1939. Den ryske historikern avvisar den eventualiteten i de stundtals nära samröret mellan de båda stormakterna  genom att peka på Sverige - 

Jag tar med en del av intervjun:


DET VAR EN CYNISK AFFÄR MED DJÄVULEN


   Tog inte Stalin en risk, som ingick en överenskommelse med Hitler ?

Icke-angreppspakten mellan SSSR och Tyskland fyller 78 år den 23:e Augusti. Varför ingick Sovjet en överenskommelse med Tyskland 1939, och inte med England och Frankrike? Var då Hitler och Stalin förbundna som sedan delade Polen ? Hör de misslyckade krigsföretagen 1941 samman med de beslut som togs 1939? "Lenta's" korrespondent samtalar med Alexej Isajev - militärhistoriker, och kandidat för den historiska vetenskapen - om detta.


Undertecknandet av den tysk-sovjetiska
icke-angreppspakten 1939En pakt utan förbundna

Lenta: Ser du det som att Molotov-Ribbentrop-pakten förde Andra världskriget tidsmässigt närmare? Blev den dess katalysator ?


Isajev: På intet vis, eftersom alla tyska krigsplaner vid den tiden redan var uppgjorda, och ingåendet av den sovjetiskt-tyska överenskommelsen i Augusti 1939 påverkade inte dessa på något vis. Hitler hoppades att pakten på ett väsentligt vis skulle förändra de brittiska och franska ståndpunkterna, men när detta inte skedde, så avstod han inte från sina avsikter.


2017-08-09

.. mitt i alltsammans återvände Lenin ?

"Lenin har återvänt från förvisningen" var en kommentar på ryska, sociala media, då Sergej Udaltsov igår frigavs efter 4 1/2 års arbetsläger i närheten av Tambov. Udaltsov var en av dem som dömdes strängast efter protesterna mot det - till fördel för Putin - arrangerade  presidentvalet i Ryssland *)  2012. Det handlar om den s.k. "Bolotnaja-saken". Sergej Udaltsov


Udaltsov tillhör alltså den ryska oppositionen, närmare bestämt "vänster-fronten" .

*) OBS ! I Ryssland - inte i USA - det var några år senare, då de ryska hackarna hade insett vilken potential de representerade ..

- - 
Ett utdrag från presskonferensen med Udaltsov 10/8 kan du ta del av - här 

Echo Moskva, Yahoo , Twitter , även Aftonbladet

Bloggat tidigare

   Läs även andra bloggares åsikter om ,

2017-07-31

Metro's Pride-historia innehåller en lucka på drygt 15 år

Metro's Pride-bilaga, s. 5 - för läsbarhet:
öppna bilden i ny flik  och förstora. 


      Metro Stockholms senaste nummers regnbågs-späckade Pride-bilaga har med en artikel , där "historien .. i korthet" presenteras. Några inhopp, några årtal från 60-talet, 70-talet, 90-talet, 2000 - talet och 2010 -talet, men inga från 80-talet. Det är ett rejält hopp mellan 1978 och 1994, där inga särskilda omständigheter nämns. En talande tystnad ?

  Vad beror det på ?

  Är man bara litet insatt i historien så är det ju inte så svårt att gissa vad det beror på. 
  Det beror förmodligen på HIV, och AIDS, som ännu inte hade slagits tillbaka särskilt effektivt. En omständighet som inte gjorde Pride-historien så häftigt glittrande, alla gånger, som dess många påfösare skulle vilja göra den ! 

 


   SR - vad blir "nästa steg "?  Tid för eftertanke och omprövning ? Knappast.

 Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2017-07-04

Oliver Stone med Putin i ett nog så verkligt "kartong-scenario" -

 Oliver Stones fyra timmar långa intervju med Putin som sändes/lades ut *)  för ett par, tre veckor sedan, behandlas på olika håll på webben. Kritik har hörts från Pussy Riot, m.fl.  Michail Chodorkovskij's bulletin "Otkrytaja Rossija" ( = "Öppet Ryssland" ) har med en reaktion den 25/6. 

Tar med litet av den sistnämnda artikeln här, så långt som till en intressant iakttagelse:

Rubrik: En cyniker i Kreml 

"Otkrytaja Rossija" om varför det nog inte är värt att Putin känner någon stolthet över Oliver Stone's film om honom själv.

Just det faktum att Vladimir Putin har hamnat bland "Stone-hjältarna" - en bestämd milstolpe i hans biografi - kan dock knappast glädja Putin själv, menar "Otkrytaja Rossija"-skribenten Stanislav Kuvaldin. 


Putin och Oliver Stone

I sina dokumentära intervju-filmer har Oliver Stone låtit tekniska detaljer från inspelningarna finnas kvar i filmerna. Så var det i filmen "Kommendanten", som var ägnad åt Fidel Castro, och enligt samma princip gjordes filmen om Yasir Arafat - "Persona non grata". Filmen "Inervjuer med Putin" är heller inget undantag.

Medan han samtalar med den ryske presidenten, antingen i datjan i Novo-Ogarevo, eller i Kreml-palatsens grant målade salar, eller i Sochi-residenset så filmar Stone inte bara Putin, utan han inrymmer i scenerna också olika arbets-moment - en mikrofon på en lång käpp, kamera-rörelser, medhjälpare som försöker att inte hamna i kamerans blickfång, och andra episoder från själva inspelnings-processen.    


2017-06-22

Vad är detta: - Har Paolo Dall'Oglio trots allt hört "Ismael's rop" ?

Eftersom jag uppmärksammade detta strax efter själva händelsen -  - har jag också försökt, då och då,  att vara uppmärksam på om något nytt skulle framgå om den kidnappade prästen. Inget sådant har framgått, även om många rykten har cirkulerat. 

Dyker Paolo Dall'Oglio trots allt upp ? I sådana fall - om han inte omgående blev dödad -  kan han ha suttit inspärrad i ett av ISIS' underjordiska fängelser. Eller har han spelat någon annan roll? I en spänd väntan på nyheter om honom kan omutliga fakta och febriga drömmar ha blandats med varandra. Nyligen har en bok anmälts som kan utgöra ett exempel på det. I den  formuleras dock litet speciella tankar, enligt  denna recension, (översatt från italienska med hjälp av Google och Yandex översättar-program - fel kan förekomma/Blogred.) som jag här tar med ett stycke av :Syrien - och jesuit-prästen Paolo Dall'Oglio's "kämpande" hopp

..
NÄR BLIR DEN HÄR BOKEN ÖVERSATT
TILL SVENSKA ELLER ENGELSKA ?

Ett porträtt-galleri, som en serie foton som har tagits från olika vinklar, av dem som mötte honom under de senaste trettio åren där på fältet i Syrien. "Paolo Dall'Oglio - profetian som tystnade" (utgiven på Sao Paolo's förlag, 210 sidor...) - av Ricardo Cristiano, med en introduktion av fr. Frederico Lombardi (som vi publicerar en sammanfattning av) - är en text som stöds av "Föreningen Journalist-vänner till prästen Dall'Oglio", nästan fyra år efter kidnappningen av den italienske jesuiten, den 29:e Juli 2013.