Fortsätt till huvudinnehåll

Alexej Navalnyj brännmärker 90-talets aktörer i Ryssland!

 Under eftermiddagen publicerades ett brev av den ryske oppostionsmannen Alexej Navalny, det första sedan han dömdes i förra veckan till 19 års straffkoloni för att ha bildat en "extremistisk organisation". Hela brevet finns uppläst på Youtube, med engelsk undertext, och enbart med rysk text i Meduza. Bitar av det finns på Instagram och andra sociala media. 

Radio Svoboda gjorde en sammanfattning, och har med ett par korta citat. Här i svensk  översättning:

Navalnyj dömer ut 90-talets aktörer och kompromisser i ett brev från straffkolonin

    Den ryske oppositionsmannen Alexej Navalnyj har, efter att ha blivit dömd till 19 års särskild regim, i en första skriven hänvändelse från straffkolonin dömt ut den politik som Boris Jeltsin och kretsen kring honom  förde under 1990-talet, och han har påstått, att den politiken inte var ägnad åt att bygga upp demokrati i landet, utan tvärtom ledde den till att Vladimir Putin kom till makten, och att korruption och upprättandet av en ny diktatur begynte.

 Navalnyj har också ofta kritiserat 90-talets aktörer tidigare, men han har nu för första gången uttalat sig så pass kategoriskt, och faktiskt anklagat Jeltsin och de s.k. reformatorerna för att ha stått bakom upphovet till den nuvarande regimen.

 ”Jag hatar starkt och brinnande dem som sålde, tömde ut i tomma luften och förskingrade den historiska chans som fanns i vårt land i början av 90-talet. Jag hatar Jeltsin med ’Tanja och Valja’ (Jeltsins dotter och hennes make) , Tjubajs och hela den övriga, pantade familjen, som placerade Putin vid makten. Jag hatar de lycksökare som vi av någon anledning kallar reformatorer. Nu är det klart som dagen, att de inte ägnade sig åt något annat än intriger och sitt eget välstånd … Jag hatar författarna till denna den allra mest träskalliga, auktoritära konstitution som sålts till oss som demokratisk, och som redan då gav presidenten fullmakter som en fullvärdig monark”, sägs bland annat i brevet, som har publicerats på Navalnyj’s konton i sociala media. Han framträder också med påståendet, att presidentvalet 1996 var riggat. ”Det handlar alltså inte om Putin år 2011, men om Jeltsin, Tjubajs, oligarkerna och hela komsomol-parti-bandet, vilka kallade sig’demokrater’ -  år 1994 hamnade vi inte  Europa, utan i central-Asien”,  så uttrycker  Navalnyj sin uppfattning.

 Enligt oppositionsmannens uppfattning så är det förhållandet till den politik som Jeltsin och kretsen omkring honom förde under 90-talet som ”utgör den viktigaste frågan för alla sidors politiska strategier vad gäller den europeiska vägen och utvecklandet av demokrati”. Särskilt uppmanar han till att visa principfasthet i förhållande till de nuvarande ryska makthavarna, och nolltolerans i förhållande till korruption. Dessutom kritiserade han Ksenia Sobchak, AlexejVenediktov, Michail Chodorkovskij och en rad andra aktörer, vilka enligt honom antingen har handlat principlöst eller helt enkelt verkat för maktens intressen, oberoende av en oppositionell retorik.

   Navalnyj’s brev har väckt en sjudande diskussion i sociala media. Alexej Venediktov har skrivit, att han alltjämt håller Navalnyj för att vara en politisk fånge, och chefredaktören för ”Novaja Gazeta” , Kirill Martynov, har påpekat felaktigheter i brevet, och antagit att det inte har skrivits av Navalnyj.

 Alexej Navalnyj avtjänar ett nio-årigt straff i en straffkoloni i Vladimirskij-området för påstådda bedrägerier. Förra veckan avkunnade en domstol i Moskva en ny dom på 19 års särskild regim efter ett åtal om att han har grundat en extremistisk organisation. Navalnyj säger att undersökningen mot honom har varit politisk, det är också vad advokater och representanter för Väst anser. Den nya domen har ännu inte trätt i kraft.

 Navalnyjs medarbetare säger att det är Navalnyj som är författare till alla de publikationer som dyker upp på hans konton i sociala media.  

x

Navalnyj skriver att han hatar och är rädd. Men han gör det på ett delvis självkritiskt sätt, och gör klart att det är sådana saker han måste kämpa med i det fängelse där han sitter. Han talar också om hopp, om en "chans" som har gått förlorad, men som han menar ska komma igen. Och då den kommer måste den tagas vara på.

Ja, det här brevet lär kanske bli omdiskuterat.

-

ABC-nyheter, Redio Free Europe

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Hövdingar till fots?

    “ Jag har sett trälar färdas till häst och hövdingar få gå till fots såsom trälar ” -          Pred. 10:7   Påskveckan kan bli dramatisk. Den ryske presidenten har nyligen fått över sig en arresteringsorder för den internationella krigsförbrytartribunalens räkning.  En tidigare amerikansk president kan bli  arresterad.       Metropoliten Pavel från grottklostret i Kiev har skickats i husarrest av ukrainska myndigheter i samband med en uppgörelse om rätten att uppehålla sig och fira gudstjänst i det sakrala komplexet . Besinnar någon av dem den väg som Herrarnas herre och Konungarnas konung gick, då han blev tillfångatagen i Getsemane örtagård, och en av hans lärjungar drog ett svärd och högg av den judiske översteprästens öra?   " Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sade: 'Låten det gå så långt.' Och han rörde vid hans öra och helade honom " - Luk. 22:50-51 " Och tjänarens namn

Fri eller fängslad på webben?

  Det världsvida nätet - www - lades ut för allmänt bruk av amerikanerna under 90-talets senare hälft. Efterhand har alltfler också tagit det i bruk - globalt. Ryssarna inte minst, och det på ett vis, stundtals, som kommer mig att tänka på ett ord av Lenin: "Kapitalisterna kommer själva att sälja det rep åt oss varmed vi ska hänga dem". Det är bara det att de ledande politiska krafterna i Ryssland idag inte längre är kommunister... x Panic and possibility : What workers learned about AI in 2023