Fortsätt till huvudinnehåll

Putin talar goda ord om Solsjenitsyn och distanserar sig från mörka årtal i den sovjetiska historien

 Otroligt märkliga saker hördes från Vladimir Putin idag, då han talade i ett ekonomiskt forum i Vladivostok. Det påminde något om vad han sa i Valdaj för snart ett år sedan, men om möjligt ännu mer motsägelsefullt.

   Kremls presstalesman Peskov annonserade också från Kreml att det skulle bli ett "omfattande" anförande. Och jag har inte hört hela när jag skriver detta, bara läst enskilda nyhetstelegram, och sett något vad reaktionerna har blivit.

Solsjenitsyn fick en gång en utmärkelse av Putin

      Tydligen håller Putin styvt på att efter Sovjet kom "friheten" på 90-talet (han kanske inte helt kan såga 90-talet, efter Alexej Navalnyj's svidande vidräkning med den perioden) Men att "mycket gick förlorat på grund av tanklöshet". Men Sovjet gjorde misstag, sa han, när frågor ställdes om Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968.

Jag citerar från ryska "Lenta": "Under samtalet berättade mötets moderator att tjeckiska och ungerska myndigheter har hävdat, att Sovjet förde en kolonialpolitik i förhållande till deras länder. 

 -'Vi har ju för länge sedan erkänt att denna del av Sovjetunionens politik var förfelad, och  endast ledde till störningar i relationerna', sa Putin. Han sa att man inte kan acceptera en politik som tydligt är i strid mot andra folks intressen. 'Sådant rofferi är det som de ledande länderna i Väst slagit sig på idag', tillade statschefen.."


Undra på att man reagerar på detta i Ukraina! "Ukrainskaja Pravda" skriver:"Den ryske diktatorn Vladimir Putin , som har angripit Ukraina, säger samtidigt att man inte får föra en utrikespolitik som skadar andra folks intressen... 'Det var ett misstag', sa Putin , då han svarade    på frågan om man kan uppfatta Ryssland som en kolonialmakt på grund av Moskvas beslut att skicka tanks till Budapest 1956, och till Prag 1968. 

'Det är inte rätt att handla på ett sådant vis i utrikespolitiken, att det skadar andra folks intressen', sa Putin, som år 2022 sände tiotusentals militärer till Ukraina, och därmed provocerade fram det största kriget som förts på europeiskt fastland sedan det Andra världskriget.

Putin sa, att Förenta Staterna gör samma misstag som Sovjetunionen. Han sa, att 'Washington har inga vänner, endast intressen' ".


Och vidare så ger Ukrainskaja Pravda en del tänkvärda uppgifter både från historien och samtiden:

"Den ungerska resningen år 1956 undertrycktes av sovjetiska tanks och härar. Under striderna dog inte mindre än 2300 ungrare och 600 sovjetiska militärer.

   Pragvåren år 1968 upphörde, då sovjetledda trupper från Warsawa-pakten invaderade den Tjeckoslovakiska Socialistiska Republiken. Enligt uppgifter från tjeckiska historiker så omkom 143 tjecker och slovaker.

  Det har tidigare blivit känt, att i de historieböcker för gymnasiet som är officiellt godkända för användning i Ryssland, kallas deltagarna i den ungerska revolutionen 1956 för 'fascister' och 'radikaler som gjorde uppror', genom att angripa sovjetiska minnesmärken. 

'Pådrivare för den ungerska krisen var de västliga underrättelsetjänsternas agerande och den inhemska oppositionen som de understödde', enligt 'läroboken i historia' som utöver det kritiserar ungrarna för att de 'beslöt att avsäga sig det stalinistiska arvet'.

Som ett svar på frågan hur den ungerska regeringen bedömer förvanskandet av historiska händelser i officiellt godkända ryska läroböcker, sa chefen för det ungerska utrikesministeriet, Peter Siijarto, att 'det finns vissa frågor som regeringen överhuvudtaget inte anser  bör behandlas'.'Ungerns historia, det ungerska folket och dess strävan efter frihet bör alla respektera. 1956, denna förflutna revolution, utgör ett av de mest ärorika ögonblicken i den ungerska historien, då det ungerska folket gav sina liv för den personliga friheten och för sitt lands suveränitet', sa ministern".  


Och Solsjenitsyn?

" 'Författaren och aktivisten Alexander Solsjenitsyn var en rysk patriot i ordets bästa mening'. Så bedömde den ryske presidenten Vladimir Putin Solsjenitsyns person, under sitt framträdande i det östliga ekonomiska forumet".

Det går väl knappast ihop med det förslag i den ryska statsduman som går ut på att utesluta "Gulagarkipelagen" från skolans läroplan. Detta därför att Solsjenitsyn i detta verk "smutskastar sitt eget ryska folk"

Nu var det ett ryskt, genomgående putinlojalt media, som ställde frågan om statsduman ..
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Fri eller fängslad på webben?

  Det världsvida nätet - www - lades ut för allmänt bruk av amerikanerna under 90-talets senare hälft. Efterhand har alltfler också tagit det i bruk - globalt. Ryssarna inte minst, och det på ett vis, stundtals, som kommer mig att tänka på ett ord av Lenin: "Kapitalisterna kommer själva att sälja det rep åt oss varmed vi ska hänga dem". Det är bara det att de ledande politiska krafterna i Ryssland idag inte längre är kommunister... x Panic and possibility : What workers learned about AI in 2023

Information eller hot?

 Dmitrij Medvedev återvänder till temat "Apokalypsen". Idag har han skrivit ett inlägg på sitt Telegram-konto. Vad vill  denne Medvedev - informera eller hota?  Lägg märke till hur förnedrande han uttrycker sig om Ukraina. "Sunak, Scholz, Macron , norska, finska, polska och andra ledare från NATO-länderna talar om att 'vi måste förbereda oss på ett krig med Ryssland'. Och även om Ryssland många gånger har sagt att det inte finns några planer på en konflikt med NATO-länderna och EU, så fortsätter detta ytterst farliga ordande om detta tema. Orsakerna är uppenbara. Det är nödvändigt att vända bort väljarnas uppmärksamhet så att det blir möjligt att satsa mångmiljardbelopp på det motbjudande, nationalistiska 'Ukraina'. Det är ju gigantiska summor som ägnas – inte åt sociala frågor – utan åt att kriga i ett för skattebetalarna främmande och utdöende land, vars befolkning flyr ut över Europa och terroriserar de lokala invånarna. Därför proklamerar ledarna för