Fortsätt till huvudinnehåll

Det Stora, Stora Ryssland..

 Påven och Orban har var och en på sitt vis arbetat med föreställningar om Ryssland. Det stora, stora Ryssland. Är inte Ryssland stort? På vilket vis, i sådana fall?

 En grupp katolska ungdomar från hela  Ryssland samlades till ett möte i S:t Petersburg den 25:e augusti, och påven höll ett tal till dem via länk, som sedan, till sina delar, lades ut på Vatikanens internetresurser. Det ukrainska utrikesministeriet reagerade först på det talet genom en representant - Oleg Nikolenko.

Detta är vad påven lär ha sagt:"Glöm aldrig ert arv. Ni är arvtagare till det stora Ryssland: till helgonens stora Ryssland, och de styrandes Ryssland: Peter den stores, Katarina II:s, imperiets Ryssland - den omfattande, bildade och magnifika kulturen, och den mänskliga storheten. Avsäg er aldrig detta arv. Ni är arvtagare till det stora moder Ryssland, gå framåt med detta. Och tack ska ni ha - tack för ert sätt att vara, för ert sätt att vara ryssar!"

Att märka är att Vatikanens informationsportal "Vatican News" lade ut påvens hälsning på sin webplats, men just det stycket som återgivits här ovan fattades. Men det finns videoklipp med påvens tal som spridits över internet.

Nikolenko anmärkte att det är "just detta slag av imperialistisk propaganda som Kreml använder för att döda tusentals ukrainska män och kvinnor, och för att tillintetgöra hundratals ukrainska städer och samhällen". Han sa också: "Det är mycket sårande, att ryska stormaktsidéer, som också särskilt utgör orsaken till Rysslands kroniska aggressivitet, medvetet eller omedvetet hörs från påvens mun, vars uppdrag, som vi förstår det, borde bestå i att öppna ögonen på rysk ungdom för vilken ödeläggande kurs den nuvarande ryska ledningen har slagit in på"

                                                                                                          

Den ungerske premiärministern Viktor Orban å sin sida, har låtit sig intervjuas av den amerikanske "Fox News"-journalisten Tucker Carlson, och avråder i alla tonarter Väst från att stödja Ukraina, eller att bara inbilla sig att Ukraina skulle kunna avgå med segern i kriget: "Enligt Orban är det nödvändigt att förstå rysk kultur och ryskt tänkande, för dem är friheten inget primärt problem, utan att hålla ihop det väldiga landet. Han säger att ryssarna aldrig kommer att döda sin ledare, de kommer aldrig att ge upp, de kommer att bevara och försvara sitt land. Om Väst skickar mer utrustning till Ukraina så kommer ryssarna att producera ännu mer som svar...Enligt den ungerske premiärministern missade NATO ett historiskt tillfälle att integrera Ukraina 2007 - 2008, när Ryssland var svagt. Idag är ett ukrainskt NATO-medlemskap inte längre ett realistiskt förslag, vi kan inte låta den rysk-ukrainska gränsen bli en NATO-gräns. Istället för medlemskap borde säkerhet och suveränitet erbjudas Ukraina i en överenskommelse med Ryssland"

                                                                                                              

Kreml har mig veterligen  inget att anmärka på vare sig påvens eller Orbans ord. Angående påvens ord sa Kremls presstalesman Dmitrij Peskov bl. a: "Påven känner till den ryska historien, och det är mycket bra.."


Sändaren, Bloomberg


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Fri eller fängslad på webben?

  Det världsvida nätet - www - lades ut för allmänt bruk av amerikanerna under 90-talets senare hälft. Efterhand har alltfler också tagit det i bruk - globalt. Ryssarna inte minst, och det på ett vis, stundtals, som kommer mig att tänka på ett ord av Lenin: "Kapitalisterna kommer själva att sälja det rep åt oss varmed vi ska hänga dem". Det är bara det att de ledande politiska krafterna i Ryssland idag inte längre är kommunister... x Panic and possibility : What workers learned about AI in 2023

Information eller hot?

 Dmitrij Medvedev återvänder till temat "Apokalypsen". Idag har han skrivit ett inlägg på sitt Telegram-konto. Vad vill  denne Medvedev - informera eller hota?  Lägg märke till hur förnedrande han uttrycker sig om Ukraina. "Sunak, Scholz, Macron , norska, finska, polska och andra ledare från NATO-länderna talar om att 'vi måste förbereda oss på ett krig med Ryssland'. Och även om Ryssland många gånger har sagt att det inte finns några planer på en konflikt med NATO-länderna och EU, så fortsätter detta ytterst farliga ordande om detta tema. Orsakerna är uppenbara. Det är nödvändigt att vända bort väljarnas uppmärksamhet så att det blir möjligt att satsa mångmiljardbelopp på det motbjudande, nationalistiska 'Ukraina'. Det är ju gigantiska summor som ägnas – inte åt sociala frågor – utan åt att kriga i ett för skattebetalarna främmande och utdöende land, vars befolkning flyr ut över Europa och terroriserar de lokala invånarna. Därför proklamerar ledarna för