Fortsätt till huvudinnehåll

Från marsch till krasch

 Jevgenij Prigozjin - Wagnerchefen - har av allt att döma omkommit i en flygkrasch ovanför Tver i Ryssland.

Den mannen har jag funderat på hela detta år, och särskilt efter aktionen i juni månad.

Det var då han organiserade sina soldater i en "rättvisans marsch". Denna marsch förbereddes under ett antal veckor då Prigozjin efterhand uttalade sig alltmer kritiskt mot den "byråkratiska eliten" i Ryssland, och särskilt då inom det militära. Han tycktes ibland anspela på Putin själv med sina utfall. 

I slutet av Maj blev han intervjuad för "Telega online" av journalisten Konstantin Dolgov. Helt riktigt blev den intervjun en generaluppgörelse med putinregimens militära specialoperation i Ukraina! Och den lades ut på Prigozjins eget telegramkonto

En månad efter det var det dags för "rättvise-marschen". 

Prigozjin tillsammans med journalisten Konstantin Dolgov

Handlade Prigozhin som Abraham?

Frågan är ganska absurd, jag medger det. Men var inte Abrahams offer av Isak en absurd handling, mänskligt sett? Jevgenij Prigozjin har i allmänhet och i synnerhet givit intryck av att vara en regelrätt flåbuse. Det går inte att se genom fingrarna med släggan han använde för att straffa upproriska soldater - tidigare straffångar.

Enligt 1 Mosebok (kapitel 22) befallde Gud Abraham att offra sin son Isak på ett altare. Abraham gick sedan åstad och kom till den punkt där han lyfte upp kniven för att slakta sin son. Då sände Gud en ängel som sa åt Abraham att inte göra det. Det behövdes inte.

  Är det något liknande som vederfors Wagner-chefen den 24 juni? Var det Gud som sade åt honom att tillsammans med Wagner gå mot Moskva? Och han gick tills han nådde nästan hela vägen fram. Sedan fick han en motorder. Vem gav honom den? Handlingen blev en "demonstration", inget mer. Men en sällsam demonstration.

Alltså: kanske lika absurt som det var, att Abraham skulle göra något ont, blev det att Wagnerchefen skulle göra något gott!

Men "rättvise-marschen" blev onekligen en demonstration som ännu kan ha sin betydelse, beroende på hur händelserna utvecklas...

-

Detta sa iallafall Prigozjin i slutet av Maj i den ovannämnda intervjun, och med det uttalandet i ryggen marscherade han med Wagner sedan mot Moskva den 24 juni: 

Vi kom hit (till Ukraina) och bar oss skamligt åt, vi stövlade fram över hela territoriet i sökandet efter nazister. Medan vi sökte efter nazister hamrade vi på alla vi kunde, sedan begav vi oss mot Kiev, och när det sedan sket sig drog vi bort. Vidare - mot Cherson. Det sket sig också, och vi lämnade. Var det före eller efter? - jag kan röra till det när det gäller tiden, Izjum, Liman? På något vis gick saker och ting inte ihop för oss.
Specialoperationen gjordes för att avmilitarisera och avnazifiera Ukraina, ukrainarna var bara en tidigare sovjetrepublik. De hade det ukrainska språket, och alla respekterade det, även Sovjetunionen.
På det viset, när det gäller avnazifieringen ...Vi gjorde Ukraina till en nation, känd i hela världen. Ukraina blev ett land som man vet om precis överallt. Det är som med grekerna under Greklands blomstring. Vi legitimiserade Ukraina.
Nu, när det gäller demilitariseringen... om de hade 500 tanks i början av specialoperationen så har de nu 5000. Om de hade 20 000 man som kunde strida, så har de nu 400 000. Hur har vi avmilitariserat landet? Det har visat sig att vi gjort tvärtom. Vi har ju för h-e militariserat dem!

-

En "Wagner"-soldat som hänger på repet efter att ha tagit över "Wagners" telegramkonto strax efter marschen i Juni, kommenterar sin tidigare chefs - som han kallar för "den en gång mest lovande politikern" - frånfälle, bland annat på det viset: "Det skurkaktiga mordet på den en gång mest lovande politikern och på Wagner har en gång för alla bevisat, att dessa människor var äkta. Visserligen med ett enormt antal brister, med sina problem och illusioner, men allt vad de gjorde gjordes verkligen. Det var vare sig kontrakt eller spektakel, men allt var verkligt. Och i vår tid finns det få äkta människor, särskilt på den nivån..."

-
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Hövdingar till fots?

    “ Jag har sett trälar färdas till häst och hövdingar få gå till fots såsom trälar ” -          Pred. 10:7   Påskveckan kan bli dramatisk. Den ryske presidenten har nyligen fått över sig en arresteringsorder för den internationella krigsförbrytartribunalens räkning.  En tidigare amerikansk president kan bli  arresterad.       Metropoliten Pavel från grottklostret i Kiev har skickats i husarrest av ukrainska myndigheter i samband med en uppgörelse om rätten att uppehålla sig och fira gudstjänst i det sakrala komplexet . Besinnar någon av dem den väg som Herrarnas herre och Konungarnas konung gick, då han blev tillfångatagen i Getsemane örtagård, och en av hans lärjungar drog ett svärd och högg av den judiske översteprästens öra?   " Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sade: 'Låten det gå så långt.' Och han rörde vid hans öra och helade honom " - Luk. 22:50-51 " Och tjänarens namn

Fri eller fängslad på webben?

  Det världsvida nätet - www - lades ut för allmänt bruk av amerikanerna under 90-talets senare hälft. Efterhand har alltfler också tagit det i bruk - globalt. Ryssarna inte minst, och det på ett vis, stundtals, som kommer mig att tänka på ett ord av Lenin: "Kapitalisterna kommer själva att sälja det rep åt oss varmed vi ska hänga dem". Det är bara det att de ledande politiska krafterna i Ryssland idag inte längre är kommunister... x Panic and possibility : What workers learned about AI in 2023